TerugDit overzicht is bedoeld als discussiestuk. Aarzel niet om eventuele opmerkingen of aanvullingen te mailen naar cr.vanhattum@quicknet.nl
Als een aanvulling wordt opgenomen in de genealogie wordt uw naam in de "Hall of Fame" vermeld.
Parenteel van NN. van Hattum

 

 

Generatie I

 

 

I.               NN. van Hattum {H-Ter Heijde-1},

                 2 kinderen:

1.              Wouter van Hattum, volgt II [blz. 1].

2.              (mogelijk) Lena Bart van Hattum, tr. (1) te 's Gravenzande op 15‑04‑1743 met Willem van der Burg, otr. (2) te 's Gravenzande op 22‑06‑1764, tr. te 's Gravenzande op 07‑08‑1764 met Arij van der Hoeve, weduwnaar van Marijke Wassenaar.

 

Generatie II

 

 

II.              Wouter van Hattum, zn. van NN. van Hattum (I), won. Ter Heijde "onder Zandambagt", tr. (1) te Monster op 30‑05‑1734 met Maartje Cornelisdr Cloester.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Bart Woutersz van Hattum, ged. te Monster op 11‑09‑1735, volgt IIIa [blz. 2].

2.              Maartje van Hattum, ged. te Monster op 25‑08‑1737.

 

                 Wouter van Hattum, tr. (2) te Monster op 10‑04‑1740 met Pietertje Leenderts Jonker, weduwe van Jan Janze Turfboer.

 

                 Wouter van Hattum, tr. (3) te Monster op 23‑11‑1755 met Neeltje Arense Vooijs, won. Terheijde.

                 Wouter van Hattum en Neeltje Arense Vooijs

                 Wouter trouwt als weduwnaar van Pietertje Leendersz Jonker, Neeltje trouwt als j.d, beijde woonende alhier.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Arie van Hattum, ged. te Monster op 29‑08‑1756 (doopgetuigen Leendert Burwetz Vooijs en Neeltje Arensz Hogenraad, de peet Ariaantje Burwerz Vooijs).

2.              Johannes van Hattum, ged. te Monster op 17‑10‑1757 (de oom Leendert Burwerz, de peetdoopgetuige Lena Bart van Hattum, de doopgetuige Maria Corneliz Burger).

3.              Ariaantje Woutersdr van Hattum, geb. te Ter Heijde, ged. te Monster op 05‑11‑1758 (doopgetuige Cornelis Arenze Hoogenraat, peet Neeltje Arenz Verbaan), otr. te 's Gravenzande op 19‑04‑1789, tr. te 's Gravenzande op 03‑05‑1789 met Adrianus Leendertsen van Vliet, geb. te Naaldwijk, weduwnaar van Magtelt Aldersdr van Lenteren.

4.              Maartje Wouterse van Hattum, geb. te Ter Heijde, ovl. te Monster op 04‑03‑1812, volgt IIIb [blz. 2].

5.              Arie van Hattum, ged. te Monster op 02‑10‑1763 (peet Grietje Philipdr. Looij).

                 In het doopboek staat als moeder genoteerd Neeltje Ariensdr Storm, dat is waarschijnlijk een schrijffout, het moet zijn Neeltje Ariensdr Vooijs).

6.              Jan van Hattum, ged. te Monster op 01‑09‑1765 (peet Burgje Klaasdr. Verbaan).

7.              Burgje van Hattum, ged. te Monster op 09‑11‑1766 (peet Trijntje Oliviersdr. Koen).

8.              Wouter van Hattum, ged. te Ter Heijde op 13‑07‑1769 (doopgetuige Arij van der Hoeven, peet Lena van Hattum).

9.              Wouter Wouterse van Hattum, ged. te Monster op 23‑08‑1772, volgt IIIc [blz. 2].

 

Generatie III

 

 

IIIa.            Bart Woutersz van Hattum, zn. van Wouter van Hattum (II) en Maartje Cornelisdr Cloester, ged. te Monster op 11‑09‑1735, otr. te Ter Heijde op 16‑05‑1761, tr. te Monster op 31‑05‑1761 met Neeltje Willemsdr Looij.

                 Bart Woutersz van Hattum en Neeltje Willemsdr Looij

                 Bart trouwt als j.m. en Neeltje als j.d, bijde geboortig en woonende alhier.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Marietje van Hattum, ged. te Monster op 30‑08‑1761 (peet Lena van Hattem).

2.              Maartje van Hattum, geb. te Monster op 15‑10‑1762, ovl. te Monster op 16‑04‑1836 (akte nr. 22).

3.              Marijtje van Hattum, ged. te Monster op 20‑03‑1763 (doopgetuige Willem Looij, peet Trijntje Arenz Storm).

4.              Arie van Hattum, ged. te Monster op 12‑05‑1765 (peet Trijntje Arendsdr. Storm, doopgetuige Willem Looij).

5.              Wouter Bartensz van Hattum, ged. te Monster op 24‑08‑1766, ovl. te Monster op 02‑03‑1841, volgt IVa [blz. 3].

6.              Ariaantje van Hattum, ged. te Monster op 13‑03‑1768.

7.              Arie van Hattum, ged. te Monster op 29‑07‑1770.

8.              Willem van Hattum, ged. te Monster op 26‑07‑1772 (doopgetuige Hendrik Ariensz Storm,peet Trijntje Ariensdr Storm).

9.              Arie van Hattum, ged. te Monster op 10‑09‑1775 (doopgetuige Willem Willemsz Looij, peet Geertje Leendertsdr Schellevis).

 

IIIb.           Maartje Wouterse van Hattum, dr. van Wouter van Hattum (II) en Neeltje Arense Vooijs (won. Terheijde), geb. te Ter Heijde, ged. te Monster op 31‑08‑1760 (peet Lena van Hattum), won. Monster, ovl. te Monster op 04‑03‑1812 (akte nr. 5), otr. te Monster op 24‑10‑1789, tr. te Ter Heijde op 24‑11‑1789 met Cornelis Willemsz Storm, geb. te Ter Heijde, won. Monster.

                 Cornelis Willemsz Storm en Maartje Wouterse van Hattum

                 In het kerkboek van Monster staat dat zij op 24-10-1789 in wettige ondertrouw zijn opgenomen en in het kerkboek van ter Heijde staat: 1789 Den 23 october waere volgens Betoog van Monster in ondertrouw opgenoome Cornelis Willemse Storm JM met Maertie Wouterse van Hatten JD Woonende en Bijden geboortig Te TerHeijde. Geen trouw vermelding.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Willem Storm, geb. te Ter Heijde op 29‑02‑1792, ged. te Ter Heijde op 04‑03‑1792 (peet Neeltje Willemse van der Linden).

                 Dit kind is gebooren den 29sten Februarij 1792.

2.              Wouter Storm, geb. te Ter Heijde op 29‑06‑1795, ged. te Ter Heijde op 05‑07‑1795 (peet Jaantje van Hattum).

                 Dit kinf is gebooren de maandag op 29 Junij te ter Heide 's avonds 8 uur, begraven deb 12 Sept. 1799.

3.              Trijntje Storm, geb. te Rijswijk op 14‑02‑1800, ovl. te Monster op 24‑07‑1842, volgt IVb [blz. 4].

 

IIIc.            Wouter Wouterse van Hattum, zn. van Wouter van Hattum (II) en Neeltje Arense Vooijs (won. Terheijde), ged. te Monster op 23‑08‑1772 (peet Maria Cornelisdr. van der Hoeve), otr. te Monster op 26‑03‑1794, tr. te Monster op 13‑04‑1794 met Ariaantje Hendrikse Storm.

                 Wouter Wouterse van Hattum en Ariaantje Hendrikse Storm

                 Wouter is getrouwd als j.m. en Ariaantje als j.d, beide gebooren en woonende te Ter Heide.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Wouter van Hattum, geb. te Ter Heijde op 11‑09‑1794, ged. te Ter Heijde op 11‑09‑1794 (peet Maartje Wouterse van Hattum).

                 Volgens opgaave der ouderen of getuigen is dit kind gebooren den 11 Sept 's avonds half 12 uur te ter Heide.

2.              Hendrik van Hattum, geb. te Ter Heijde op 13‑12‑1795, ged. te Ter Heijde op 20‑12‑1795 (peet Cornelia Hoogenraad).

                 Volgens opgaave der ouders of getuigen is dit kind gebooren zondag den 13 december 's namiddags half drie uur te ter Heide.

3.              Arie van Hattum, geb. te Ter Heijde op 12‑04‑1801, ged. te Ter Heijde op 12‑04‑1801 (peet Kornelia Pietdr Hogenraad).

                 Dit kind is geboren op den 12 april des middags ten 12 uuren (dood).

 

Generatie IV

 

 

IVa.           Wouter Bartensz van Hattum, zn. van Bart Woutersz van Hattum (IIIa) en Neeltje Willemsdr Looij, ged. te Monster op 24‑08‑1766 (peet Annetje Ariensdr Hogenraat), ovl. te Monster op 02‑03‑1841, otr. te Ter Heijde op 18‑01‑1793, tr. te Ter Heijde op 13‑02‑1793 met Neeltje Cornelisdr Hoogenraad, dr. van Cornelis Janse Hogenraat en Ariaantje Jansdr Koen, geb. te Monster op 16‑09‑1770, ovl. te Monster op 26‑03‑1853.

                 Wouter Bartensz van Hattum en Neeltje Cornelisdr Hoogenraad

                 Wouter trouwt als j.m. gebooren en woonende te Ter Heide en Neeltje als j.d. gebooren en woonende te Ter Heide.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Neeltje van Hattum, geb. te Ter Heijde op 27‑12‑1793, ged. te Ter Heijde op 29‑12‑1793 (peet Maartje Wouterse van Hattum).

                 Volgens opgaave der ouders is dit kind gebooren 27 Dec: 1793, s Nagts 3 uur te ter Heide (dood).

2.              Jannetje van Hattum, geb. te Ter Heijde op 28‑05‑1795, ged. te Ter Heijde op 31‑05‑1795 (peet Jannetje Cornelisje Hoogenraad), ovl. te Ter Heijde op 31‑05‑1795.

                 Dit kind is gebooren donderdag 's morgens elf uur op 28 May te ter Heide (dood).

3.              Maria van Hattum, geb. te Ter Heijde op 23‑08‑1796, ged. te Ter Heijde op 28‑08‑1796 (peet Ariaantje Jansze Koen).

                 Dit kind is gebooren den 23ste Augustus 's Nagts half 12 uur te ter Heide (dood).

4.              Arijaantje van Hattum, geb. te Ter Heijde op 26‑08‑1798, ged. te Ter Heijde op 02‑09‑1798 (peet Arijaantje J. Koen, doopgetuigen Cornleis W. Storm en Maarten van Haatum).

                 Dit kind is gebooren den 26 Aug: 's middags ten 3 uuren (dood).

5.              Trijntje van Hattum, geb. te Ter Heijde op 16‑06‑1800, ged. te Ter Heijde op 28‑09‑1800 (doopgetuige Kornelis Jansz Hoogenraad).

                 De vader Wouter B. van Hattum (thans in zee). Dit kind is geboren den 16 Junij des avonds ten 12 uuren (dood).

6.              Kornelis van Hattum, geb. te Monster op 13‑08‑1803, ged. te Ter Heijde op 21‑08‑1803 (peet Klaasje Hoogenraad), ovl. te Monster op 29‑11‑1879, tr. te Monster op 22‑08‑1835 (akte nr. 18) met Jannetje van Dam, dr. van Thomas van Dam en Maria Vooijs, geb. te Monster op 01‑07‑1805, ovl. te Monster op 30‑05‑1883.

                 Dit kind is gebooren den 13 Aug des avonds ten 10 uuren.

7.              Neeltje van Hattum, geb. te Ter Heijde op 02‑11‑1804, ged. te Ter Heijde op 04‑11‑1804 (peet Ariaantje Hoogenraad).

8.              Marinus van Hattum, geb. te Ter Heijde op 12‑08‑1806, ged. te Ter Heijde op 17‑08‑1806 (peet Josina Hoogenraad, doopgetuigen Pieter Franken, Adriana Hoogenraad ).

9.              Johannes van Hattum, geb. te Ter Heijde op 11‑12‑1807, ged. te Ter Heijde op 15‑12‑1807.

10.            Bart van Hattum, geb. te Ter Heijde op 20‑01‑1809, ged. te Ter Heijde op 29‑01‑1809 (doopgetuige Ariaantje Storm).

11.            Jannetje van Hattum, geb. te Monster op 13‑10‑1810, ged. te Ter Heijde op 04‑11‑1810 (zij is door de moeder zelve ten doopt gehouden), ovl. te Monster op 30‑05‑1889, tr. te Monster op 10‑03‑1860 met Jacob van den Berg, zn. van Jacob van den Berg en Grietje Vooijs, geb. te Monster op 09‑12‑1816, ovl. te Monster op 13‑12‑1893, (Jacob relatie(2) met Gerritje Molenkamp.).

                 Jacob van den Berg en Jannetje van Hattum

                 Bruidegom 43 jaar, weduwnaar van Gerritje Molenkamp, bruid 49 jaar.

12.            Bart van Hattum, geb. te Monster op 21‑08‑1812 (akte nr. 24), ovl. te Monster op 10‑09‑1812 (akte nr. 21).

 

IVb.           Trijntje Storm, dr. van Cornelis Willemsz Storm (won. Monster) en Maartje Wouterse van Hattum (IIIb) (won. Monster), geb. te Rijswijk op 14‑02‑1800, ovl. te Monster op 24‑07‑1842, tr. te Monster op 24‑12‑1833 (akte nr. 16) met Gerrit van der Kruk, zn. van Huibregt van der Kruk en Lijsje van der Hal, geb. te 's Gravenzande op 19‑10‑1783.

                 Gerrit van der Kruk en Trijntje Storm

                Huwelijksakte: voornaam moeder bd. onleesbaar op de kopie. Erkenning van kind Huib, geboren 13-9-1829, akte nr, 125 te Monster, en van Bertus geboren 9-7-1832, akte nr. 70, eveneens te Monster.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Huib van der Kruk, geb. te Monster op 13‑09‑1829 (akte nr. 125).

2.              Bertus van der Kruk, geb. te Monster op 09‑07‑1832 (akte nr. 70).

 

                

Dit overzicht is gemaakt door:
Catherine R. van Hattum te Bergen NH


Terug naar beginInformatie: cr.vanhattum@quicknet.nl