TerugDit overzicht is bedoeld als discussiestuk. Aarzel niet om eventuele opmerkingen of aanvullingen te mailen naar cr.vanhattum@quicknet.nl
Als een aanvulling wordt opgenomen in de genealogie wordt uw naam in de "Hall of Fame" vermeld.
Parenteel van Otje van de Vliet

 

 

Generatie I

 

 

I.               Otje van de Vliet {H-Sliedrecht-1), dr. van Willem van der Vliet en Hendrikske Rosa, ged. te Vuren [U] op 15‑05‑1731, relatie met Hendrik van Hattem.

                 Hendrik van Hattem en Otje van de Vliet

                 Ouderen te Sliedrecht zeggen altijd, dat de families van Hattum en van Hattem nauw verwant zijn en zij halen veelal zelfs de namen door elkaar. Inderdaad staan de huidige generaties van beide families tot elkaar in relatie, dit komt echter van moeders zijde. Immers, Petrus Cornelis Supet van Hattem huwde met Janna Leonora de Jong en Arie van Hattum met Petronella Anna de Jong en deze vrouwen - dochters van Maarten de Jong en Janna Schram - waren zusters. Toch doet zich in de afstamming van deze families nog een merkwaardig feit voor: Otto van Hattum werd op 15 juni 1755 te Buren gedoopt als onecht kind van Otje van de Vliet. De vader van Otto nu zou zekere Hendrik van Hattem geweest zijn!.

                 Uit deze relatie:

1.              Otto van Hattum, ged. te Vuren [U] op 15‑06‑1755, ovl. te Hardinxveld op 29‑01‑1835, volgt II[p. 1].

 

Generatie II

 

 

II.              Otto van Hattum, zn. van Hendrik van Hattem en Otje van de Vliet (I)[p. 1], ged. te Vuren [U] op 15‑06‑1755, kastelein, ovl. te Hardinxveld op 29‑01‑1835, relatie(1) met Neeltje de Kok.

                 Uit deze relatie:

1.              Jan van Hattum, volgt IIIa[p. 1].

2.              Willem van Hattum, geb. in 1786, volgt IIIb[p. 1].

3.              Ariaantje van Hattem, geb. te Hardinxveld in 1793.

4.              Hendrika van Hattum, geb. te Hardinxveld op 22‑10‑1802.

 

                 Otto van Hattum, tr. (2) te Hardinxveld op 02‑06‑1805 met Lena Boxman, weduwe van Gijsbert Klop.

 

Generatie III

 

 

IIIa.            Jan van Hattum, zn. van Otto van Hattum (II)[p. 1](kastelein) en Neeltje de Kok, tr. te Sliedrecht op 23‑05‑1807 met Jannigje van Es, geb. in 1782, ovl. in 1851.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Arie van Hattum, ged. te Sliedrecht op 06‑12‑1807, ovl. in 1890, volgt IVa[p. 1].

 

IIIb.            Willem van Hattum, zn. van Otto van Hattum (II)[p. 1](kastelein) en Neeltje de Kok, geb. in 1786, tr. te Ameide op 19‑06‑1818 (akte nr. 2) met Johanna Baggerman, dr. van Jacob Baggerman en Grietje van Andel, geb. in 1786.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Otto van Hattum, geb. te Hardinxveld in 1824, volgt IVb[p. 2].

 

Generatie IV

 

 

IVa.           Arie van Hattum, zn. van Jan van Hattum (IIIa)[p. 1]en Jannigje van Es, ged. te Sliedrecht op 06‑12‑1807, aannemer, ovl. in 1890, tr. te Sliedrecht op 13‑12‑1827 met Pieternella Anna Maartensdr de Jong, geb. in 1807, ovl. te Sliedrecht op 26‑02‑1881.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Henderina Kornelia van Hattum, geb. te Sliedrecht op 05‑01‑1833.

2.              Martinus van Hattum, geb. te Sliedrecht op 30‑04‑1835, ovl. te Sliedrecht op 04‑10‑1860.

3.              Jan Christiaan van Hattum, geb. te Sliedrecht op 10‑08‑1837, ovl. in 1909, volgt V[p. 2].

4.              Jannigje van Hattum, geb. te Sliedrecht op 15‑11‑1839.

5.              Janna Henriette van Hattum, geb. te Sliedrecht op 08‑11‑1841, ovl. te Sliedrecht op 10‑07‑1863.

 

IVb.           Otto van Hattum, zn. van Willem van Hattum (IIIb)[p. 1]en Johanna Baggerman, geb. te Hardinxveld in 1824, tr. (1) te Sliedrecht op 04‑11‑1847 met Sophia Adriana Kleijn, geb. te Sliedrecht op 11‑12‑1824.

 

                 Otto van Hattum, tr. (2) te Tholen [Z] op 09‑08‑1849 (akte nr. 11) met Francina de Vliet, dr. van Manus de Vliet en Johanna Pikaar, geb. te Tholen [Z] in 1828.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Johanna van Hattum, geb. te Sliedrecht op 31‑12‑1849, tr. te Empel en Meerwede [U] op 20‑06‑1872 (akte nr. 2) met Jacobus Abraham Timmers, zn. van Jacob Timmers en Maria Leest, geb. te Oudenbosch [ZH] op 10‑01‑1834.

 

Generatie V

 

 

V.              Jan Christiaan van Hattum, zn. van Arie van Hattum (IVa)[p. 1](aannemer) en Pieternella Anna Maartensdr de Jong, geb. te Sliedrecht op 10‑08‑1837, aannemer, heer van Ellewoutsdijk, ovl. in 1909, otr. te Ellewoutsdijk op 05‑02‑1862, tr. te Ellewoutsdijk op 21‑02‑1862 (akte nr. 1) met Frederika Wilhelmina Dina Cornelia Adriana Prumers, dr. van Johannes Tobias Prumers en Ariaantje Stolk, geb. te Ellewoutsdijk in 1840, ovl. te Ellewoutsdijk op 14‑06‑1906.

                 Jan Christiaan van Hattum en Frederika Wilhelmina Dina Prumers

                 Een compleet stel in zilver werd in februari 1906 geschonken door den ambachtsheer J.C. van Hattum. Alle stukken dragen het familiewapen (de schaar), nevens dat der Gemeente. De groote schaal draagt de volgende inscriptie: 'door den heer J.C. van Hattum, ambachtsheer, en diens echtgenoote Vrouwe F.W.D.C.A. Prümers, bij gelegenheid van het huwelijk van hunne jongste dochter A.P.A. van Hattum met H.A. van Nievelt'. Het stel is geleverd door de firma J.M. van Kempen te Voorschoten (Zeeland, Ned. Herv. kerk te Ellewoutsdijk).

                 Uit marmeren steen: Ter voortdurende herinnering aan vrouwe F.W.D.C.A. Prümers, overl. 14-6-1906, in leven echtgenoote van den ambachtsheer J.C. van Hattum van Ellewoutsdijk, is van eene door hen gedane schenking een nieuw uurwerk in deezen toren geplaatst, dat in gebruik is genomen 6-11-1906 (Zeeland, Ned. Herv. kerk te Ellewoutsdijk).

                 In de Legmeer bij Amstelveen bestaat de 'J.C. van Hattum weg'. J.C. van Hattum was de drooglegger van de Legmeer.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Martinus van Hattum, geb. te Sliedrecht op 28‑07‑1862, ovl. te Sliedrecht op 28‑09‑1863.

2.              Martinus Johannis van Hattum, geb. te Sliedrecht op 16‑07‑1864, aannemer, ovl. (s.s. "Orania" op weg naar Zuid Amerika), begr. Beverwijk op 10‑06‑1922, tr. te Sliedrecht op 17‑08‑1888 met Ariaantje Adriana Dekker, geb. te Sliedrecht op 31‑12‑1866, ovl. te Beverwijk (78 jr) op 09‑10‑1945.

3.              Johannis Tobias van Hattum, geb. te Sliedrecht op 07‑11‑1866, aannemer Off. O.V, ovl. te Beverwijk op 03‑01‑1944, tr. te Sliedrecht op 01‑10‑1891 met Dina Maria Prins, geb. te Sliedrecht op 07‑05‑1866, ovl. te Beverwijk op 03‑03‑1948.

4.              Arie van Hattum, geb. te Sliedrecht op 22‑02‑1869, rentmeester, ovl. te Bussum [NH] op 20‑11‑1911, tr. te Groningen op 14‑05‑1894 (akte nr. 144) met Adriana Arina Schram de Jong, dr. van Arie Schram de Jong (Ir/Dir gemeentewerken) en Johanna Helena Dekker, geb. te Sliedrecht op 05‑02‑1871.

5.              Adriaantje Petronella Anna van Hattum, geb. te Sliedrecht op 15‑09‑1871, ovl. te Sliedrecht op 19‑01‑1876.

6.              Petronella Anna van Hattum, geb. te Sliedrecht op 23‑05‑1873, ovl. te Wassenaar (akte nr. 150) op 09‑11‑1932, tr. te Den Haag op 03‑11‑1899 met Robert Ives Browne, zn. van John Browne en Josephine Jeanne Ives Browne, geb. te Rotterdam op 06‑04‑1865 (akte nr. 1242), kunstschilder.

7.              Teunis Hendrik van Hattum, geb. te Sliedrecht op 10‑11‑1875, reder, ovl. te Het Zoute (gem. Knokke) op 21‑08‑1931, tr. te Den Haag op 22‑12‑1898 (akte nr. 1419) met Louise Cornelia van Goens, dr. van Juste Corneille van Goens (directie ener maatschappij) en Adriana Elisabeth Baronesse van Heeckeren.

8.              Arianus Frederikus Johannes van Hattum, geb. te Sliedrecht op 16‑08‑1877, ovl. te Wassenaar op 25‑10‑1961, tr. (1) te Den Haag op 31‑05‑1908 met Xenia Maria Helena Poussette, ovl. te Wassenaar (33 jr) op 23‑12‑1922, relatie(2) met L.H.A.M. van Zweden.

9.              Adriaantje Petronella Anna van Hattum, geb. te Sliedrecht op 22‑08‑1881, tr. te Ellewoutsdijk op 26‑10‑1905 (akte nr. 5) met Hendrik Antonie van Nievelt, zn. van Hendrik Antonie van Nievelt en Klazina Petronella Franciska Piek, geb. te Rotterdam in 1880.

 

                

Dit overzicht is gemaakt door:
Catherine R. van Hattum te Bergen NH


Terug naar beginInformatie: cr.vanhattum@quicknet.nl