TerugDit overzicht is bedoeld als discussiestuk. Aarzel niet om eventuele opmerkingen of aanvullingen te mailen naar cr.vanhattum@quicknet.nl
Als een aanvulling wordt opgenomen in de genealogie wordt uw naam in de "Hall of Fame" vermeld.
De Schaar Van Hattems

Parenteel van Hendrik van Hattem

 

Dit overzicht is gebaseerd op het artikel "De afstamming van Nicolaas van Hattem, chirurgijn te Asperen" door D.F. Tollenaar, Gens Nostra okt/nov 1983.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Hendrik van Hattem {H-Schaar}, tr. voor 1369 met NN..

                 Uit dit huwelijk:

1.              Willem Hendriksz van Hattem, ovl. tussen 01‑01‑1501 en 07‑03‑1508, volgt II [blz. 1].

2.              N. van Hattem, adellijke persoon uit Frankenland in Duitsland, die zich in Maurik vestigde na uit zijn land verdreven te zijn. Hij zou beneden zijn stand zijn getrouwd terwijl zijn nakomelingen "meest huysluyden en oock sommighe treffelycke borghers ende cooplieden waren". N.B. Omtrent hem en zijn nakomelingen is verder niets bekend.

 

Generatie II

 

 

II.              Willem Hendriksz van Hattem, zn. van Hendrik van Hattem (I) en NN, adellijke persoon uit Frankenland in Duitsland, die zich in Maurik verstigde na uit zijn land verdreven te zijn, met land te Eck beleend (10-10-1463), rentmeester van de graaf van Culemborg (1472-1501) en als zodanig het wapen met de droogscheerdersschaar voerende (1478), kerkmeester van Maurik (1492), ovl. tussen 01‑01‑1501 en 07‑03‑1508, tr. circa 1465 met Hadewich Freijs van der Eem, ovl. na 07‑03‑1508.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Hendrik van Hattem de Oude, ovl. na 1546, volgt IIIa [blz. 1].

2.              Johan van Hattem, geb. circa 1467, ovl. tussen 13‑04‑1549 en 21‑10‑1551, volgt IIIb [blz. 1].

3.              Gerrit van Hattem, ovl. voor 05‑05‑1561, volgt IIIc [blz. 1].

4.              Dirck van Hattem, ovl. circa 1521, volgt IIId [blz. 2].

 

Generatie III

 

 

IIIa.            Hendrik van Hattem de Oude, zn. van Willem Hendriksz van Hattem (II) en Hadewich Freijs van der Eem, pachter van tienden van de graaf van Culemborg (1498), bezat op 6-6-1538 land te Maurik, ovl. na 1546,

                 één zoon:

1.              Hendrik van Hattem de Jonge, volgt IVa [blz. 2].

 

IIIb.            Johan van Hattem, zn. van Willem Hendriksz van Hattem (II) en Hadewich Freijs van der Eem, geb. circa 1467, leenman van Culemborg (1489, 1517), rentmeester van de graaf van Culemborg (1501-1513) als opvolger van zijn vader, vanaf 1498 pachter van land en tienden te Maurik, nabuur van Maurik (1543), ovl. tussen 13‑04‑1549 en 21‑10‑1551, relatie met Maria van Grootveld, dr. van N. van Grootveld (Utrechts edelman) en N. van Huern, afkomstig van Loenersloot, ovl. na 14‑12‑1517.

                 Uit deze relatie:

1.              Johan van Hattem, geb. circa 1493, ovl. na 01‑06‑1572, volgt IVb [blz. 2].

2.              Maria van Hattem, relatie met Jorden Millinck, ridder in het land van Maas en Waal.

3.              Aelbert van Hattem, geb. circa 1499, ovl. tussen 09‑09‑1573 en 06‑06‑1577, volgt IVc [blz. 2].

4.              Jerephaes van Hattem, geb. voor 14‑12‑1517, ovl. na 19‑01‑1572, volgt IVd [blz. 3].

 

IIIc.            Gerrit van Hattem, zn. van Willem Hendriksz van Hattem (II) en Hadewich Freijs van der Eem, na overlijden van zijn vader op 7-3-1508 met land te Maurik beleend, van 1509 tot 1537 pachter van land en tienden te Maurik, herbergier en schout (1531-1534) te Maurik, ovl. voor 05‑05‑1561, tr. voor 07‑03‑1508 met Bate N., ovl. na 22‑10‑1565.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Gerrit van Hattem, geb. circa 1507, ovl. tussen 03‑03‑1589 en 02‑06‑1589, volgt IVe [blz. 3].

2.              Adriaan van Hattem, blind (1566), ovl. na 04‑12‑1587.

3.              Maria van Hattem, natuurlijke dochter, ovl. voor 05‑05‑1561, relatie met Roelof Gerritsz, zn. van Gerrit Ponssen en Rudolpha Schakel, ovl. voor 05‑05‑1561.

4.              Alit van Hattem, tr. voor 30‑04‑1560 met Jan Stevensz, ovl. na 1565.

 

IIId.            Dirck van Hattem, zn. van Willem Hendriksz van Hattem (II) en Hadewich Freijs van der Eem, pachter van de graaf van Culemborg (1499), op 14-8-1503 verkoper van land te Eck, ovl. circa 1521, tr. voor 14‑08‑1503 met Hubertje van Maurik, dr. van Hendrick van Maurik en Swevelt van Eck, ovl. voor 21‑02‑1518.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Hendrik van Hattem, ovl. tussen 17‑07‑1559 en 03‑03‑1568, volgt IVf [blz. 4].

2.              Barthold van Hattem, vermeld op 21-2-1518.

3.              Barbara van Hattem, volgt IVg [blz. 4].

4.              Willemtje van Hattem, vermeld op 21-2-1518.

5.              Willem van Hattem, geb. circa 1515, ovl. na 15‑07‑1585, volgt IVh [blz. 4].

 

Generatie IV

 

 

IVa.           Hendrik van Hattem de Jonge, zn. van Hendrik van Hattem de Oude (IIIa), vermeld vanaf 1504/5, tussen 1509 en 1515 herhaaldelijk in verband met vechtpartijen beboet, ontving op 5-2-1526 een officiedienst en altaar in de kerk te Maurik van zijn vader (die door diens vader gefondeerd was),

                 één zoon:

1.              Hendrik van Hattem, in 1569/70 pachter van een tiend te Kesteren.

 

IVb.           Johan van Hattem, zn. van Johan van Hattem (IIIb) en Maria van Grootveld, geb. circa 1493, nabuur van Maurik (1543), leenman van Culemborg (1549, 1551, 1570), ovl. na 01‑06‑1572, tr. voor 16‑03‑1519 met Jooste van Maurik, dr. van Adriaen van Maurick en Haze Swedersdr van Culemborch, ovl. na 24‑05‑1566.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Zweveld van Hattem, in 1572 door haar vader met land te Maurik beleend, vermoedelijk overl. voor 8-4-1581.

2.              Janna van Hattem, ovl. na 08‑04‑1581.

3.              Hendrik van Hattem, gerichtsman van Eck en Maurik (1548), ovl. voor 08‑04‑1581, relatie(1) met Elisabeth van Doorn, relatie(2) met Anna van Cattenburg.

4.              Adriaan van Hattem, innocent, kocht in 1558 2 plechten te Utrecht, in 1572 door zijn vader met land te Maurik beleend, trad in 1586 op als borg bij de verkoop van een uiterwaard in het kerspel Ingen door Dirck van Hattem Jansz aan Reijer van Hattem, ovl. tussen 22‑11‑1594 en 04‑04‑1599.

5.              Cornelis van Hattem, innocent, ovl. tussen 09‑02‑1596 en 09‑02‑1604.

6.              Willem van Hattem, ovl. tussen 08‑04‑1581 en 21‑06‑1587, volgt Va [blz. 4].

7.              Maria van Hattem, mogelijk geestelijke te Rhenen, relatie met Johan van Riemsdijk.

8.              Heilwich van Hattem, ovl. na 08‑04‑1581, relatie met Hendrik van Eck, ovl. voor 08‑04‑1581.

9.              Elisabeth van Hattem, ovl. te Wijk bij Duurstede in 1584, volgt Vb [blz. 4].

10.            Dirk van Hattem, ovl. tussen 25‑05‑1596 en 28‑02‑1603, volgt Vc [blz. 5].

 

IVc.           Aelbert van Hattem, zn. van Johan van Hattem (IIIb) en Maria van Grootveld, geb. circa 1499, buurmeester (1524/5) en nabuur van Maurik (1552), trad in 1561 als getuige op bij een geschil tussen de kinderen van Maria van Hattem en Baet, weduwe van Gerrit van Hattem, leenman van Culemborg (1565), in 1566 wegens ketterij vervolgd, ovl. tussen 09‑09‑1573 en 06‑06‑1577, tr. circa 1525 met Helena van Wijck van de Woert, ovl. voor 06‑06‑1577.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Dirkske van Hattem, ovl. tussen 1545 en 06‑06‑1577, relatie met Jan van Leuwen van Welij, zn. van Jan van Welij en Elisabeth Hermansdr van Leuwen, ovl. voor 18‑11‑1544.

2.              Helena van Hattem, gereformeerd lidmaat te Rhenen en vanaf 26-8-1582 te Utrecht, ovl. tussen 09‑04‑1591 en 05‑06‑1602.

3.              Willem van Hattem, geb. circa 1533, heeft geen kinderen nagelaten, leenman van Culemborg (1565, 1570), burgemeester van Wijk bij Duurstede (1586-1610), gasthuismeester van het St Elisabeth gasthuis (1608), verkreeg ca. 1600 erfpachtgoed te Cothen van zijn neef Johan van Hattem van Reijnestein, waarover in 1604 en 1605 door het Domkapittel een proces werd gevoerd, ovl. tussen 20‑03‑1620 en 10‑06‑1620, tr. (1) voor 14‑03‑1577 met Gesse ter Borch, dr. van Gerhard ter Borch en Maria van Bentem, ovl. na 11‑02‑1584, tr. (2) voor 18‑07‑1587 met Cornelia van Schuijlenburg, dr. van Henrick (Antonisz?) van Schuijlenburg, ovl. na 08‑12‑1592, tr. (3) voor 07‑08‑1609 met Margaretha van Pasqualijn, (beleend met grond te Maurik na dode van haar man (1620), zij tr. Amerongen 30-7-1625 Oswalt van den Boetselaer, heer tot Toutenborch Windischen Esschenbach), ovl. tussen 30‑07‑1625 en 16‑03‑1626.

4.              Judith van Hattem, ovl. te Zaltbommel in 07‑1592, volgt Vd [blz. 5].

5.              Maria van Hattem, ged. te Deventer op 08‑12‑1533, ovl. te Alkmaar op 03‑02‑1624, volgt Ve [blz. 5].

6.              Hester van Hattem, ovl. na 06‑06‑1577, volgt Vf [blz. 6].

7.              Henrica van Hattem, is geestelijk geweest, ovl. tussen 09‑04‑1591 en 05‑06‑1602.

8.              Dirck van Hattem, geb. circa 1552, ovl. tussen 30‑03‑1626 en 16‑04‑1627, volgt Vg [blz. 6].

9.              Isabella van Hattem, volgt Vh [blz. 7].

 

IVd.           Jerephaes van Hattem, zn. van Johan van Hattem (IIIb) en Maria van Grootveld, geb. voor 14‑12‑1517, leenman van Culemborg (1551), kerkmeester van Cothen (1563), secretaris van Eck en Maurik (1572), ovl. na 19‑01‑1572, tr. voor 03‑05‑1537 met Johanna van Nijewael van Rijnestein, dr. van Johan van Nijewael (van Rijnestein) en Oijda van Bijler, geb. voor 22‑02‑1516 na doode haars vaders, met het huis Rijnestein beleend, ovl. na 28‑09‑1592.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Johan van Hattem van Rijnestein, begr. te Wijk bij Duurstede in 1612, volgt Vi [blz. 7].

2.              Margriet van Hattem, ovl. na 10‑11‑1590, volgt Vj [blz. 7].

3.              Isabella van Hattem, ovl. na 10‑11‑1590, relatie met Johan van Wijck van de Woert, ovl. na 10‑11‑1590.

4.             Maria van Hattem, relatie met Dirck van Holland, zn. van Jerephaes van Holland en Anna Vermeer, burgemeester van Wijk bij Duurstede (1596). Hij tr. Wijk bij Duurstede 11-9-1597 Aertge van Ommeren (die tr. Wijk bij Duurstede ?-1-1610 Adriaen Pelgromsz).

5.              Balthasar van Hattem, geb. circa 1538, half-innocent, "bleef over int innemen van Buren anno 15.", ovl. op 10‑12‑1633.

6.              Johan van Hattum van Rijnestein, ovl. tussen 09‑03‑1585 en 28‑09‑1592, volgt Vk [blz. 7].

 

IVe.           Gerrit van Hattem, zn. van Gerrit van Hattem (IIIc) en Bate N, geb. circa 1507, nabuur van Maurik (1543, 1552), gerichtsman (1559), leenman van Culemborg (1570), ovl. tussen 03‑03‑1589 en 02‑06‑1589, relatie met Margriet Vonck, ovl. na 13‑02‑1604.

                 Uit deze relatie:

1.              Beatrix (Berta) van Hattem, ovl. tussen 03‑07‑1643 en 28‑07‑1650, volgt Vl [blz. 8].

 

IVf.            Hendrik van Hattem, zn. van Dirck van Hattem (IIId) en Hubertje van Maurik, mogelijk: schepen van Amersfoort (1563), ovl. tussen 17‑07‑1559 en 03‑03‑1568, relatie met Elisabeth van Wijck, ovl. tussen 01‑01‑1583 en 26‑10‑1595.

                 Uit deze relatie:

1.              Bart van Hattem, ovl. na 1587.

2.              Willem van Hattem, ovl. tussen 22‑08‑1587 en 26‑10‑1595, volgt Vm [blz. 8].

3.              Johan van Hattem, ovl. na 25‑11‑1601, volgt Vn [blz. 8].

4.              Hendrik van Hattem, ovl. tussen 26‑10‑1595 en 03‑06‑1616, tr. voor 26‑10‑1595 met Josina Gerrits, ovl. na 12‑10‑1618.

 

IVg.           Barbara van Hattem, dr. van Dirck van Hattem (IIId) en Hubertje van Maurik, vermeld op 21-2-1518, relatie met Jan van Leuwen.

                 Uit deze relatie:

1.              Alit van Leuwen, volgt Vo [blz. 8].

2.              Otto van Leuwen, schout van Buren, ovl. te Buren op 29‑06‑1622, relatie met Elisabet van Eeuwijk, begr. te Buren op 15‑07‑1639.

3.              Rijlard van Leuwen, relatie met Johanna van Holland.

4.              Roelof van Leuwen, ovl. voor 06‑04‑1613, volgt Vp [blz. 9].

5.              Helena van Leeuwen, relatie(1) met Cornelis van Clingen, otr. (2) te Utrecht op 08‑11‑1605 met Willem Jansz de Vincelaer, wedr Elisabeth Claes.

 

IVh.           Willem van Hattem, zn. van Dirck van Hattem (IIId) en Hubertje van Maurik, geb. circa 1515, "secretaris tot Eck en Maurik" (1549-1564), leenman van Culemborg (1565, 1570), ovl. na 15‑07‑1585, relatie met Janna Willemsdr Reijer, dr. van Reijer Willemsz en Gerit N, ovl. na 11‑11‑1562.

                 Uit deze relatie:

1.              Dirck Willemsz van Hattem, ovl. tussen 15‑07‑1585 en 01‑07‑1588, volgt Vq [blz. 9].

2.              Maria van Hattem, ovl. voor 04‑08‑1621, volgt Vr [blz. 9].

3.              Wouter van Hattem, geb. circa 1541, ovl. tussen 29‑05‑1621 en 30‑11‑1635, volgt Vs [blz. 9].

 

Generatie V

 

 

Va.            Willem van Hattem, zn. van Johan van Hattem (IVb) en Jooste van Maurik, leenman van Culemborg (1566, 1570, 1572), schepen (1574) en burgemeester (1567) van Hattem, ovl. tussen 08‑04‑1581 en 21‑06‑1587, tr. (huw. voorw. 23-1-1565) met Hester van Essevelt, dr. van Evert Pelgrimsz van Essevelt en Alidt ten Bosch, ovl. na 27‑10‑1620.

                 Uit deze relatie:

1.              Johan van Hattem, ovl. tussen 01‑01‑1632 en 09‑01‑1633, volgt VIa [blz. 10].

2.              Zwane van Hattem, geb. in 1570, ovl. na 22‑02‑1665, volgt VIb [blz. 10].

3.              Evert van Hattem, militair (1590), lid van het St. Jorisgilde te Harderwijk (1609), tocht zijn vrouw Anna aan het halve goed Estveld 11-7-1614 na scheiding en deling, begr. te Nijkerk tussen 31-5-1617 en 31-12-1617, otr. te Wijk bij Duurstede op 30‑10‑1603 met Anna van Oldebarneveld, dr. van Antonis van Oldebarneveld en Geertgen van Oldebarneveld, (zij otr. Putten 18-9-1619 Jerephaes van Holland, wedn. van Anna Ketell, zn van Dirk van Holland en Maria van Hattem van Rijnestein. Zij wonen op de Oldenalle in ampt Putten), ovl. te Wijk bij Duurstede op 29‑01‑1642.

4.              Aleijda van Hattem, ovl. na 22‑02‑1665.

 

Vb.            Elisabeth van Hattem, dr. van Johan van Hattem (IVb) en Jooste van Maurik, beleend met grond te Maurik (1570), haar man is hulder, ovl. te Wijk bij Duurstede in 1584, tr. voor 19‑07‑1559 met Zeger van Achtevelt, zn. van Gijsbert van Achtevelt, leenman van Culemborg (1551), buurmeester te Eck (1560), verkocht in 1562 land in het ambt Heerde, ovl. tussen 22‑04‑1570 en 08‑04‑1581.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Willem van Achtevelt, volgt VIc [blz. 10].

2.              Jan van Achtevelt.

 

Vc.            Dirk van Hattem, zn. van Johan van Hattem (IVb) en Jooste van Maurik, rentmeester van de Culemborgse goederen op de Veluwe en in de Neder-Betuwe (1572-1581), uit welke functie hij ca. 1582 werd ontheven, schepen van Utrecht (1585/6), ovl. tussen 25‑05‑1596 en 28‑02‑1603, tr. voor 11‑08‑1566 met Cornelia van Wael van Moersbergen, dr. van Jan van Wael van Moersbergen (schepen en burgm. van Utrecht) en Wilhelmina van Brakel, ovl. in 1586.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Zara van Hattem, ovl. tussen 14‑08‑1604 en 08‑05‑1605, volgt VId [blz. 10].

2.              Johan van Hattem, ovl. tussen 17‑05‑1626 en 10‑12‑1627.

3.              Willem van Hattem, vermoedelijk overl. voor 8-5-1605.

4.              Hester van Hattem, geb. circa 1569, ovl. te Den Haag overluid Utrecht 3-1-1603, otr. te Utrecht op 02‑01‑1592 met Jan van Renesse van Wulven en Wilp, zn. van Jan van Renesse en Margaretha van Renesse van Elderen, geb. in 1560, (NL 1916 k 305), ovl. overluid Utrecht 28-9-1620.

5.              Abraham van Hattem, geb. circa 1574, volgt VIe [blz. 10].

6.              Anna van Hattem, ovl. na 17‑08‑1654, relatie met Johan Sigismondt van Bisbergen van Zwitserland, heer tot Groenestein, ovl. na 17‑08‑1654.

7.              Daniel van Hattem, luitenant-kapitein onder baron Van Cruijningen over een compagnie Duitse soldaten (1609), aangesteld tot kapitein over deze compagnie op 10-3-1612, in 1623 te Emmerik gelegerd, kocht in 1625 de havezate De Leeuwenborch in de buurtschap Hummede, overluid Utrecht 10-11-1627, ovl. te Utrecht, begr. op 11‑11‑1627 1627 XI Nov. in ob. et fun. strenui Danielis de Hattem, capitanei, otr. te Leeuwarden op 17‑04‑1612 met Jacomina van Roorda, dr. van Johan van Roorda (J.U.D. en assessor) en Machteld Gerritsdr van Loo, in 1632 wonende in Friesland (zij otr. Nijmegen 6-3-1636 Bernhard van Welderen, burggraaf van Nijmegen, raad extra-ordinaris van Gelderland, dijkgraaf en richter te Nijmegen, ovl. na 12‑06‑1638.

8.              Josina van Hattem, geb. circa 1576, ovl. tussen 27‑06‑1653 en 17‑08‑1654.

 

Vd.            Judith van Hattem, dr. van Aelbert van Hattem (IVc) en Helena van Wijck van de Woert, ovl. te Zaltbommel in 07‑1592, begr. te St. Maartenskerk, relatie(1) met Nicolaas Compensz de Meijer, ovl. tussen 20‑05‑1579 en 28‑05‑1580.

                 Uit deze relatie:

1.              Samuel de Meijer, volgt VIf [blz. 10].

 

                 Judith van Hattem, tr. (2) tussen 28‑05‑1580 en 03‑10‑1580 met Rochus van der Voorst, geb. circa 1523, wedr Agatha Henrix Bloemen, substituut schout te Utrecht, ovl. te Utrecht tussen 12‑06‑1582 en 26‑08‑1582.

 

Ve.            Maria van Hattem, dr. van Aelbert van Hattem (IVc) en Helena van Wijck van de Woert, ged. te Deventer op 08‑12‑1533, in 1566 wegens ketterij vervolgd, ovl. te Alkmaar op 03‑02‑1624 out sijnde een en t negentig jaaren, begr. te Alkmaar op 07‑02‑1624, tr. te Maurik op 13‑04‑1566 met Nanning van Foreest, zn. van Jordaan van Foreest en Margaretha Nanning Beijers, geb. te Alkmaar in 1529, weduwnaar van Christina Quekel, raat en pensionaris tot Alckmar, gecommitteerde op de Vredehandelinge, Unie en saken des gouvernements anno 1575, naderhand raatsheer in den Hogen rade, ovl. te Den Haag op 03‑10‑1592, (Nanning tr. (1) in 1559 met Christina Quekel.).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Jordan van Foreest, geb. in 1568, ovl. in 1625, relatie met Isabella van Schilperoort.

2.              Albert van Foreest, geb. in 1572, ovl. in 1598.

3.              Helena van Foreest, ged. te Alkmaar op 12‑09‑1576, ovl. in 1645, begr. te Alkmaar op 20‑02‑1645, otr. op 13‑09‑1600 met Adriaan van Veen, geb. in 1569, ovl. (Adriaan is zn van Jacob van Veen, geb. 1514, overl. 6-9-1599, schout van Texel en zoon van Willem van Veen en Alijt van Heemskerk) op 08‑05‑1639.

4.              Nanning van Foreest, geb. te Alkmaar op 18‑11‑1578, ovl. te Den Haag op 30‑11‑1668, begr. te Alkmaar op 06‑12‑1668, tr. in 1607 met Machteld Sonnevelt, ovl. in 1616.

5.              Geertruid van Foreest, ovl. jong overl.

 

                 Nanning van Foreest, zn. van Jordaan van Foreest en Margaretha Nanning Beijers, tr. (1) met Christina Quekel, ovl. in 1560.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Margaretha van Foreest, geb. in 1560, ovl. in 1612, tr. in 1579 met Everhardus Geesteranus, ovl. in 1595.

 

Vf.             Hester van Hattem, dr. van Aelbert van Hattem (IVc) en Helena van Wijck van de Woert, ovl. na 06‑06‑1577, relatie met Arent Brackman.

                 Uit deze relatie:

1.              Catharina Brackman, volgt VIg [blz. 10].

 

Vg.            Dirck van Hattem, zn. van Aelbert van Hattem (IVc) en Helena van Wijck van de Woert, geb. circa 1552, leenman van Culemborg na dode van zijn broer Willem 16-6-1620, rentmeester van de Culemborgse goederen in de Neder-Betuwe (1574-1577) en nadien van de Burense goederen (1580/1), later uit dit ambt gezet en enige tijd gevangen gehouden, ovl. tussen 30‑03‑1626 en 16‑04‑1627, tr. (1) circa 1571 met Geertruijd van Wees, dr. van Oliphier van Wees en Isabella van Bueren, ovl. tussen 16‑02‑1578 en 28‑05‑1580.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Olivier van Hattem, geb. te Utrecht in 1572, ovl. te Antwerpen op 23‑12‑1610, volgt VIh [blz. 11].

 

                 Dirck van Hattem, tr. (2) tussen 15‑10‑1582 en 12‑06‑1592 met Mechteld Fransdr de Roij, dr. van Frans Cornelisz de Roij en Cornelia N, ovl. (aangifte overlijden Utrecht 16-4-1639) voor 10‑04‑1639.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Heijlwich van Hattem, geb. te Utrecht, (op 17-9-1635 te Dordrecht wonende), ovl. voor 01‑04‑1662, tr. (1) tussen 17‑09‑1635 en 07‑03‑1658 met Theunis Claesz Leuchtering, ovl. voor 07‑03‑1658, otr. (2) te Dordrecht op 24‑11‑1658, tr. te Dubbeldam op 15‑12‑1658 met Theunis Pietersen Schuijt, bleker weduwnaar van N. van Buijl, ovl. na 01‑04‑1662.

2.              Elisabeth van Hattem, geb. te Utrecht, ovl. te Utrecht op 20‑08‑1655, otr. te Utrecht op 09‑11‑1645 met Hendrik Geurts van der Horst, geb. te Utrecht, weduwnaar van Maaijke de Visser, zijdelakenkoper, hij otr. Utrecht 23-3-1656 Maria van Kampen.

3.              Frans van Hattem, ovl. te Utrecht op 11‑11‑1650, volgt VIi [blz. 11].

4.              Maaijke van Hattem, ovl. na 22‑06‑1655, otr. te Utrecht op 22‑09‑1611 met Willem Waters, van "Tertouwen", Engelsman, soldaat onder kapitein Ogle, ovl. na 22‑06‑1655.

5.              Aelbert van Hattem, geb. te Utrecht, ovl. te Utrecht op 23‑03‑1686, volgt VIj [blz. 11].

6.              Hendrikje van Hattem, geb. te Utrecht, op 1-4-1662 wonende te Gorinchem, relatie(1) met Jan van Herwijnen, tamboer in de compagnie van de graaf van Selms, otr. (2) te Zaltbommel op 20‑09‑1635, tr. te Utrecht op 14‑10‑1635 met Franchoijs van Wesel, zn. van Abraham van Wesel, geb. te Gorinchem, ovl. tussen 27‑02‑1654 en 22‑06‑1655, otr. (3) te Amsterdam op 04‑03‑1656 met Hendrik Harmense Struijs, geb. te Vlieland, schuitevoerder, otr. (4) te Gorinchem op 22‑09‑1658, tr. te Amsterdam op 28‑09‑1658 met Hendrik Jansz de Weert, geb. te Gorinchem, wedn. van Adriaantje Imbrechts van Hoeck en van Ariaantje Adriaens de Hoogh, ovl. te Gorinchem op 24‑07‑1662, otr. (5) te Gorinchem op 04‑03‑1663 met Stees Willemsz Duijpe, wedn. van Anneken Cornelis van Neercassel.

7.              Geertruijt van Hattem, won. te Den Haag (1615), ovl. na 16‑01‑1651, otr. te Den Haag op 11‑10‑1615, tr. otr. Delft 8-11-1615 (bescheid te Utrecht op 8-11-1615 om te Den Haag te trouwen) met Rombout Willemsz Bocquet, won. te Delft (1615), ovl. na 16‑01‑1651.

 

Vh.            Isabella van Hattem, dr. van Aelbert van Hattem (IVc) en Helena van Wijck van de Woert, op 1-10-1581 als gereformeerd lidmaat te Utrecht aangenomen, tr. (1) te Wijk in 1582 met Dr. Arent de Greve, ovl. tussen 18‑05‑1584 en 29‑05‑1586.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Aelbregt de Greve, geb. te Utrecht, ovl. te Hattem in 1623, volgt VIk [blz. 12].

 

                 Isabella van Hattem, otr. (2) te Utrecht op 15‑02‑1595 met Carolus Gallus (Karel de Haan), ged. te Arnhem op 16‑08‑1530, weduwnaar van N.N. en Maria Uten Brouck (tr. Leiden 22-7-1592), in 1560 als pastoor te Deventer benoemd, ging later over tot de gereformeerde religie, predikant, ovl. te Nijbroek op 28‑01‑1616.

 

Vi.             Johan van Hattem van Rijnestein de Oude, zn. van Jerephaes van Hattem (IVd) en Johanna van Nijewael, begr. te Wijk bij Duurstede in 1612, tr. (1) (huw. voorw. 1-2-1558) met Petronella van Lantscroon, dr. van Roeter van Lantscroon en Marge van Wee, ovl. na 15‑11‑1558.

 

                 Johan van Hattem van Rijnestein de Oude, tr. (2) (huw. voorw. 28-6-1560) met Maria de Ridder van Walenburch, dr. van Willem de Ridder (van Lunenburg) en Catharina Basin, ovl. na 02‑11‑1590.

                 Uit deze relatie:

1.              Johan van Hattem van Rijnestein, commandeur op het huis Duurstede, schepen (1615, 1627) en burgemeester (1629-1637) van Wijk bij Duurstede, verkocht het huis Rijnestein wegens schulden in 1601, ovl. tussen 01‑01‑1638 en 20‑09‑1638, otr. te Wijk bij Duurstede in 08‑1616, tr. te Utrecht op 20‑08‑1616 met Sophia van Amerongen, dr. van Johan van Amerongen (burger hopman) en Françoise van Diepholt, weduwe van Matthijs Camp, ovl. voor 20‑09‑1638.

2.              Catharina van Hattem, lidmaat te Utrecht (27-12-1584), ovl. tussen 08‑05‑1621 en 14‑03‑1634, tr. (1) tussen 25‑08‑1586 en 23‑02‑1590 met Hector Moison, wedn. van Maria Cornelisdr Posten, rentmeester van de graaf van Buren (1575-1589), ovl. tussen 14‑07‑1593 en 01‑11‑1593, otr. (2) te Utrecht op 04‑12‑1608 met Johan van Loenresloot, zn. van Wolfart van Loenresloot en Anna Borluut, wedn. van Margaretha Roos, deurwaarder van de Staten van Utrecht, overluid Utrecht 10-7-1613, otr. (3) te Utrecht op 13‑11‑1614 met Arend van Eck, wedn. van Cornelia van Zeventer, ambachtsheer van Uitwijck en burgemeester van Woudrichem, ovl. na 21‑05‑1634.

3.              Johan van Hattem, "in den oorloch gebleven".

4.              Petronella van Hattem, jong overl.

5.              Petronella van Hattem, jong overl.

6.              Maria van Hattem, kloosterlinge te Wijk bij Duurstede, ovl. na 21‑05‑1634.

 

Vj.             Margriet van Hattem, dr. van Jerephaes van Hattem (IVd) en Johanna van Nijewael, ovl. na 10‑11‑1590, tr. voor 1571 met Otto van Wijck van de Woert, zn. van Johan van Wijck en N. Foijert, ovl. na 10‑11‑1590.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Maria van Wijck van de Woert, geb. circa 1570, ovl. te Wijk bij Duurstede op 13‑05‑1657, volgt VIl [blz. 12].

 

Vk.            Johan van Hattum van Rijnestein de Jonge, zn. van Jerephaes van Hattem (IVd) en Johanna van Nijewael, ovl. tussen 09‑03‑1585 en 28‑09‑1592, tr. voor 20‑04‑1582 met Maria van Oostrum, dr. van Dirck van Oostrum (schout van Wijck) en Heijlwich van Abcoude van Meerthen, (zij tr voor 24-11-1597 Johan van Zuijlen van Natewisch, weduwnaar), ovl. tussen 06‑08‑1619 en 31‑05‑1628.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Jerephaes van Hattem van Rijnestein, geb. circa 1584, rentmeester van het convent van Wijk bij Duurstede, door Fransen op 29-1-1616 te Wijk bij Duurstede gedood, begr. te Wijk bij Duurstede (31 jaar oud).

2.              Heijlwich van Hattem van Rijnestein, vermoed. begr. Wijk bij Duurstede 1638, ovl. tussen 14‑04‑1636 en 06‑07‑1639, otr. te Wijk bij Duurstede op 09‑11‑1614, tr. te Utrecht op 12‑11‑1614 met Jacob van Amerongen, zn. van Johan van Amerongen (burger hopman) en Françoise van Diepholt, ovl. tussen 04‑05‑1622 en 31‑05‑1628 (vermoed. november 1626).

3.              Agnes van Hattem, jong overl.

 

Vl.             Beatrix (Berta) van Hattem, dr. van Gerrit van Hattem (IVe) en Margriet Vonck, ovl. tussen 03‑07‑1643 en 28‑07‑1650, tr. voor 22‑10‑1607 met Jan Noest, zn. van Gerrit Adriaens Noest, buurmeester (1625) en ouderling (1636) te Maurik (hij ondertr. Wijk bij Duurstede 28-7-1650 Maurik 11-8-1650 Deliana Mouthaan), begr. te Wijk bij Duurstede op 23‑07‑1667.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Johanna Noest, beleend na dode van haar moeder Berta (1652).

 

Vm.          Willem van Hattem, zn. van Hendrik van Hattem (IVf) en Elisabeth van Wijck, ovl. tussen 22‑08‑1587 en 26‑10‑1595, relatie met Cornelia van Castaell, ovl. voor 22‑08‑1587.

                 Uit deze relatie:

1.              Hendrik van Hattem, geb. circa 1576, ovl. na 25‑04‑1601.

2.              N. van Hattem, relatie met Alexander van Renesse.

 

Vn.            Johan van Hattem, zn. van Hendrik van Hattem (IVf) en Elisabeth van Wijck, ovl. na 25‑11‑1601, tr. voor 1582 met Johanna van Wijck, ovl. na 26‑10‑1595.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Hendrik van Hattem, ovl. voor 08‑06‑1648, volgt VIm [blz. 12].

2.              Gillis van Hattem, geb. te Betuwe, ovl. te Utrecht op 20‑11‑1654, volgt VIn [blz. 12].

3.              Elisabeth van Hattem, "van Utrecht", ovl. tussen 07‑05‑1624 en 06‑08‑1647, otr. te Amersfoort op 17‑09‑1612, tr. te Amersfoort op 25‑09‑1612 met attestatie naar "Lambroeck" met Cornelis Douwer, "van Amersfoort", kruidenier, ovl. na 07‑05‑1624.

4.              Maria van Hattem, geb. vermoedelijk geb. Amersfoort, ovl. tussen 02‑12‑1654 en 10‑08‑1660, otr. te Amersfoort op 02‑12‑1618 met Geurt Aertsz van Heemskerck, geb. te Amersfoort, weduwnaar van Neelken Jan Ottensdr,schout (1604-1628) en schepen (1615-1617) te Geldermalsen), ovl. tussen 31‑12‑1631 en 17‑04‑1632, (Geurt Aertsz tr. (1) voor 13‑08‑1612 met Elisabeth van Hattem, dr. van Claes van Hattem en Willemken Dircks.).

5.              Beatrix van Hattem, geb. te Maurik, begr. te Buren op 23‑11‑1667, otr. te Buren op 07‑07‑1630 met Thomas Caron, geb. te Atrecht, wedn. van Heijltgen Pesters, ovl. tussen 31‑05‑1644 en 21‑12‑1644.

6.              Isabella van Hattem, ovl. tussen 18‑11‑1654 en 10‑08‑1660, relatie met Sijmon Lucae Bijsterus, geb. te Schiedam tussen 1586 en 1588, predikant te Ingen, in 1619 wegens remonstrantisme afgezet en later gevangen gezet, ovl. circa 1669.

 

Vo.            Alit van Leuwen, dr. van Jan van Leuwen en Barbara van Hattem (IVg) (vermeld op 21-2-1518), relatie(1) met Berent ter Borch, ovl. voor 22‑06‑1586.

                 Uit deze relatie:

1.              Jan ter Borch, secretaris van Buren, relatie(1) met Geertruijd van Leeuwen, otr. (2) te Wijk bij Duurstede op 20‑11‑1638, tr. te Wijk bij Duurstede op 30‑11‑1638 met Mechteld van Zuijlen van Natewisch, weduwe van Gerrit Jans van Hemert uit de Echteldsche Camp.

 

                 Alit van Leuwen, relatie(2) met Jorriaan van Holland, zn. van Jerephaes van Holland en Anna Vermeer, deken van het kapittel van Wijk bij Duurstede, schepen aldaar (1595).

 

Vp.            Roelof van Leuwen, zn. van Jan van Leuwen en Barbara van Hattem (IVg) (vermeld op 21-2-1518), kapitein, ovl. voor 06‑04‑1613, tr. voor 1593 met Isabelle van Buren, dr. van Hubert van Buren tot Reigersfort en Agnes van Buchel, wed. Ernst van Hardenbroeck.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Hubert van Leuwen, tr. in 1613 met Gijsberta van Buchel, dr. van Maarten van Buchel en Clementia van den Steenhuys, ovl. te Tiel op 08‑02‑1670.

2.              Barbarus van Leuwen, otr. te Wijk bij Duurstede op 08‑02‑1626 met Elysabeth van Ruymelaer, j.d. van Eck.

 

Vq.            Dirck Willemsz van Hattem, zn. van Willem van Hattem (IVh) en Janna Willemsdr Reijer, leenman van Culemborg (1570, 1585), "schatbuerder op Maurick" (1585/1586), ovl. tussen 15‑07‑1585 en 01‑07‑1588, tr. voor 01‑07‑1570 met Maria Gerritsdr Pons, dr. van Pontiaen Gerritsz en N. van Meerthen, ovl. voor 29‑11‑1636.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Anthoni van Hattem, ongehuwd, koopman te Amsterdam, leenman van Culemborg (1643), begr. te Amsterdam op 16‑05‑1657.

2.              Johanna van Hattem, op 15-7-1585 met land te Maurik beleend, begr. te Wijk bij Duurstede op 17‑08‑1648, tr. circa 1613 met Gerrit Claesz Wijburg, wedn. van Stijntje Jans (otr. Wijk bij Duurstede september 1608) burgemeester van Wijk bij Duurstede, ovl. te Wijk bij Duurstede op 14‑02‑1658, begr. te Wijk bij Duurstede op 21‑02‑1658.

3.              Pontiaan van Hattem, geb. te Maurik, ovl. tussen 23‑02‑1661 en 28‑08‑1661, volgt VIo [blz. 13].

 

Vr.            Maria van Hattem, dr. van Willem van Hattem (IVh) en Janna Willemsdr Reijer, belijdenis 1579 beleend met grond te Maurik (1579) hulder is Dirk Johan Dircx, ovl. voor 04‑08‑1621, relatie(1) met Hendrick van Oort, zn. van Hendrik van Oort en Hadewich Hermans, ovl. circa 1576.

                 Uit deze relatie:

1.              Agnes van Oort, relatie met Gerrit Cool.

2.              Johanna van Oort, relatie met Reijer Verburgh.

3.              Hendrica van Oort, volgt VIp [blz. 13].

4.              Adriana van Oort, volgt VIq [blz. 13].

 

                 Maria van Hattem, tr. (2) voor 25‑07‑1579 met Dirk Johan Dircks, zn. van Jan Dircxz en Margriet N, ovl. voor 1589.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Willem Dircx.

 

Vs.            Wouter van Hattem, zn. van Willem van Hattem (IVh) en Janna Willemsdr Reijer, geb. circa 1541, buurmeester te Maurik (1579-1583), leenman van Culemborg (1585), gerichtsman in de Neder-Betuwe (1587, 1593), "gewaerbode" van de pastoor te Maurik (1592), ovl. tussen 29‑05‑1621 en 30‑11‑1635, relatie(1) met N.N..

                 Uit deze relatie:

1.              Gerrit van Hattem, pachter van imposten van de generale middelen van de schoutambten Elst en Heteren, had mogelijk een verhouding met Gerritge Heij Gerrits, ovl. na 21‑09‑1619.

2.              Willem van Hattem, ovl. tussen 20‑10‑1620 en 15‑06‑1621, volgt VIr [blz. 14].

3.              Maria van Hattem, tr. voor 26‑04‑1603 met Albert van Setten, zn. van Goosen van Setten, ovl. voor 29‑04‑1608.

 

                 Wouter van Hattem, relatie(2) met Neeltgen N., ovl. na 29‑09‑1613.

 

Generatie VI

 

 

VIa.           Johan van Hattem, zn. van Willem van Hattem (Va) en Hester van Essevelt, ovl. tussen 01‑01‑1632 en 09‑01‑1633, tr. (1) te Hattem in 05‑1598 met Agnes Rengers, dr. van Gerhardt Rengers (burgemeester van Hattem) en Henrica ten Holthe, begr. te Hattem op 17‑11‑1630.

                 Uit dit huwelijk:

1.              N. van Hattem, begr. te Hattem in 1601.

2.              Johan van Hattem, geb. te Hattem, begr. te Hattem op 24‑09‑1666, volgt VIIa [blz. 14].

3.              Gerardina van Hattem, ovl. na 21‑04‑1638, volgt VIIb [blz. 14].

4.              Wilhelmina van Hattem, volgt VIIc [blz. 14].

5.              Hendrica van Hattem, ovl. na 1693, volgt VIId [blz. 15].

 

                 Johan van Hattem, relatie(2) met Maria van Wijck van de Woert.

 

VIb.           Zwane van Hattem, dr. van Willem van Hattem (Va) en Hester van Essevelt, geb. in 1570, na haar broeders dood beleend met een deel van het goed Estveld te Barneveld (1633), ovl. na 22‑02‑1665, tr. in 1591 met Dirk Adriaansz Vijgh, zn. van Adriaan Vijgh en Hadewich van Rossem.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Geertruid Agnes Vijgh, beleend met half Estveld 1659, is dood 1676; de Van Hattem's zijn haar erven.

 

VIc.           Willem van Achtevelt (VIc) [blz. 10], zn. van Zeger van Achtevelt en Elisabeth van Hattem (Vb), leenman van Culemborg na dode van zijn moeder Elisabeth van Hattem (1588), en beleend als successor van zijn zoon Cornelis van Hattem (1604), relatie met zijn nicht Zara van Hattem, dr. van Dirk van Hattem (Vc) en Cornelia van Wael van Moersbergen (zie VId [blz. 10]).

 

VId.           Zara van Hattem, dr. van Dirk van Hattem (Vc) en Cornelia van Wael van Moersbergen, beleend met land te Maurik na dode van haar oom Adriaan (1599) haar neef Johan is hulder, ovl. tussen 14‑08‑1604 en 08‑05‑1605, relatie met haar neef Willem van Achtevelt (zie VIc [blz. 10]).

                 Uit deze relatie:

1.              Cornelis van Hattem, ovl. voor 16‑02‑1604.

 

VIe.           Abraham van Hattem (VIe) [blz. 10], zn. van Dirk van Hattem (Vc) en Cornelia van Wael van Moersbergen, geb. circa 1574, leenman van Culemborg (1604), luitenant (1615) en kapitein (1617-1628), in garnizoen te Deventer, overluid Utrecht 16-8-1629, begraven in St Servaes Klooster te Utrecht met als vaderlijke kwartieren Hattem, Maurik, Grootvelt en Kuijlenburg, otr. te Wijk bij Duurstede in 05‑1608 met Maria van Wijck van de Woert, dr. van Otto van Wijck van de Woert en Margriet van Hattem (Vj) (zie VIl [blz. 12]).

 

VIf.            Samuel de Meijer, zn. van Nicolaas Compensz de Meijer en Judith van Hattem (Vd), relatie met Christina Cloeck.

                 Uit deze relatie:

1.              Nicolaas de Meijer, relatie(1) met Josina van Wttenbroeck, vrouwe tot Manegom, relatie(2) met Jesje Jansdr Reijniers, relatie(3) met Claasje Pietersdr Bas, relatie(4) met N. van Balferen.

2.              Rijckwijn de Meijer, luijtenant.

3.              Geertruijt de Meijer, volgt VIIe [blz. 15].

 

VIg.           Catharina Brackman, dr. van Arent Brackman en Hester van Hattem (Vf), relatie met Hendrik Groen, ged. van Beurick.

                 Uit deze relatie:

1.              Elisabet Groen, relatie met Cornelis van Haamsche.

 

VIh.           Olivier van Hattem, zn. van Dirck van Hattem (Vg) en Geertruijd van Wees, geb. te Utrecht in 1572, onmondig op 24-9-1583, studeerde medicijnen en theologie te Franeker, predikant vanaf 1596, in 1608 als predikant te Cillaarshoek afgezet, waarna hij tot het R.K. geloof overging en zich als geneesheer te Antwerpen vestigde, ovl. te Antwerpen op 23‑12‑1610, tr. circa 1604 met Maria van Remundt, dr. van Gerrit Wolff van Remundt (onderschout te Utrecht) en Elisabeth Mercelisdr Keldermans, ovl. na 22‑10‑1619.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Melchior van Hattem, geb. voor 1595, geestelijke, ovl. te Antwerpen in 09‑1636.

2.              Emanuel van Hattem, geb. circa 1595, geestelijke (Franciscaan), ovl. na 27‑12‑1660.

3.              Geertruid van Hattem, geestelijke, ovl. te Antwerpen in 1664.

4.              Maria van Hattem, won. te Antwerpen, ovl. na 26‑04‑1652, relatie met Salomon van Bergen, ovl. na 26‑04‑1652.

5.              N. van Hattem, ovl. na 1608.

6.              N. van Hattem, ovl. na 1608.

7.              N. van Hattem, ovl. na 1608.

8.              N. van Hattem, ovl. na 1608.

9.              N. van Hattem, ovl. na 1608.

 

VIi.            Frans van Hattem, zn. van Dirck van Hattem (Vg) en Mechteld Fransdr de Roij, passementswerker, ovl. te Utrecht op 11‑11‑1650, otr. (1) te Utrecht op 23‑04‑1620 met Maeyke de Roij, geb. te Utrecht.

 

                 Frans van Hattem, otr. (2) te Utrecht op 18‑10‑1621 met Mechteld Versteeg, ovl. te Utrecht op 18‑06‑1655.

                 Uit deze relatie:

1.              Cornelis van Hattem, ged. te Utrecht op 11‑08‑1622, ovl. tussen 16‑05‑1625 en 16‑11‑1651.

2.              levenloos kind van Hattem, geb. te Utrecht op 29‑07‑1633.

 

VIj.            Aelbert van Hattem, zn. van Dirck van Hattem (Vg) en Mechteld Fransdr de Roij, geb. te Utrecht, zijdelakenkoper, ovl. te Utrecht op 23‑03‑1686, otr. (1) te Utrecht op 24‑10‑1624 met Geertruida Noest, dr. van Jacob Hendricks Noest en Huijbertje Willemsdr Schade, geb. te Utrecht, ovl. te Utrecht (haar zuster, Maria Noest, tr. Utrecht 1635 Johannes Lyndenius, zn van Ds Johannes Lyndenius en Agatha Vincentsdr) op 22‑07‑1650.

                 Uit deze relatie:

1.              Willem van Hattem, ged. te Utrecht op 18‑05‑1626.

2.              Dirk van Hattem, geb. te Utrecht, ovl. te Leiden op 07‑03‑1688, volgt VIIf [blz. 15].

3.              Huberta van Hattem, ged. te Utrecht op 28‑10‑1627, ovl. te Utrecht op 12‑03‑1649, otr. te Utrecht op 11‑05‑1647 met Steven Jansz van Soestdijck, zn. van Jan Stevensz van Soestdijck en Hester van Kirckharten, raad van Utrecht, ovl. (hij tr. Utrecht 19-2-1650 Maria Flaman, ged. 5-10-1630, overl. 14-3-1664, dr van Ds Joannes Flaman en Anna Pieters van Strijp, NL 1967 k 30) op 15‑11‑1675.

4.              Jacobus van Hattem, ged. te Utrecht op 15‑02‑1629, ovl. te Utrecht op 27‑08‑1690, volgt VIIg [blz. 15].

5.              Mechtelt van Hattem, ged. te Utrecht op 26‑12‑1630, ovl. na 10‑02‑1687, volgt VIIh [blz. 16].

6.              Willem van Hattem, ged. te Utrecht op 10‑03‑1632, ovl. te Utrecht op 14‑01‑1633.

7.              Willem van Hattem, ged. op 01‑09‑1633, predikant achtereenvolgens te Oude Wetering, Vlaardingen (vanaf 1664) en Haarlem (vanaf 1677), begr. te Haarlem op 11‑11‑1699, otr. te Utrecht op 21‑04‑1656 met Hester Buijck, dr. van Wolphert Cornelis Buijck en Neeltje Willems Hebron, ged. te Woerden op 08‑10‑1630, ovl. na 05‑04‑1667.

8.              Aelbert van Hattem, ged. te Utrecht op 26‑04‑1635, ovl. aangifte overlijden Utrecht 13-8-1638.

9.              Maria van Hattem, ged. te Utrecht op 12‑09‑1639, ovl. te Utrecht op 04‑04‑1643.

 

                 Aelbert van Hattem, otr. (2) te Utrecht op 25‑09‑1653 met Cornelia Winters, wed. van Aert de Wit, ovl. te Utrecht op 08‑11‑1675.

 

VIk.           Aelbregt de Greve, zn. van Dr. Arent de Greve en Isabella van Hattem (Vh), geb. te Utrecht, secretaris van Hattem, ovl. te Hattem in 1623, otr. te Arnhem op 18‑09‑1616 met Geertruijd Petersdr van Chous, geb. te Arnhem in 07‑1600, ovl. te Harderwijk op 04‑11‑1651.

                 Uit deze relatie:

1.              Arentje de Greve, relatie met Ds Johannes Cotius.

2.              Pieter de Greve, volgt VIIi [blz. 16].

3.              Willem de Greve, ged. op 13‑10‑1623, ovl. te Grave op 13‑04‑1709, volgt VIIj [blz. 16].

 

VIl.            Maria van Wijck van de Woert, dr. van Otto van Wijck van de Woert en Margriet van Hattem (Vj), geb. circa 1570, beleend met land te Maurik (1638) na dode van haar zoon Diederick Willem van Hattem, ovl. te Wijk bij Duurstede sijnde 86 jaar en 9 maanden (grafsteen in Ned. Herv. Kerk te Wijk bij Duurstede) op 13‑05‑1657, otr. met Abraham van Hattem (zie VIe [blz. 10]).

                 Uit deze relatie:

1.              Dirck Willem van Hattem, geb. circa 1609, leenman van Culemborg (1634) "hij wierd mede doot geschoten, sijnde bruijdegom met juffr. van Suijlen van Altijs" luitenant, gesneuveld Breda 8-9-1637, begr. te Wijk bij Duurstede, relatie met N. van Zuijlen van Natewisch.

 

VIm.          Hendrik van Hattem, zn. van Johan van Hattem (Vn) en Johanna van Wijck, geb. geboren in de Betuwe (Maurik?), burger van Amersfoort (4-4-1603), lakenkoper (1615), raad en schepen van Amersfoort (1613-1645), als ontvanger van de impost op 17-2-1623 voor twee jaar gecontinueerd, plantagemeester van Frederik Hendrik (NL 1960 k 364; NL 1976 k 343; GN 1972 p 364), ovl. voor 08‑06‑1648, otr. (1) te Amersfoort op 01‑01‑1603 met Aeltge Beernsdr Schade, dr. van Beernt Dircxz Schaij en Margriet Douwers, geb. te Amersfoort, beleend St. Paulusabdij (1592).

                 Uit deze relatie:

1.              Margaretha van Hattem, geb. te Amersfoort, onmondig op 17-11-1614 beleend St. Paulusabdij (1616), ovl. voor 14‑11‑1642, tr. voor 30‑01‑1628 met Anne de Bonetat.

2.              Deliana van Hattum, geb. te Amersfoort, ovl. te 's Heerenberg op 15‑05‑1652, volgt VIIk [blz. 16].

 

                 Hendrik van Hattem, otr. (2) te Amersfoort op 20‑08‑1614, tr. te Utrecht op 04‑09‑1614 met Anna van Loon, dr. van Cornelis van Loon (kapitein) en Agnes du Boijs, geb. circa 1570, trouwt als j.d. van Utrecht, belijdenis te Amersfoort op 5-4-1634, ovl. na 12‑06‑1646.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Johan van Hattem, ged. te Amersfoort op 13‑08‑1616, ovl. voor 08‑03‑1661, volgt VIIl [blz. 16].

2.              Cornelis van Hattem, ged. te Amersfoort op 27‑04‑1619, ovl. tussen 02‑08‑1654 en 07‑09‑1656, volgt VIIm [blz. 17].

 

VIn.           Gillis van Hattem, zn. van Johan van Hattem (Vn) en Johanna van Wijck, geb. te Betuwe, poorter van Utrecht (7-2-1624) als zijdelakenkoper, brouwer te Utrecht (1635, 1636), ovl. te Utrecht op 20‑11‑1654, otr. (1) te Amersfoort op 21‑09‑1622, tr. te Utrecht op 06‑10‑1622 met Mechteld van Millingen, dr. van Goossen van Millingen (schout van Oostveen) en Anna Gerrits van Battum, geb. te Utrecht, ovl. overluid Utrecht 11-09-1629.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Johanna van Hattem, ged. te Utrecht op 05‑11‑1623, ovl. na 13‑05‑1676, tr. te Wijk bij Duurstede op 24‑10‑1653 (schepenen) met Bernt Jacobsz Coppert, wedn. van Grietje Cornelis van Oostweert, ovl. tussen 12‑03‑1658 en 04‑06‑1663.

2.              Agnietgen van Hattem, geb. te Utrecht, ovl. te Utrecht op 17‑10‑1636.

3.              Cornelia van Hattem, geb. te Utrecht, ovl. te Utrecht op 17‑10‑1636.

 

                 Gillis van Hattem, otr. (2) te Utrecht op 23‑01‑1630 (schepenen) met Hillegonda Zael Uttenengh, won. te Amersfoort, overluid Utrecht 29-4-1654.

                 Uit deze relatie:

1.              een of meer kinderen van Hattem, vermoedelijk jong overleden.

 

VIo.           Pontiaan van Hattem, zn. van Dirck Willemsz van Hattem (Vq) en Maria Gerritsdr Pons, geb. te Maurik, onmondig op 6-6-1584, chirurgijn te Utrecht (1610-1612), burger van Wijk bij Duurstede (1614), potmeester (1621-1622), raad (1658), schepen (1653, 1654) en burgemeester (1643-1647) te Wijk bij Duurstede, leenman van Culemborg (1636, 1651), ovl. tussen 23‑02‑1661 en 28‑08‑1661, tr. (1) te Nijmegen op 28‑05‑1614 met Janneke van Hardenberch, dr. van Steven van Hardenberch, geb. te Nijmegen, begr. te Wijk bij Duurstede in 1624.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Dirk van Hattem, geb. te Wijk bij Duurstede, begr. te Bergen op Zoom op 29‑04‑1694, volgt VIIn [blz. 17].

2.              Maria van Hattem, begr. te Wijk bij Duurstede in 1624.

3.              Aletta van Hattem, ovl. na 04‑10‑1688, volgt VIIo [blz. 18].

4.              Catharina van Hattem, ovl. na 15‑09‑1661, otr. te Wijk bij Duurstede op 04‑10‑1642 met Wijnand van Ossenberg, geb. te Rijswijk, burger van Wijk bij Duurstede (1642), lakenkoper, ovl. na 01‑01‑1663.

 

                 Pontiaan van Hattem, otr. (2) te Wijk bij Duurstede in 04‑1627 met Margaretha van VVttenweerde, dr. van Sweder van VVttenweerde en Margriet van Endeling, geb. te Maurik, ovl. te Wijk bij Duurstede tussen 10‑10‑1654 en 13‑09‑1656.

                 Uit deze relatie:

1.              Zweder/Assuarius van Hattem, geb. te Wijk bij Duurstede tussen 01‑04‑1627 en 11‑1635, op 12-10-1649 te Bergen op Zoom getuige bij de doop van een dochter van Dirk van Hattem, begr. te Wijk bij Duurstede op 16‑12‑1652.

2.              Johan van Hattem, geb. te Wijk bij Duurstede tussen 01‑04‑1627 en 11‑1635, studeerde mogelijk filosofie aan de universiteit van Harderwijk (1648), drost te Asten (1665-1668), ovl. na 23‑02‑1668.

3.              Willem van Hattem, geb. te Wijk bij Duurstede tussen 01‑04‑1627 en 11‑1635, begr. te Maurik op 30‑09‑1673, volgt VIIp [blz. 18].

 

VIp.           Hendrica van Oort, dr. van Hendrick van Oort en Maria van Hattem (Vr) (belijdenis 1579), relatie met Johan Hermans, geb. in 1595, rentmeester van de graaf van Culemborg, ovl. voor 26‑10‑1627.

                 Uit deze relatie:

1.              Dirk Johan Hermansz, ovl. tussen 28‑03‑1662 en 01‑04‑1662, volgt VIIq [blz. 18].

2.              Hendrik Johansz van Oort, volgt VIIr [blz. 19].

3.              Adriaen Johansz van Oort, volgt VIIs [blz. 19].

 

VIq.           Adriana van Oort, dr. van Hendrick van Oort en Maria van Hattem (Vr) (belijdenis 1579), relatie met Hendrik Gosensz van Grootveld, zn. van Benigna van Lockhorst. Beleeend met land te Maurik t.b.v. zijn vrouw Adriana van Oort na dode van haar moeder Maria van Hattem 4-8-1621.

                 Uit deze relatie:

1.              Goossen van Grootveld, volgt VIIt [blz. 19].

2.              Sander van Grootveld, relatie met Maria van Eck, van Teisterbant.

3.              Willem van Grootveld, relatie met Cornelia van Schadijck, ovl. op 05‑05‑1680.

4.              Jan van Grootveld, relatie met Maria van Essevelt.

5.              Benigna van Grootveld, relatie(1) met Willem de Vincelaer, relatie(2) met Huibert van Wijck, rentmeester van de graaf van Culemborg.

6.              Johanna van Grootveld, relatie met Steven Verburg.

7.              Johanna van Grootveld, relatie met Albert van Schevickhoven.

 

VIr.            Willem van Hattem, zn. van Wouter van Hattem (Vs) en N.N, hulder van een leen te Maurik (1603), gerichtsman (1603), wonende te Maurik (1617), ovl. tussen 20‑10‑1620 en 15‑06‑1621, relatie(1) met Mechtelt Floris.

                 Uit deze relatie:

1.              Claes van Hattem, ovl. na 02‑07‑1627, volgt VIIu [blz. 19].

 

                 Willem van Hattem, relatie(2) met Elisabeth de Kemp, dr. van Aelbert de Kemp (oud-burgemeester van Maurik), (zij tr. tussen 21-9-1625 en 11-5-1629 Roelof Gerritsz), ovl. na 20‑06‑1640.

                 Uit deze relatie:

1.              Dirkje van Hattem, geb. te Maurik, ovl. na 25‑09‑1655, otr. te Maurik op 28‑02‑1642 met Gijsbert van Essevelt, geb. te Ingen, won. te Ingen, gegoed te Maurik, later won. te Elst Gld, en gegoed aldaar in de Rijkerswaard. Hij otr/tr Elst/Valburg 3/17-8-1656 Dirrickjen van de Wart j.d, dr van Jan van de Wart, tot Valburgh, ovl. na 19‑12‑1674.

2.              Heijltgen van Hattem, begr. te Maurik op 21‑03‑1679, volgt VIIv [blz. 19].

3.              Dirk van Hattem, geb. te Maurik, ovl. tussen 15‑10‑1654 en 16‑09‑1657, volgt VIIw [blz. 20].

4.              Willem van Hattem, volgt VIIx [blz. 20].

5.              Geertruijd van Hattem, geb. te Maurik, begr. te Maurik op 30‑09‑1673, tr. (1) voor 22‑08‑1648 met Hendrik van Wijnen, ovl. tussen 11‑05‑1663 en 18‑05‑1664, otr. (2) te Maurik op 25‑06‑1665 met Hubert van Wijck, (wedr van Benigna van Grootveld en Agnysa van Essevelt), rentmeester van de graaf van Culemborg (1661-1674), ouderling te Maurik (1659), ovl. tussen 01‑01‑1674 en 30‑07‑1674.

6.              N. van Hattem, volgt VIIy [blz. 20].

 

Generatie VII

 

 

VIIa.          Johan van Hattem, zn. van Johan van Hattem (VIa) en Agnes Rengers, geb. te Hattem, begr. te Hattem op 24‑09‑1666, otr. te Hattem in 04‑1648, tr. (huw. voorw. 25-2-1648) met Margaretha de Pottere, dr. van Godtschalck de Pottere (richter te Goch) en Elisabeth van Tengnagel, geb. na 1611, als lidmaat te Zwolle aangenomen met attestatie uit Emmerik (december 1648), begr. te Zwolle op 11‑06‑1650.

                 Uit deze relatie:

1.              Margaretha Elsabe van Hattem, ged. te Zwolle op 13‑06‑1650, tr. te Zwolle (huw. voorwaarden 10-8-1671) (NL 1939 k 116, GN 1959 p 60) in 1671 met Adriaen Sloet tot Kerssenberg Oije en Westerborch, zn. van Wolter Sloet tot Kerssenberg (sergeant-majoor van Zutphen) en Anna Catharina van Wijnbergen, ged. te Zutphen op 20‑10‑1641, burgemeester van Doesburg en gecommitteerde van Brandenburg, burgemeester van Lochem (1685), ovl. op 17‑03‑1723.

 

VIIb.          Gerardina van Hattem, dr. van Johan van Hattem (VIa) en Agnes Rengers, ovl. na 21‑04‑1638, tr. voor 24‑01‑1633 met Gerrit van Wijck van de Woert.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Jan van Wijck.

 

VIIc.          Wilhelmina van Hattem, dr. van Johan van Hattem (VIa) en Agnes Rengers, op 30-10-1631 met attestatie van Zaltbommel naar Hattem, otr. (1) te Zaltbommel op 04‑09‑1631, tr. te Hattem in 10‑1631 met Lodewijk van der Bruggen, zn. van Jan Gerrit Lodewijksz van der Bruggen, geb. te Zaltbommel, ovl. voor 17‑09‑1632.

 

                 Wilhelmina van Hattem, tr. (2) te Hattem in 09‑1633 met Jan Cornelis Verdelft, weduwnaar, burgemeester van Hasselt (1634), ovl. na 13‑07‑1634.

 

                 Wilhelmina van Hattem, tr. (3) voor 21‑04‑1638 met Borchard van Hattem, zn. van Borchard van Hattem en Maria Schulten, geb. in 1608, gasthuismeester te Hasselt, rentmeester van Swartewater, in 1675 nog wonende te Hasselt, ovl. voor 25‑10‑1682 (vermoedelijk in 1675).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Lodewijk van Hattem, ovl. circa 1710, volgt VIIIa [blz. 21].

 

VIId.          Hendrica van Hattem, dr. van Johan van Hattem (VIa) en Agnes Rengers, ovl. na 1693, otr. te Hattem in 02‑1640 met Egbert ten Holte, zn. van Gerrit Egberts ten Holte (schout te Epe) en Jenneken Hermans, ovl. tussen 30‑05‑1654 en 1693.

                 Uit deze relatie:

1.              Anna ten Holthe, volgt VIIIb [blz. 21].

 

VIIe.          Geertruijt de Meijer, dr. van Samuel de Meijer (VIf) en Christina Cloeck, relatie met Marcelis van Os, ballieu van Heukelom.

                 Uit deze relatie:

1.              Christina van Os, relatie met Johannes Nederbos.

2.              Gerardus van Os.

3.              Maria van Os.

 

VIIf.           Dirk van Hattem, zn. van Aelbert van Hattem (VIj) (zijdelakenkoper) en Geertruida Noest, geb. te Utrecht, zijdelakenkoopman, poorter van Leiden (5-8-1647), ovl. te Leiden op 07‑03‑1688, begr. te Leiden op 13‑03‑1688, otr. te Leiden op 26‑04‑1647, tr. te Utrecht op 11‑05‑1647 met Jacomijntje Jans, geb. te Emmenes.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Huberta van Hattem, ged. te Leiden op 28‑03‑1649.

2.              Elisabeth van Hattem, ged. te Leiden op 06‑11‑1650, begr. te Amsterdam op 02‑11‑1685, otr. (1) te Leiden op 05‑04‑1667 met Jacob de Berch, zn. van Daniel de Bergh en Soetea van der Dussen, ged. te Delft op 04‑07‑1642, otr. (2) te Leiden op 03‑11‑1676, tr. te Amsterdam op 07‑11‑1676 met Karel Frederik Gresnicht, zn. van Adam Gressenich, ged. te Culemborg op 06‑04‑1648, koopman te Amsterdam, begr. te Amsterdam op 20‑10‑1692.

3.              Albertus van Hattem, ged. te Leiden op 12‑09‑1652.

4.              Huberta van Hattem, ged. te Leiden op 03‑04‑1654.

5.              Geertruijt van Hattem, ged. te Leiden op 15‑08‑1656, otr. te Leiden op 15‑03‑1675 met Jacobus le Per, geb. te Leiden, koopman.

6.              Johanna van Hattem, ged. te Leiden op 31‑12‑1658, ovl. te Utrecht op 19‑12‑1718 (als weduwe van Jacob de Prill), otr. te Leiden op 28‑09‑1684, tr. te Rotterdam op 01‑10‑1684 met Jacob de Prill, zn. van Abraham de Prill en Anna Schaick, ged. te Rotterdam op 26‑11‑1658.

 

VIIg.          Jacobus van Hattem, zn. van Aelbert van Hattem (VIj) (zijdelakenkoper) en Geertruida Noest, ged. te Utrecht op 15‑02‑1629, lakenkoopman, vroedschap van Utrecht (1686/7), ovl. te Utrecht op 27‑08‑1690, tr. (1) te Leiden op 31‑12‑1652 (attestatie van Utrecht d.d. 14-11-1652) met Sara de Visser, dr. van Isaac de Visser en Anna Useels (Ouseel), ged. te Leiden op 20‑11‑1631, (haar broeder was Ds Johannes Visscherus te Amsterdam), ovl. te Utrecht op 07‑02‑1659.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Isaac van Hattem, ged. te Utrecht op 30‑05‑1654, ovl. te Utrecht op 06‑08‑1655.

2.              Anna van Hattem, ged. te Utrecht op 28‑10‑1655, ovl. te Leiden op 21‑11‑1737, volgt VIIIc [blz. 21].

3.              Aelbert van Hattem, ged. te Utrecht op 07‑10‑1656, vermoedelijk overl. Utrecht 15-6-1657.

4.              Isaac van Hattem, ged. te Utrecht op 29‑06‑1659, vermoedelijk overl. Utrecht 6-6-1659.

 

                 Jacobus van Hattem, otr. (2) te Utrecht op 08‑01‑1662 met Rebecca van Oosterhout, dr. van Coendert Claeszen van Oosterhout en Sara Jans van den Bosch, ged. te Utrecht op 07‑01‑1627, wed. van Rudolph van Loenen, ovl. te Utrecht op 26‑08‑1679.

 

                 Jacobus van Hattem, otr. (3) te Amsterdam op 19‑08‑1683 met Margaretha de la Plancque, dr. van Nicolaas de la Planque (predikant) en Sara van Haringshoek, ged. te Kampen op 09‑05‑1630, wed. van Pieter Braems, begr. te Haarlem op 10‑06‑1721.

 

VIIh.          Mechtelt van Hattem, dr. van Aelbert van Hattem (VIj) (zijdelakenkoper) en Geertruida Noest, ged. te Utrecht op 26‑12‑1630, koopvrouw te Amsterdam (1678, 1679), ovl. na 10‑02‑1687, otr. (1) te Utrecht op 25‑04‑1648, tr. te Leiden op 02‑05‑1648 met Johan de Vinder, zn. van Pieter de Vinder en Jacquemijntje de Roo, ged. te Leiden op 21‑11‑1623, ovl. na 12‑04‑1656.

 

                 Mechtelt van Hattem, otr. (2) te Amsterdam op 09‑08‑1664 met Jan de Roo, zn. van Jacob de Roo en Josijntje Borms, ged. te Amsterdam op 25‑09‑1639, lakenkoper, ovl. tussen 22‑01‑1668 en 11‑06‑1678.

                 Uit deze relatie:

1.              Jacob de Roo, ged. te Amsterdam op 22‑01‑1668 (doopgetuige o.a. Albert van Hattem).

 

VIIi.           Pieter de Greve, zn. van Aelbregt de Greve (VIk) (secretaris van Hattem) en Geertruijd Petersdr van Chous, professor juris, relatie met Magtelt van Huijssen.

                 Uit deze relatie:

1.              Albert de Greve, volgt VIIId [blz. 21].

2.              Jacob Pietersz de Greve.

3.              Isabelle Pietersdr de Greve.

4.              Geertruijt Pietersdr de Greve.

5.              Helena Pietersdr de Greve.

 

VIIj.          Willem de Greve, zn. van Aelbregt de Greve (VIk) (secretaris van Hattem) en Geertruijd Petersdr van Chous, ged. op 13‑10‑1623, secretaris van Grave, ovl. te Grave op 13‑04‑1709, otr. te Arnhem op 22‑06‑1654, tr. te Elst met Henrica Bongart, dr. van Engel Bongart en Aeltje de Vreede, ged. te Arnhem op 09‑10‑1633, ovl. te Grave op 25‑11‑1693.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Albert de Greve, relatie met Willemijn de Quaaij.

2.              Engelbert de Greve.

3.              Ds Nanning de Greve, ged. te Grave op 20‑08‑1664, ovl. te Vierlingsbeek op 21‑01‑1709, volgt VIIIe [blz. 21].

 

VIIk.          Deliana van Hattum, dr. van Hendrik van Hattem (VIm) en Aeltge Beernsdr Schade, geb. te Amersfoort, ovl. te 's Heerenberg op 15‑05‑1652, tr. te Amersfoort op 12‑02‑1632 met Pieter Bor, zn. van Cornelis Bor (baljuw en schout) en Anna Gerritsdr van Kelst, geb. te Utrecht op 26‑02‑1599, brouwer te Utrecht in de Rooster bij de Smeeburg, later in admiraalsdienst, ontvanger der licentien te Emmerik (1664) en controleur aldaar, ovl. tussen 14‑11‑1665 en 05‑03‑1685.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Aeltje Bor, ged. te Utrecht op 10‑01‑1633 (doopgetuigen Cornelis van Hattem, Deliana van Hattem).

2.              Anna Bor, ged. te Utrecht op 17‑05‑1635.

3.              Salomon Bor, predikant te Ter Aa (1674-1688) en Zeist (1688-1705) (1674-1688, relatie met Elisabeth Reidt.

 

VIIl.           Johan van Hattem, zn. van Hendrik van Hattem (VIm) en Anna van Loon, ged. te Amersfoort op 13‑08‑1616, medisch dokter te Tiel (vanaf 1640), burger van Tiel (16-5-1649), ovl. voor 08‑03‑1661, otr. te Amersfoort op 17‑06‑1643, tr. te Tiel op 27‑06‑1643 met Henrica van Maren, dr. van Gerrit van Maren (burgemeester van Tiel) en Wendelina van Isendoorn, geb. te Tiel, ovl. tussen 29‑03‑1652 en 19‑11‑1652.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Gerrit van Hattem, geb. te Tiel, begr. te Rotterdam op 17‑03‑1688, volgt VIIIf [blz. 21].

2.              Hendrik van Hattem, ged. te Tiel op 02‑11‑1645, ovl. na 09‑10‑1667.

3.              Willem van Hattem, ovl. tussen 03‑04‑1685 en 10‑03‑1693, volgt VIIIg [blz. 22].

4.              Carel van Hattem, ged. te Tiel op 24‑07‑1649, ovl. op 03‑03‑1688, volgt VIIIh [blz. 22].

 

VIIm.         Cornelis van Hattem, zn. van Hendrik van Hattem (VIm) en Anna van Loon, ged. te Amersfoort op 27‑04‑1619, luijtenant van capiteijn Baer, heer tot Slangeburch, guarnisoen houdende tot Emmerich, "dogh sonder manlijcken oirt na te laten gestorven" (NL 1949 k 138, NL 1950 k 138, NL 1916 k 71), ovl. tussen 02‑08‑1654 en 07‑09‑1656, otr. te Amersfoort op 17‑02‑1644, tr. te Amersfoort op 03‑03‑1644 met Geertruid Schrassert, dr. van Reijner Schrassert (o.m. burgemeester van Doesburg) en Mechteld Schaeff, ged. te Arnhem op 06‑03‑1617, (zij otr. Harderwijk 7-9-1656 (attestatie naar Ermelo d.d. 20-9-1656) Johan Opgelder, luitenant).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Johanna van Hattem.

2.              Albertina van Hattem, ovl. na 09‑03‑1686, otr. (1) te Harderwijk op 03‑08‑1679 met Jan Croon, won. in de Kaag, ovl. na 18‑02‑1685, otr. (2) te Enkhuizen op 22‑02‑1687, tr. te Amsterdam op 09‑03‑1687 met Isaac Silverstein, zn. van Jan Cornelisz (bierdrager) en Marrije Heindriks, ged. te Amsterdam op 17‑09‑1662, poorter van Amsterdam (12-12-1687), beeldhouwer.

3.              Mechteld van Hattem, met attestatie van Harderwijk naar Hattem vertrokken.

 

VIIn.          Dirk van Hattem, zn. van Pontiaan van Hattem (VIo) en Janneke van Hardenberch, geb. te Wijk bij Duurstede, apotheker te Bergen op Zoom, poorter te Bergen op Zoom (1639), begr. te Bergen op Zoom op 29‑04‑1694, otr. te Bergen op Zoom op 10‑11‑1638 met Johanna Muijshondt, dr. van Jan Muijshondt en Janneke N, ged. te Bergen op Zoom op 15‑07‑1612, begr. te Bergen op Zoom op 03‑10‑1692.

                 Uit deze relatie:

1.              Johanna van Hattem, ged. te Bergen op Zoom op 02‑10‑1639, vermoedelijk jong overl.

2.              Johannes van Hattem, ged. te Bergen op Zoom op 16‑01‑1641 (doopgetuigen Pontiaen van Hattem, Hans Muyshondt, Gijsberta van Hardenberg, Sara Carbonniere), ongehuwd, ovl. te Ceylon in 01‑1674.

3.              Anthonius van Hattem, ged. te Bergen op Zoom op 30‑11‑1642 (doopgetuigen Arnts van Hattem, Janneke Wijborch, Rachel van Hamerstede, kapt. Carboniere), ovl. te Ceylon voor 11‑08‑1679.

4.              Pontiaen van Hattem, ged. te Bergen op Zoom op 01‑03‑1645 (doopgetuigen Rombout van Hamerstede, Hubrecht van Maurik, Margareta Volders, Margareta Muijshondt), ongehuwd, predikant te St. Philipsland (1672-1683), in 1683 afgezet wegens vermeende onrechtzinnigheid, begr. te Bergen op Zoom op 13‑09‑1706.

5.              Anna van Hattem, ged. te Bergen op Zoom op 03‑03‑1647, begr. te Bergen op Zoom op 03‑10‑1703, volgt VIIIi [blz. 22].

6.              Maria van Hattem, ged. te Bergen op Zoom op 12‑10‑1649 (doopgetuigen Hendrik Heijnsberge, Maria Weers, Asuerius van Hattem en Catharina van Hattem), ongehuwd, begr. te Bergen op Zoom op 17‑10‑1707.

7.              Samuel van Hattem, ged. te Bergen op Zoom op 04‑05‑1653, begr. te Bergen op Zoom op 18‑06‑1735, volgt VIIIj [blz. 22].

8.              Johanna van Hattem, ged. te Bergen op Zoom op 15‑08‑1657, begr. te Bergen op Zoom op 04‑02‑1747, otr. (1) te Bergen op Zoom op 21‑06‑1699 met Abraham de Cock, kapitein der artillerie, otr. (2) te Bergen op Zoom op 03‑06‑1711, tr. te Gorinchem op 07‑06‑1711 met Assuerus Schut, zn. van Paulus Schut en Catharina Rombeek, ged. te Gorinchem op 06‑12‑1664, begr. te Bergen op Zoom op 11‑04‑1741.

 

VIIo.          Aletta van Hattem, dr. van Pontiaan van Hattem (VIo) en Janneke van Hardenberch, ovl. na 04‑10‑1688, tr. voor 01‑03‑1645 met Huijbrecht van Maurik, cornet in de compagnie van de prins van Portugal (1666), ovl. tussen 17‑05‑1672 en 21‑12‑1678.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Willem van Maurik, ged. te Den Bosch op 13‑03‑1648, begr. te Bergen op Zoom op 17‑10‑1707, volgt VIIIk [blz. 22].

2.              Assuaris van Maurik, ged. te Bergen op Zoom op 31‑05‑1656 (doopgetuigen Pontiaen van Hattem en Johanna Muijshondt).

3.              Anna Margaretha van Maurik, ged. te Maurik op 15‑09‑1661, ovl. te Maurik op 12‑08‑1732, volgt VIIIl [blz. 23].

 

VIIp.          Willem van Hattem, zn. van Pontiaan van Hattem (VIo) en Margaretha van VVttenweerde, geb. te Wijk bij Duurstede tussen 01‑04‑1627 en 11‑1635, begr. te Maurik op 30‑09‑1673, tr. (1) buiten echt met met Maria Sijmons.

                 Uit deze relatie:

1.              Sweertje/Severijntje van Hattem, ged. te Wijk bij Duurstede op 24‑05‑1653, lidmaat te Wijk bij Duurstede (1686), ovl. na 19‑02‑1734, otr. te Wijk bij Duurstede op 08‑04‑1677 met Gijsbert van Muijswinckel, zn. van Jan Cornelisz Muijswinckel en Aeltje Gijsberts van Schalkwijk, geb. te Wijk bij Duurstede, lidmaat te Wijk bij Duurstede (1686), begr. te Wijk bij Duurstede op 29‑12‑1727.

 

                 Willem van Hattem, otr. (2) te Utrecht op 24‑03‑1668, tr. te Ravenswaaij op 29‑03‑1668 met Sophia Jans van Maurick, dr. van Jan Tomasz, ged. te Maurik op 20‑01‑1639, (op 16-2-1676 trad Dirk Wijburg voor haar als borg op in verband met een provisionele condemnatie, verkregen van het Hof van Utrecht, om een geldbedrag te innen), begr. te Maurik op 25‑08‑1675.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Eva van Hattem, ged. te Maurik op 03‑10‑1658, begr. te Wijk bij Duurstede op 17‑06‑1662.

2.              Nicolaas van Hattem, ovl. tussen 10‑12‑1710 en 16‑11‑1712, volgt VIIIm [blz. 23].

3.              Margaretha van Hattem, ged. te Maurik op 06‑12‑1668, ovl. na 15‑07‑1690.

 

VIIq.          Dirk Johan Hermansz, zn. van Johan Hermans (rentmeester) en Hendrica van Oort (VIp), rentmeester van de goederen van de graaf van Culemborg in de Neder-Betuwe (1628-1661), ovl. tussen 28‑03‑1662 en 01‑04‑1662, tr. voor 27‑09‑1629 met Isabella van Hattem, dr. van Arndt van Hattem ((momber tot Wiel)) en Christina van Hattem, collatrice der vicarie van St. Jan te Eck, ovl. tussen 11‑08‑1674 en 24‑01‑1676.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Christina van Hattem, ovl. tussen 09‑07‑1694 en 11‑11‑1694, volgt VIIIn [blz. 23].

2.              Arnoldus van Hattem, geb. voor 18‑05‑1627, ovl. tussen 02‑07‑1670 en 23‑04‑1675, volgt VIIIo [blz. 23].

3.              Hadewich van Hattem, lidmaat te Amersfoort (25-12-1667), ovl. na 18‑09‑1669, otr. te Amersfoort op 31‑08‑1667 met Joachim Wolfsen Berger, zn. van Johan Wolfssen Berger en Beatrix Hartens, geb. te Harderwijk op 21‑12‑1645 (attestatie naar Amersfoort 1-9-1667), brouwer tot Amersfoort, ovl. tussen 11‑12‑1699 en 22‑08‑1718, (Joachim Wolfsen tr. (2) in 1673 (huw. voorw. 11-10-1673) met Elisabeth van Hattem, dr. van Geurt van Hattem en Hendrikje Joosten VVttenweert.).

4.              Francina van Hattem, ovl. na 03‑02‑1692, otr. te Tiel op 27‑09‑1656 met Johan Suermondt van Meerten, geb. te Tiel, ovl. tussen 24‑01‑1676 en 20‑09‑1679.

5.              Maria van Hattem, ovl. tussen 02‑07‑1670 en 20‑09‑1679, tr. in 1641 met Aart de Voorn, ontvanger van de tol aan de Vaart.

6.              Reijnier van Hattem, ovl. tussen 13‑03‑1667 en 28‑05‑1667, volgt VIIIp [blz. 24].

 

VIIr.           Hendrik Johansz van Oort, zn. van Johan Hermans (rentmeester) en Hendrica van Oort (VIp), relatie(1) met Margaretha Noest.

 

                 Hendrik Johansz van Oort, relatie(2) met Cornelia van Schadijck.

                 Uit deze relatie:

1.              Johan van Oort, relatie(1) met Petronella Lammenga, relatie(2) met Emmerentia van der Wel.

2.              Gerard van Oort.

3.              Johanna van Oort, relatie met Fabritius van Wijck.

4.              Hendrica van Oort, relatie met Hendrik de Raedt.

 

VIIs.          Adriaen Johansz van Oort, zn. van Johan Hermans (rentmeester) en Hendrica van Oort (VIp), relatie met Maria Hendriksdr van Eck.

                 Uit deze relatie:

1.              Jan van Oort.

 

VIIt.           Goossen van Grootveld, zn. van Hendrik Gosensz van Grootveld en Adriana van Oort (VIq), relatie met Elisabeth van Achtevelt, (Elisabeth relatie(1) met Bart Geurtsz van Hattem, zn. van Geurt van Hattem en Dirkje van Wijck.).

                 Uit deze relatie:

1.              Jan van Grootveld, ovl. op 02‑05‑1663, relatie met Elisabeth van Schadijkc.

2.              Margaretha van Grootveld, relatie met Gerrit van Hooge.

3.              Bartholomeus van Grootveld, ovl. tussen 04‑01‑1665 en 08‑05‑1668, volgt VIIIq [blz. 24].

 

                 Elisabeth van Achtevelt, relatie (1) met Bart Geurtsz van Hattem, zn. van Geurt van Hattem en Dirkje van Wijck, ovl. overl. tussen (vermoedelijk) 2-7-1616 en 17-3-1623, (Bart Geurtsz tr. (1) buiten echt met met Jenneken Michielsdr.), (Bart Geurtsz tr. (2) buiten echt met met Cornelia Hendriks.).

                 Uit deze relatie:

1.              Theodora van Hattem, onmondig op 18-7-1633, ovl. na 18‑02‑1680, relatie(1) met Geurt Verhuet, ovl. na 06‑05‑1639, otr. (2) te Tiel op 17‑10‑1640, tr. te Tiel op 03‑11‑1640 met Arndt Rutgers van Liesvelt, zn. van Rutger van Liesveldt, burger van Tiel (1640), provisor (1652-1657), weesmeester (1657-1665), gasthuismeester (1667-1671), ouderling (1656, 1657, 1670, 1671) en borger capiteijn/hopman te Tiel (1678, 1685), overluid Tiel 22-9-1688.

2.              Geurt van Hattem, geb. te Eck, onmondig op 18-7-1633, buurmeester te Eck (1651), ovl. tussen 30‑06‑1654 en 09‑08‑1655, otr. te Amerongen op 26‑12‑1644 (attestatie naar Eck) met Hendrikje Joosten VVttenweert, geb. te Amerongen, (zij tr. voor 24-6-1668 Gijsbert van Grootveld), ovl. tussen 13‑05‑1671 en 09‑07‑1694.

 

VIIu.          Claes van Hattem {H44}, zn. van Willem van Hattem (VIr) en Mechtelt Floris, ovl. na 02‑07‑1627, relatie met Willemken Dirck Hermansdr.

                 Uit deze relatie:

1.              Willem van Hattem, geb. te Maurik, ovl. tussen 14‑12‑1657 en 24‑01‑1664, volgt VIIIr [blz. 24].

2.              Wouter van Hattem, geb. te Maurik, ovl. tussen 01‑01‑1711 en 13‑05‑1715, volgt VIIIs [blz. 24].

3.              Gerrit van Hattem, ovl. tussen 20‑07‑1675 en 05‑08‑1678.

4.              Jan van Hattem, ged. te Maurik (doopgetuigen Dirk en Barth van Hattem) op 27‑08‑1637.

 

VIIv.          Heijltgen van Hattem, dr. van Willem van Hattem (VIr) en Elisabeth de Kemp, begr. te Maurik op 21‑03‑1679, relatie(1) met Gerrit Hendriks, ovl. voor 26‑05‑1643.

                 Uit deze relatie:

1.              Hendrick Gerritsz van Homoet, geb. te Maurik, lidmaat te Maurik 1692 (met zijn vrouw), tr. te Maurik op 20‑12‑1674 met Maeiken Wilhelms de Leeuw, dr. van Wilhem Geurts de Leeuw en Jacobje Sanders, ged. te Zoelen op 23‑09‑1638.

2.              Willem Gerritsen van Homoet, geb. te Maurik, ovl. na 03‑07‑1696.

3.              Gerrit Geurts, geb. te Maurik, ged. op 04‑10‑1636, ovl. voor 1643.

4.              Elisabeth Geurts, ged. te Maurik op 21‑04‑1639 get. Jan Henricks, verm. jong overleden.

5.              Gerrit Gerritsz van Hoomoet, ged. te Maurik in 1643 (de sone van Heijlke van Hattem wed. genaamd Gerrit, get. Anthonis.. beschadigde bladzijde), ovl. na 23‑01‑1690, tr. te Maurik op 12‑05‑1667 met Maria Geurts de Cock, ovl. te Maurik voor 23‑01‑1690.

 

                 Heijltgen van Hattem, otr. (2) te Maurik op 12‑09‑1647 met Peter Geurts van de Weteringh, geb. te Maurik, ouderling te Maurik (1658, 1679), ovl. tussen 09‑10‑1679 en 02‑11‑1681.

 

VIIw.         Dirk van Hattem, zn. van Willem van Hattem (VIr) en Elisabeth de Kemp, geb. te Maurik, brouwer en diaken (1649-1651) te Maurik, ovl. tussen 15‑10‑1654 en 16‑09‑1657, otr. te Maurik op 03‑01‑1641 met Elisabeth van Vincelaer, dr. van Jan Willemsz van Vincelaer en Dirkje Jans, geb. te Maurik, beleend door de graaf van Culemborg (1680), ovl. tussen 11‑12‑1691 en 14‑01‑1693, (Elisabeth tr. (2) voor 17‑11‑1666 met Willem Geurtsz.), (Elisabeth tr. (3) voor 06‑02‑1674 met Willem Vermeer.).

                 Uit deze relatie:

1.              Willem van Hattem, ged. te Maurik op 27‑02‑1642 (getuigen Willem van Hattem en Geertken van Hattem), begr. te Maurik op 26‑01‑1670.

2.              Jan van Hattem, ged. te Maurik op 25‑02‑1644, ovl. tussen 14‑01‑1693 en 13‑04‑1693, volgt VIIIt [blz. 24].

3.              Gerard/Gerrit van Hattem, ged. te Maurik op 02‑11‑1645, ovl. tussen 15‑02‑1673 en 19‑12‑1674, volgt VIIIu [blz. 25].

4.              Cornelis van Hattem, ged. te Maurik op 09‑01‑1648 (getuige Peter Geurtss), ovl. voor 15‑07‑1661.

5.              Wouter van Hattem, ged. te Maurik op 20‑10‑1650, begr. te Maurik op 23‑07‑1707, volgt VIIIv [blz. 25].

6.             Cornelia van Hattem, ged. te Maurik op 16‑01‑1653, beleend door de graaf van Culemborg (1694), ovl. na 26‑03‑1694.

7.              Elisabeth van Hattem, ged. te Maurik op 16‑01‑1653, begr. te Maurik op 15‑06‑1687, volgt VIIIw [blz. 25].

 

VIIx.         Willem van Hattem, zn. van Willem van Hattem (VIr) en Elisabeth de Kemp, leenman van Culemborg (1644), diaken (1647-1649) en ouderling (1652-1655, 1665-1668) te Maurik, voerde een schaar in zijn wapen, begr. begr. 4-11-1673 in de kerk van Maurik, tr. (1) voor 05‑01‑1646 met Johanna van Essevelt, dr. van Willem van Essevelt en Adriana Geurts van Hattem, ovl. na 04‑03‑1661, begr. begr. in de kerk van Maurik (NP 1922 p 257).

 

                 Willem van Hattem, otr. (2) te Maurik op 03‑08‑1662, tr. te Buren op 10‑08‑1662 met Maria/Maaijke van Rossum, dr. van Adriaan Cornelis Rijkensz van Rossum en Franske Vermeulen, geb. te Buren, lidmaat te Asch (29-3-1646), begr. te Maurik op 04‑11‑1673.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Willemtje van Hattem, ged. te Maurik op 17‑05‑1674 (getuige Heijltje van Hattem), vermoedelijk jong overl.

 

VIIy.          N. van Hattem, dr. van Willem van Hattem (VIr) en Elisabeth de Kemp, relatie met Hubert Vermeer.

                 Uit deze relatie:

1.              Willem Vermeer.

2.              Claes Vermeer, geb. te Elst, ovl. na 20‑11‑1669, otr. (1) te Elst op 08‑05‑1659, tr. te Elst op 12‑06‑1659 met Belia van Essevelt, dr. van Willem van Essevelt en Adriana van Hattem, geb. te Ingen, tr. (2) in 1661 met Johanna Noordinck.

3.              Roelof Vermeer.

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.        Lodewijk van Hattem, zn. van Borchard van Hattem en Wilhelmina van Hattem (VIIc), kapitein te Hasselt, ovl. circa 1710, tr. (huw. voorwaarden 27-1-1680) met Johanna Theodora van Wijck, geb. in 1645, ovl. in 1729.

                 Uit deze relatie:

1.              Hermanna Willemina van Hattem, geb. te Epe op 20‑08‑1682, ovl. te Hattem op 15‑11‑1718, volgt IXa [blz. 25].

 

VIIIb.         Anna ten Holthe, dr. van Egbert ten Holte en Hendrica van Hattem (VIId), tr. in 1686 met Willem van Ommeren.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Johanna Wilhelmina van Ommeren.

 

VIIIc.         Anna van Hattem, dr. van Jacobus van Hattem (VIIg) en Sara de Visser, ged. te Utrecht op 28‑10‑1655, ovl. te Leiden op 21‑11‑1737, otr. te Leiden op 01‑02‑1673, tr. te Utrecht op 09‑02‑1673 met Pieter Vroomans, zn. van Jacob Vroomans en Johanna de Werchijn, ged. te Leiden op 01‑02‑1650, koopman, begr. te Leiden op 19‑10‑1701.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Ds Petrus Wilhelmus Vroomans.

 

VIIId.         Albert de Greve, zn. van Pieter de Greve (VIIi) (professor juris) en Magtelt van Huijssen, relatie met Anna Maria Schats.

                 Uit deze relatie:

1.              Maria de Greve.

2.              Pieter Lourens de Greve.

3.              Helena Anthonia de Greve.

4.              Magtelt Clasina de Greve.

5.              Barbara Cornelia de Greve.

 

VIIIe.         Ds Nanning de Greve, zn. van Willem de Greve (VIIj) (secretaris van Grave) en Henrica Bongart, ged. te Grave op 20‑08‑1664, predikant te Vierlingsbeek, ovl. te Vierlingsbeek op 21‑01‑1709, otr. te Arnhem op 06‑09‑1690, tr. te Vierlingsbeek op 01‑10‑1690 met Hester Ribbius, dr. van Johan Ribbius en Hester van Uchelen, geb. in 1672, ged. te Arnhem op 03‑11‑1677, ovl. te Arnhem op 20‑07‑1742, begr. te Arnhem op 25‑07‑1742.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Hester Josina de Greve, ged. te Vierlingsbeek op 07‑08‑1701, ovl. te Arnhem op 08‑04‑1759, otr. te Arnhem op 15‑06‑1731 (att. naar Velp 2-7-1731) met Abraham van der Hoop.

2.              Willem Hendrik de Greve.

3.              Johan de Greve.

4.              Henrica de Greve.

 

VIIIf.          Gerrit van Hattem, zn. van Johan van Hattem (VIIl) en Henrica van Maren, geb. te Tiel, apotheker, begr. te Rotterdam op 17‑03‑1688, otr. (1) te Tiel op 16‑06‑1666, tr. te Dordrecht op 04‑07‑1666 met Maria van der Net, geb. te Dordrecht, ovl. te Rotterdam op 12‑01‑1674.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Johannes van Hattem, ged. te Rotterdam op 08‑05‑1667 (doopgetuigen Heijnderick van Hattem, Cornelia Hoogmoet, Willemyna Elshout).

2.              Jan van Hattem, ged. te Rotterdam op 18‑11‑1668 (doopgetuigen Beniamin Morris, Cornelia Hoogmoet).

3.              Hendrina van Hattem, ged. te Rotterdam op 25‑03‑1670, volgt IXb [blz. 26].

4.              Coenraet van Hattem, ged. te Rotterdam op 13‑01‑1673 (doopgetuigen Willem van Hattem, Willemina van Elshout).

 

                 Gerrit van Hattem, otr. (2) te Rotterdam op 30‑06‑1675 met Lijsbeth van Pinaken, wed. van Johannes Crab.

                 Uit deze relatie:

1.              Martinus van Hattem, ged. te Rotterdam op 19‑01‑1676 (doopgetuigen Carel van Hattem, Anthonetta ten Vriel).

2.              Johanna van Hattem, ged. te Rotterdam (doopgetuige Margaretha Cock).

3.              Christina van Hattem, ged. te Rotterdam op 13‑08‑1680 (doopgetuigen Carel van Hatten, Hester Gerven).

4.              Elisabeth van Hattem, ged. te Rotterdam (doopgetuigen Hester Hogh, Martijntje).

 

VIIIg.         Willem van Hattem, zn. van Johan van Hattem (VIIl) en Henrica van Maren, burger van Zutphen (19-1-1671), boeckverkoper te Zutphen, ovl. tussen 03‑04‑1685 en 10‑03‑1693, otr. te Zutphen op 29‑01‑1671 (met attestatie van Utrecht d.d. 19-2-1671) met Hendrikje Rademakers, dr. van Matthijs Rademaeker, wed. van Christoffel Lomeijer, boekverkoper (zij otr. Zutphen 12-3-1693 Jan van der Spijk).

                 Uit deze relatie:

1.              Jan van Hattem, ged. te Zutphen op 10‑09‑1671, volgt IXc [blz. 26].

2.              Henrica van Hattem, ged. te Zutphen op 01‑01‑1673.

 

VIIIh.         Carel van Hattem, zn. van Johan van Hattem (VIIl) en Henrica van Maren, ged. te Tiel op 24‑07‑1649, schout te Brakel (1674, 1678, 1686), regelmatig schepen (in de periode 1677-1688), ovl. op 03‑03‑1688, otr. te Brakel op 08‑11‑1674, tr. te Gorssel op 29‑11‑1674 met Anthonia ten Vriel, geb. te Zutphen.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Jacoba van Hattem, ged. te Brakel op 26‑12‑1677 (doopgetuigen Johanna Vijgh, Dirck ten Vriel koopman te Zutphen), lidmaat te Terborg (1695), otr. te Terborg op 27‑01‑1695, tr. te Zutphen met Johannes Beugel, ged. te Terborg op 24‑02‑1656, ovl. te Terborg in 12‑1715.

2.              Jan Willem van Hattem, ged. te Brakel op 01‑01‑1679 (doopgetuige Henderske Rademaeker).

3.              Wilhelm Gijsbert van Hattem, ged. te Brakel op 19‑09‑1680.

 

VIIIi.           Anna van Hattem (VIIIi) [blz. 22], dr. van Dirk van Hattem (VIIn) en Johanna Muijshondt, ged. te Bergen op Zoom op 03‑03‑1647 (doopgetuigen Reynaert van Hardenberch, Aeltge van Hattem, Anna Heijnsberge, Wijnand van Ossenberch), begr. te Bergen op Zoom op 03‑10‑1703, otr. te Bergen op Zoom op 30‑01‑1672 met haar neef Willem van Maurik, zn. van Huijbrecht van Maurik en Aletta van Hattem (VIIo) (zie VIIIk [blz. 22]).

 

VIIIj.           Samuel van Hattem, zn. van Dirk van Hattem (VIIn) en Johanna Muijshondt, ged. te Bergen op Zoom op 04‑05‑1653 (doopgetuigen Samuel Carbonniere, Steven Roest, Anna Weers, Clara van Hudenbergh), begr. te Bergen op Zoom op 18‑06‑1735, otr. te Gorinchem op 22‑03‑1682 met Cornelia Schut, dr. van Paulus Schut en Catharina Rombeek, ged. te Gorinchem op 24‑08‑1649, begr. te Bergen op Zoom op 23‑03‑1722.

                 Uit deze relatie:

1.              Paulus van Hattem, ged. te Bergen op Zoom op 06‑02‑1685 (doopgetuigen Johannes Schut, Janneke van Hattem, Catharina van Rombeeck, weduwe Paulus Schut).

2.              Johannes van Hattem, ged. te Bergen op Zoom op 26‑01‑1687 (doopgetuigen Johannes Schut, Johanna van Hattem).

3.              Catharina van Hattem, ged. te Bergen op Zoom op 01‑12‑1688 (doopgetuigen Maria van Hattem, Aliazarus Schut).

4.              Aliazarus van Hattem, ged. te Bergen op Zoom op 27‑02‑1691 (doopgetuigen Anna van Hattem, Ida Maria Schut, luit.col. Johan de la Piere de la Royve).

5.              Abraham van Hattem, ged. te Bergen op Zoom op 11‑02‑1693 (doopgetuigen Wilhelmus van Maurik, Johanna van Hattem).

 

VIIIk.          Willem van Maurik, zn. van Huijbrecht van Maurik en Aletta van Hattem (VIIo), ged. te Den Bosch op 13‑03‑1648, burgemeester van Bergen op Zoom, begr. te Bergen op Zoom op 17‑10‑1707, otr. met zijn nicht Anna van Hattem (zie VIIIi [blz. 22]).

                 Uit deze relatie:

1.              Johanna van Maurik, ged. te Den Haag op 17‑05‑1672 (doopgetuigen Huijbrecht van Maurik, Johanna van Hattem, Geertruij van Willegats).

2.              Aletta van Maurik, ged. op 03‑10‑1673, tr. op 26‑09‑1717 met Gustaaf Cederquist, luitenant van Deventer (weduwnaar van Faletta Maria Ram).

3.              Dirk Hubertus van Maurik, ged. op 03‑11‑1680, kapitein, begr. op 21‑04‑1736.

 

VIIIl.           Anna Margaretha van Maurik, dr. van Huijbrecht van Maurik en Aletta van Hattem (VIIo), ged. te Maurik op 15‑09‑1661, ovl. te Maurik op 12‑08‑1732, tr. te De Meern op 02‑12‑1689 (getuigen Johan van Hattem en Catharina van Ossenberch) met Ds Johan Chassé.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Ds Hubertus Gerardus Chassé, geb. in 1691, ovl. in 1746, volgt IXd [blz. 26].

2.              Ds Theodorus Chassé, geb. in 1695, ovl. in 1727, tr. te Mastenbroek in 1721 met Juliana Sophia Louisa Woortman, (weduwe van Ds Johan van Marlo).

 

VIIIm.        Nicolaas van Hattem, zn. van Willem van Hattem (VIIp) en Sophia Jans van Maurick, geb. ca. 1660/1668, genoemd als een zoon van Willem van Hattem in een leenakte (14-8-1683: Archief van de heren en graven van Culemborg. Beleend met de helft van 9 merghen ghelegen tot Mouderic in die Oude Weijden), leent geld van zijn oom Dirk van Hattem (15-7-1690), lidmaat te Asperen (26-12-1691), meester-chirurgijn en schepen te Asperen (1693-1697, 1702-1705), ovl. tussen 10‑12‑1710 en 16‑11‑1712, tr. te Asperen in 1688 met Maaijke Cornelisdr van den Burghgraeff, dr. van Cornelis Floren van den Burghgraeff (schout te Nieuwland) en Geertgen Cornelis ((Crimpen)), geb. te Nieuwland, ged. (Vijfherenlanden), (weduwe van Rutger van Rheijne, chirurgijn te Asperen, voor wie 4-1-1688 grafgeld werd betaald) kwam te Asperen op 6-4-1683 met attestatie uit Nieuwland, doopgetuige te Ameide (19-11-1713), ovl. tussen 19‑11‑1713 en 19‑02‑1716.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Willemina van Hattem, ged. te Asperen op 17‑04‑1689.

2.              Geertruij van Hattem, ged. te Asperen op 24‑05‑1691, belijdenis Asperen 5-6-1712, verbleef achtereenvolgens te Ameide, Schoonhoven, Ameide, Krimpen aan de Lek, Schoonhoven en Oud-Loosdrecht (attestatie 28-4-1746), ovl. na 28‑04‑1746.

3.              Sophia van Hattem, ged. te Asperen op 23‑10‑1695 (getuige Neeltje van den Burggraaf), ovl. voor 29‑02‑1716.

4.              Cornelis van Hattem, ged. te Asperen op 06‑07‑1698, begr. te Ameide op 05‑09‑1755, volgt IXe [blz. 26].

5.              Dirk van Hattem, ged. te Asperen op 15‑12‑1700, begr. te Krimpen aan de Lek op 04‑12‑1748, volgt IXf [blz. 27].

 

VIIIn.         Christina van Hattem (VIIIn) [blz. 23], dr. van Dirk Johan Hermansz (VIIq) en Isabella van Hattem, ovl. tussen 09‑07‑1694 en 11‑11‑1694, tr. (1) voor 03‑06‑1663 met Bartholomeus van Grootveld, zn. van Goossen van Grootveld (VIIt) en Elisabeth van Achtevelt (zie VIIIq [blz. 24]).

 

                 Christina van Hattem (VIIIn) [blz. 23], otr. (2) te Maurik op 15‑02‑1674 met Johan van Schevickhoven, geb. te Maurik, richter en schout van Eck, wonende te Wiel (1703), (hij otr. Amerongen 28-9-1703 (met attestatie naar Eck) Maria van Wijckersloot), ovl. na 01‑02‑1732.

                 , VIIIq.

 

VIIIo.         Arnoldus van Hattem, zn. van Dirk Johan Hermansz (VIIq) en Isabella van Hattem, geb. voor 18‑05‑1627, ouderling te Eck (1664), schepen van Eck en Wiel (1668), ovl. tussen 02‑07‑1670 en 23‑04‑1675, tr. (huw. voorwaarden 5-3-1647) met Josina de Vries, dr. van Gijsbert de Vries en Aeltje van Leeuwen, geb. te Tiel, (weduwe van Cornelis van der Wel, in 1633 "over 22 jaar oud"), ovl. na 28‑06‑1669.

                 Uit deze relatie:

1.              Johannes van Hattem, ovl. tussen 27‑05‑1672 en 27‑12‑1673.

2.              Arnoldus van Hattem, onmondig in 1672, buurmeester te Eck en Wiel (1683), begr. op 10‑05‑1683.

 

VIIIp.         Reijnier van Hattem, zn. van Dirk Johan Hermansz (VIIq) en Isabella van Hattem, verving in 1661 en 1662 zijn overleden vader als rentmeester van de graaf van Culemborg, ovl. tussen 13‑03‑1667 en 28‑05‑1667, tr. buiten echt met met Sibilla Liesbeth Weidner, dr. van Johannes Leonard Weidner en Anna Maria Zinckgräff, ged. te Duisburg op 24‑03‑1627, gouvernante bij de Van Hattems, (zij tr. Utrecht 3-2-1652 Paulus van Westenborch, geb. Utrecht).

                 Uit deze relatie:

1.              Reijnerus van Hattem, geb. te Huissen circa 1651, begr. te Amsterdam op 14‑11‑1681, volgt IXg [blz. 27].

 

VIIIq.         Bartholomeus van Grootveld, zn. van Goossen van Grootveld (VIIt) en Elisabeth van Achtevelt, ovl. tussen 04‑01‑1665 en 08‑05‑1668, tr. met Christina van Hattem (zie VIIIn [blz. 23]).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Dirk van Grootveld, ovl. voor 09‑11‑1692.

 

VIIIr.          Willem van Hattem, zn. van Claes van Hattem (VIIu) en Willemken Dirck Hermansdr, geb. te Maurik, ovl. tussen 14‑12‑1657 en 24‑01‑1664, otr. te Amerongen op 20‑10‑1649, tr. te Maurik op 28‑10‑1649 met Maria Dircx van Bemmel, geb. te Amerongen, (zij otr. Maurik 24-1-1664 Theunis Jaspersen), ovl. na 21‑11‑1664.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Willem van Hattem, ged. te Maurik op 25‑11‑1649 (getuige Willem van Hattem).

2.              Judith van Hattem, ged. te Maurik op 05‑02‑1654, volgt IXh [blz. 27].

 

VIIIs.         Wouter van Hattem, zn. van Claes van Hattem (VIIu) en Willemken Dirck Hermansdr, geb. te Maurik, ovl. tussen 01‑01‑1711 en 13‑05‑1715, otr. (1) te Maurik op 05‑10‑1651, tr. te Lienden (NL 1952 k 220) op 12‑10‑1651 met Deliana Cornelisdr van Toorn.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Dirk van Hattem, ged. te Maurik op 25‑07‑1652 (getuige Cornelis de Kemp).

2.              Elisabeth van Hattem, ged. te Maurik op 11‑03‑1655 (getuigen Willem van Hattem, Heijlke van Hattem).

3.              Dirkje van Hattem, ged. te Maurik op 06‑02‑1659 (gedoopt als dochter van Wouter Claess, getuige Johanna van Hattem), lidmaat Maurik ca. 1680, relatie met Frans Janssen van Eck, lidmaat Maurik ca. 1680.

4.              Claes van Hattem, ged. te Maurik op 27‑05‑1666 (getuige Grietgen Cornelis).

5.              Cornelis van Hattem, geb. te Maurik, volgt IXi [blz. 28].

6.             Aeltje van Hattem, j.d. van Maurik, won. Rhenen (NL 1895 k 158), otr. te Ommeren op 10‑04‑1682, tr. te Maurik op 29‑04‑1682 (met attestatie naar Rhenen d.d. 30-4-1682) met Adriaen Rijniersen van Dijck, zn. van Reijnier Jansz, ged. te Maurik op 12‑09‑1658.

 

                 Wouter van Hattem, tr. (2) te Maurik op 06‑12‑1668 met Neeltje Cornelis, geb. te Cranenburg, (wed. Jan Dircksen Brenckman, tr. Maurik 14-12-1662).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Dirk van Hattem, ged. te Maurik op 29‑05‑1687.

 

VIIIt.          Jan van Hattem, zn. van Dirk van Hattem (VIIw) en Elisabeth van Vincelaer, ged. te Maurik op 25‑02‑1644 (doopgetuige Roelof Gerritsz), schepen (1670-1685) en buurmeester (1684) te Eck en Wiel, ovl. tussen 14‑01‑1693 en 13‑04‑1693, otr. (1) te Maurik op 12‑05‑1667 met Anthonetta van Hattem, dr. van Geurt van Hattem en Hendrikje Joosten VVttenweert, geb. te Eck, ovl. voor 22‑06‑1675.

                 Uit deze relatie:

1.              Cornelia van Hattem, ged. te Maurik op 19‑04‑1668, volgt IXj [blz. 28].

2.              Hendrina van Hattem, volgt IXk [blz. 28].

 

                 Jan van Hattem, tr. (2) (huw. voorw. 26-6-1675) met Geertruid Heuff, dr. van Gijsbert Heuff en Margriet van der Lingen, ovl. na 09‑03‑1691.

 

VIIIu.         Gerard/Gerrit van Hattem, zn. van Dirk van Hattem (VIIw) en Elisabeth van Vincelaer, ged. te Maurik op 02‑11‑1645, ovl. tussen 15‑02‑1673 en 19‑12‑1674, otr. te Lienden, tr. te Maurik op 07‑11‑1669 met Neeltgen Gerritsdr van Gulick, (zij tr. Lienden 28-2-1675 Willem Janssen van Rooijen/de Roij).

                 Uit dit huwelijk:

1.              N. van Hattem, ovl. tussen 22‑11‑1678 en 02‑09‑1692.

2.              Gerrit van Hattem, ged. te Lienden op 15‑02‑1673, otr. te IJzendoorn op 03‑02‑1700, tr. te IJzendoorn op 25‑02‑1700 met Gijsbertje Jelissen Snack, wed. van Willem van de Hair.

3.              Johanna van Hattem, volgt IXl [blz. 28].

 

VIIIv.          Wouter van Hattem, zn. van Dirk van Hattem (VIIw) en Elisabeth van Vincelaer, ged. te Maurik op 20‑10‑1650, lidmaat te Maurik (1680), brouwer en diaken (1685-1687) te Maurik, begr. te Maurik op 23‑07‑1707, otr. te Culemborg op 11‑09‑1681, tr. te Maurik op 25‑09‑1681 met Theodora van Darthuijsen, ged. te Culemborg op 10‑11‑1659, (mogelijk dr. van Hendrick Hendrickse Leijdecker), ovl. tussen 28‑09‑1716 en 21‑07‑1721.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Elisabeth van Hattem, begr. te Maurik op 02‑06‑1750, volgt IXm [blz. 28].

2.              Dirk van Hattem, ged. te Maurik op 20‑05‑1687, ovl. te Dordrecht tussen 28‑07‑1724 en 23‑01‑1725, volgt IXn [blz. 28].

3.              Geertruida van Hattem, ged. te Maurik op 20‑01‑1689, volgt IXo [blz. 29].

4.              Reijer van Hattem, ged. te Maurik op 19‑07‑1691, begr. te Maurik op 20‑12‑1726, volgt IXp [blz. 29].

5.              Willem van Hattem, ged. te Maurik op 21‑11‑1694 (getuige Annetje van Westrhenen), brouwer (1737), kerkmeester (1740), begr. te Maurik op 15‑02‑1762, relatie(1) met N.N., otr. (2) te Maurik op 20‑07‑1721 met Roelofken van der Gandt, dr. van Geurt Hendriksz van der Gand en Hadewich van Darthuysen, beleend (Gelre) 5-3-1786, begr. te Maurik op 09‑12‑1745.

6.              Cornelis van Hattem, ged. te Maurik op 03‑05‑1696, ovl. tussen 14‑03‑1727 en 27‑10‑1731, volgt IXq [blz. 29].

7.              Theodora van Hattem, ged. te Maurik op 17‑12‑1699 (getuige Hendrina van Hattem).

8.              Hendrina van Hattem, volgt IXr [blz. 29].

 

VIIIw.         Elisabeth van Hattem, dr. van Dirk van Hattem (VIIw) en Elisabeth van Vincelaer, ged. te Maurik op 16‑01‑1653 (getuigen Willem van Hattem, Heijlken van Hattem), begr. te Maurik op 15‑06‑1687, tr. te Maurik op 27‑05‑1672 met Goossen van Westrhenen, zn. van Teunis Jansen van Westrhenen en Anna Voncken, ged. te Lienden op 19‑01‑1645, (hij otr. Maurik 8-4-1688 Cornelia van Triest).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Agneta van Westrhenen, ged. te Maurik op 11‑01‑1674.

2.              Dirck van Westrhenen, ged. te Maurik op 31‑10‑1675 (doopgetuige Lijsbeth van Vincelaer).

3.              Maria van Westrhenen.

4.              Elisabeth van Westrhenen, ged. te Maurik op 04‑08‑1678.

 

Generatie IX

 

 

IXa.           Hermanna Willemina van Hattem, dr. van Lodewijk van Hattem (VIIIa) (kapitein te Hasselt) en Johanna Theodora van Wijck, geb. te Epe op 20‑08‑1682, ovl. te Hattem op 15‑11‑1718, tr. te Heerde op 24‑12‑1711 met Egbert Daendels, geb. in 1670, kapitein luitenant in Statendienst, burgemeester van Hattem 1719, ovl. tussen 1729 en 1731.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Borchard Johan Daendels, geb. te Hattem op 02‑06‑1718, ovl. te Hattem op 14‑07‑1785, volgt Xa [blz. 29].

 

IXb.           Hendrina van Hattem, dr. van Gerrit van Hattem (VIIIf) (apotheker) en Maria van der Net, ged. te Rotterdam op 25‑03‑1670 (doopgetuigen Carel van Hattem, Cornelia Hoogmoet), otr. (1) te Rotterdam op 27‑02‑1701, tr. te Rotterdam op 13‑03‑1701 met Jan Bastiaensz van Strantvliet, ovl. in 1701.

 

                 Hendrina van Hattem, tr. (2) te Zandvoort op 15‑11‑1705 met Gerrit van der Assel, zn. van Gerrit Gerritszoon van der Assel en Lijsbeth Jacobsdr, geb. (doopgetuigen Arij Gerritsz en Pietertje Aertsdr), ged. te Rotterdam op 27‑05‑1681, chirurgijn, begr. te Scheveningen op 26‑04‑1725.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Heindrina van der Rassel, geb. te Scheveningen in 1710, ged. te Scheveningen op 07‑01‑1711, begr. te Scheveningen op 17‑02‑1711.

2.              Gerardus van der Rassel, ged. te Scheveningen op 14‑02‑1712 in den Scheveningse Kerk, begr. te Scheveningen op 13‑06‑1783 doodsoorzaak: beroerte, otr. te Scheveningen op 06‑05‑1736, tr. Trouwt als Gerardus van der As te Scheveningen op 20‑05‑1736 met Johanna Catharina (Anna) Langendonk, ged. te Anholt Dld, begr. te Scheveningen op 24‑03‑1777.

3.              Hendrikus van der Rassel, ged. te Scheveningen op 23‑01‑1715 (doopgetuige Yda), begr. te Scheveningen op 07‑01‑1717.

4.              Jacoba van der Rassel, ged. te Scheveningen op 10‑07‑1718 (doopgetuigen Marytje Gerrits en Peet Lijsbet Jacobs).

5.              Hendrijna van der Rassel, ged. te Scheveningen op 16‑08‑1722 gedoopt in den Scheveningse Kerk, begr. te Scheveningen op 02‑09‑1722.

6.             Pieternella (Pietertje) van der Rassel, ged. te Scheveningen op 11‑11‑1725 (doopgetuigen Pieter.. en Lijsbeth Jacobs), ovl. te Zandvoort op 05‑04‑1798, tr. te Zandvoort op 05‑06‑1757 met Jacobus Willems Kerckman, zn. van Willem Kerckman en Pietertje Swemmert, ged. te Zandvoort op 21‑06‑1733, ovl. te Zandvoort op 10‑04‑1792.

 

IXc.           Jan van Hattem, zn. van Willem van Hattem (VIIIg) en Hendrikje Rademakers, ged. te Zutphen op 10‑09‑1671, otr. te Zutphen op 03‑12‑1702 (met attestatie naar Voorst 23-12-1702) met Grietje Hissink, wonende te Voorst.

                 Uit deze relatie:

1.              Willem van Hattem, lidmaat te Zutphen (Pasen 1726), op 13-6-1726 naar Hummel vertrokken.

2.              Hendrina van Hattem, lidmaat te Zutphen (Pasen 1727), op 5-8-1727 naar Utrecht vertrokken.

 

IXd.           Ds Hubertus Gerardus Chassé, zn. van Ds Johan Chassé en Anna Margaretha van Maurik (VIIIl), geb. in 1691, ovl. in 1746, tr. te Avezaath in 1722 met Johanna Maria Weiman, geb. in 1689, ovl. in 1772.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Maria Chassé, geb. in 1725, ovl. in 1766, tr. te Amsterdam in 1757 met Gerlach Caspar Kruimel, zn. van Ds Johan Abraham Kruimel en Helena van Meurs, geb. in 1722, ovl. in 1780.

 

IXe.           Cornelis van Hattem, zn. van Nicolaas van Hattem (VIIIm) en Maaijke Cornelisdr van den Burghgraeff, ged. te Asperen op 06‑07‑1698, meester-chirurgijn te Ameide poorter (1723) van Ameide, schepen (1729, 1743), begr. te Ameide op 05‑09‑1755 oud 57 jr, otr. te Leerdam op 03‑04‑1723, tr. te Ameide op 18‑04‑1723 met Maria Couper, dr. van Johan Couper en Maria de Bruin, geb. tussen 1698 en 1707, begr. te Ameide op 31‑05‑1782.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Nicolaas van Hattem, ged. te Ameide op 30‑11‑1724, ovl. te Krimpen aan de Lek op 30‑08‑1806, volgt Xb [blz. 30].

2.              Maria van Hattem, ged. te Ameide op 06‑10‑1726 (doopgetuigen Willemijntje Couper en Jannetje Rhijne), ovl. te Ameide op 08‑01‑1801, begr. te Ameide op 13‑01‑1801, otr. te Ameide op 06‑05‑1757, tr. te Ameide op 29‑05‑1757 met Nicolaas Perk, zn. van Johannes Perck en Willemina van der Meij, ged. te Dordrecht op 29‑04‑1731, chirurgijn en burgemeester van Ameide, ovl. te Ameide op 22‑04‑1804, begr. te Ameide op 27‑04‑1804.

3.              Maijke van Hattem, ged. te Ameide op 05‑12‑1728 (doopgetuigen Dirk van Hattem en Jannetje Rhijne), begr. te Gouda op 05‑02‑1759 (impost), tr. te Gouda op 25‑05‑1757 met Jan van Eck, zn. van Jan van Eck en Barbara van Eck, ged. te Gouda op 23‑02‑1731, ovl. voor 23‑12‑1776.

4.              Johannes van Hattem, ged. te Ameide op 01‑02‑1731, volgt Xc [blz. 30].

5.              Willemina Cornelia van Hattem, ged. te Ameide op 30‑11‑1732 (doopgetuige Geertruij van Hattem), poorter van Gouda (1758), begr. te Gouda op 29‑06‑1803 (impost), otr. (1) te Ameide op 03‑10‑1766 met Gerardus Supet, zn. van Pieter Supet en Anna Schrap, ged. te Den Haag op 29‑01‑1696, predikant, begr. te Ameide op 13‑03‑1776 (weduwnaar van Isabella Maria van Nispen), otr. (2) te Ameide op 12‑11‑1776 met Bastiaan Overwezel, zn. van Jan Bastiaans Overwezel en Willemtje Jans Vulhof, ged. te Gouda op 22‑11‑1716, begr. te Gouda op 21‑08‑1783 (weduwnaar van Pieternella van Raam en Pieternella Verburgh).

6.              Jacobus van Hattem, ged. te Ameide op 12‑12‑1734, begr. te Giessendam op 21‑11‑1803, volgt Xd [blz. 30].

7.              Elisabeth van Hattem, ged. te Ameide op 14‑04‑1737 (doopgetuige Elisabeth de Bruijn), begr. te Gouda op 05‑05‑1794 (impost), tr. te Gouda op 27‑04‑1760 met Govert van Waas, zn. van Pieter van Waas en Jannigje Kaan, ged. te Gouda op 12‑04‑1737, begr. te Gouda op 11‑02‑1780 (impost).

 

IXf.            Dirk van Hattem, zn. van Nicolaas van Hattem (VIIIm) en Maaijke Cornelisdr van den Burghgraeff, ged. te Asperen op 15‑12‑1700, (getuige Ariaantje Bons), meester-chirurgijn te Krimpen aan de Lek, begr. te Krimpen aan de Lek op 04‑12‑1748 (impost), otr. te Krimpen aan de Lek op 17‑02‑1730 met Ariaantje Huijge de Sleghte, geb. te Krimpen aan de Lek, (te Krimpen aan de Lek op 26-3-1723 als lidmaat aangenomen, 23-12-1733 ziek te bed liggend), ovl. na 23‑12‑1733.

                 Uit deze relatie:

1.              Sophia/Fijtje/Fijgje van Hattem, ged. te Krimpen aan de Lek op 10‑04‑1730 (dit kind was in onegt geteelt, dog zijn (de ouders) daar na getrouwt), begr. te Rotterdam op 19‑02‑1785, tr. (1) te Rotterdam op 29‑05‑1759 met Jan Westveen, zn. van Gerrit Westveen en Cathrijna Melchior Veermans, ged. te Waddinxveen op 26‑12‑1733, tr. (2) te Rotterdam op 08‑11‑1781 met Johannes Bal, zn. van Huijbert Bal en Jobje Nijselaar, ged. te Rotterdam op 28‑01‑1710, weduwnaar van Catharina Dorsman, begr. te Rotterdam op 26‑10‑1787.

 

IXg.           Reijnerus van Hattem, zn. van Reijnier van Hattem (VIIIp) en Sibilla Liesbeth Weidner, geb. te Huissen circa 1651, goudsmid, poorter van Amsterdam op 8-5-1671, begr. te Amsterdam op 14‑11‑1681, otr. te Amsterdam op 10‑01‑1671 met Margrieta van Halteren, dr. van Trijntje Hendriks, geb. te Amsterdam circa 1649, (zij otr./tr. Amsterdam/Sloterdijk 9/24-5-1682 Lucas Verspeck).

                 Uit deze relatie:

1.              Geertruij van Hattem, ged. te Amsterdam op 04‑11‑1671 (getuigen Johan Suurmont, Sibilla van Hattem).

2.              Sibilla van Hattem, ged. te Amsterdam op 24‑08‑1673, begr. te Amsterdam op 06‑08‑1674.

3.              Hendrick van Hattem, ged. te Amsterdam op 15‑05‑1675.

4.              Sibilla van Hattem, ged. te Amsterdam op 09‑06‑1677.

 

IXh.           Judith van Hattem, dr. van Willem van Hattem (VIIIr) en Maria Dircx van Bemmel, ged. te Maurik op 05‑02‑1654, otr. te Maurik op 08‑09‑1678 met Dirck Huberts, zn. van Hubert Gillisz (j.m. van Ingen) en Janneken van Wijck (j.d. van Ingen), ged. te Maurik op 18‑01‑1652.

                 Uit deze relatie:

1.              Huibert Dirksz, ged. te Maurik op 16‑02‑1679.

2.              Willem Dircksz, ged. te Maurik op 28‑11‑1679.

3.              Jannigje Dircksdr, ged. te Maurik op 06‑05‑1688.

4.              Jelis Dircks van Kouteren, ged. te Maurik op 25‑12‑1689, otr. te Maurik op 15‑01‑1719 met Hermken Verbrugh, dr. van Jan Verbrugh en Huibertje Brienen, ged. te Maurik op 13‑01‑1694.

5.              Eva Dircksdr van Kouteren, ged. te Maurik op 07‑02‑1692, otr. te Maurik op 26‑04‑1721 met Cornelis van Wijck, j.m. van Maurik.

 

IXi.            Cornelis van Hattem, zn. van Wouter van Hattem (VIIIs) en Deliana Cornelisdr van Toorn, geb. te Maurik, otr. (1) te Maurik op 04‑05‑1684, tr. te Amerongen op 08‑05‑1684 met Neeltje Aertsdr Tol, dr. van Aert Tol en Fijghje Loeven, ged. te Amerongen op 13‑11‑1662.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Deliaantje van Hattem, ged. te Amerongen op 01‑02‑1685.

2.              Deliaantje van Hattem, ged. te Amerongen op 19‑06‑1687.

3.              Aart van Hattem, ged. te Amerongen op 30‑06‑1689.

4.              Aart van Hattem, ged. te Amerongen op 07‑09‑1690.

5.              Claas van Hattem, ged. te Amerongen op 15‑10‑1693, volgt Xe [blz. 31].

6.              Agniesje van Hattem, ged. te Amerongen op 11‑04‑1696, otr. te Rhenen op 05‑10‑1727, tr. te Amerongen op 19‑10‑1727 met Gerrit van Setten, wonende te Rhenen.

7.              Fijghje van Hattem, ged. te Amerongen op 01‑10‑1698.

8.              Wouter van Hattem, ged. te Amerongen op 25‑09‑1701.

9.              Lijsbeth van Hattem, ged. te Amerongen op 05‑11‑1702, volgt Xf [blz. 31].

10.            Adriana van Hattem, volgt Xg [blz. 31].

 

                 Cornelis van Hattem, relatie(2) met Cornelia Dirksdr Verkerck.

 

IXj.            Cornelia van Hattem, dr. van Jan van Hattem (VIIIt) en Anthonetta van Hattem, ged. te Maurik op 19‑04‑1668 (getuige Elisabeth van Hattem), lidmaat te Maurik (ca. 1680, 1692), tr. (1) voor 03‑05‑1696 met Cornelis van Rijnberck.

 

                 Cornelia van Hattem, otr. (2) te Beusichem op 11‑06‑1702 (met attestatie naar Zoelmond d.d. 25-6-1702) met Jerefaes Rijken van Rijnberg.

                 Uit deze relatie:

1.              Jan van Rijnberk.

 

IXk.           Hendrina van Hattem, dr. van Jan van Hattem (VIIIt) en Anthonetta van Hattem, lidmaat te Maurik (1701), tr. als j.d met Dirk Gerritsz van Dam, richter te Ommeren.

                 Uit deze relatie:

1.              Elisabeth van Dam.

2.              Margrita van Dam.

 

IXl.            Johanna van Hattem, dr. van Gerard/Gerrit van Hattem (VIIIu) en Neeltgen Gerritsdr van Gulick, otr. te Den Bosch op 07‑03‑1693, tr. te Den Haag op 08‑03‑1693 met Franciscus van Oudekercken.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Hendrina van Oudekercken, ged. te Den Bosch op 21‑01‑1694.

2.              Aletta Elisabeth van Oudekercken, ged. te Den Bosch op 08‑03‑1703.

 

IXm.          Elisabeth van Hattem, dr. van Wouter van Hattem (VIIIv) en Theodora van Darthuijsen, begr. te Maurik op 02‑06‑1750, tr. te Maurik op 10‑08‑1721 met Cornelis Geurtsen van der Gand, ovl. na 21‑01‑1758.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Geurt van der Gand, relatie met Emerentia van den Berg.

 

IXn.           Dirk van Hattem, zn. van Wouter van Hattem (VIIIv) en Theodora van Darthuijsen, ged. te Maurik op 20‑05‑1687 (getuige Cornelia van Hattem), ovl. te Dordrecht tussen 28‑07‑1724 en 23‑01‑1725, otr. te Maurik op 06‑04‑1721 met Ariaantje Antonissen van Eck, geb. te Maurik.

                 Uit deze relatie:

1.              Wouter van Hattem, ged. te Maurik op 25‑01‑1722.

2.              Anthonie van Hattem, ged. te Maurik op 19‑12‑1723.

 

IXo.           Geertruida van Hattem, dr. van Wouter van Hattem (VIIIv) en Theodora van Darthuijsen, ged. te Maurik op 20‑01‑1689 (getuige Hadewich van Darthuysen), otr. te Maurik op 29‑05‑1719 met Adriaan van Westrhenen, zn. van Jan Thonis van Westrhenen en Willemina Sebastiaansdr Cregel.

                 Uit deze relatie:

1.              Jan van Westrhenen, relatie met Stevenia van den Berg.

2.              Theodora van Westrhenen.

 

IXp.           Reijer van Hattem, zn. van Wouter van Hattem (VIIIv) en Theodora van Darthuijsen, ged. te Maurik op 19‑07‑1691 (getuige Juffr. Ida van Beusekom), begr. te Maurik op 20‑12‑1726, otr. te Maurik op 03‑02‑1715 met Neeltje Aertsen, (zij tr. Maurik 20-3-1729 Goossen van Dam, richter te Ommeren).

                 Uit deze relatie:

1.              Wouter van Hattem, ged. te Maurik op 25‑10‑1715, volgt Xh [blz. 31].

2.              Aart van Hattem, ged. te Maurik op 29‑11‑1716, volgt Xi [blz. 31].

3.              Dirk van Hattem, ged. te Maurik op 27‑07‑1721, volgt Xj [blz. 31].

4.              Arien van Hattem, ged. te Maurik op 08‑10‑1724.

5.              Theodora van Hattem, ged. te Maurik op 12‑02‑1719.

 

IXq.           Cornelis van Hattem, zn. van Wouter van Hattem (VIIIv) en Theodora van Darthuijsen, ged. te Maurik op 03‑05‑1696 (getuige Cornelia van Rijnberck), ovl. tussen 14‑03‑1727 en 27‑10‑1731, otr. te Erichem op 26‑12‑1722, tr. te Maurik op 10‑01‑1723 met Elisabeth de Cock, (wed. Wouter de Reus, won. alhier), ovl. tussen 14‑03‑1727 en 27‑10‑1731.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Theodora (Doortje) van Hattem, volgt Xk [blz. 32].

2.              Cornelia van Hattem.

 

IXr.            Hendrina van Hattem, dr. van Wouter van Hattem (VIIIv) en Theodora van Darthuijsen, tr. (1) te Maurik op 12‑11‑1713 met Maarten van Essevelt.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Gijsbert van Essevelt.

2.              Jan van Essevelt.

3.              Theodora Celia van Essevelt.

 

                 Hendrina van Hattem, tr. (2) te Eck op 10‑09‑1719 met Hendrik van Lutterveld, geb. te Meerten.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Arien van Lutterveld.

2.              Elisabeth van Lutterveld.

3.              Maarten van Lutterveld.

 

Generatie X

 

 

Xa.            Borchard Johan Daendels, zn. van Egbert Daendels en Hermanna Willemina van Hattem (IXa), geb. te Hattem op 02‑06‑1718, ovl. te Hattem op 14‑07‑1785, tr. te Veessen op 02‑06‑1749 met Josina Christina Tulleken, geb. te Zutphen op 28‑11‑1731, ovl. te Hattem op 01‑05‑1800.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Mr. Herman Willem Daendels, geb. te Hattem in 1762, (Heemkunde Hattem, 1984, 20, sept), ovl. te St George te Elmina (Ghana) op 02‑05‑1818, tr. te Lage (bij Bentheim) op 09‑03‑1787 met Aleijda Elisabeth Reiniera van Vlierden, dr. van C. van Vlierden (kapitein-ter-zee), geb. te Hattem op 01‑05‑1768, ovl. te Hattem op 23‑03‑1848.

 

Xb.            Nicolaas van Hattem, zn. van Cornelis van Hattem (IXe) (meester-chirurgijn te Ameide) en Maria Couper, ged. te Ameide op 30‑11‑1724 (doopgetuigen Geertruij van Hattem en Jannetje (Claasdr) Vermaat weduwe Christoffel Rijne), meester-chirurgijn te Krimpen aan de Lek, ovl. te Krimpen aan de Lek op 30‑08‑1806 (impost), tr. te Krimpen aan de Lek op 24‑02‑1751 met Aletta Sluijter, dr. van Johannes Sluijter en Pieternella Verruijt, ged. te Ridderkerk op 09‑04‑1724, ovl. te Krimpen aan de Lek op 24‑02‑1811, begr. (impost).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Maria van Hattem, ged. te Krimpen aan de Lek op 21‑05‑1752, otr. te Rotterdam op 14‑09‑1777 met Isaak van Aken, (hij tr. Gouda 6-4-1794 Elijzabeth Carlier).

2.              Johannes van Hattem, ged. te Krimpen aan de Lek op 10‑03‑1754, chirurgijn te Amsterdam, otr. (1) te Amsterdam op 24‑04‑1778 met Petronella de Roij, otr. (2) te Amsterdam op 13‑04‑1792 met Maria Sprakel.

3.              Cornelia van Hattem, ged. te Krimpen aan de Lek op 18‑04‑1756, begr. te Krimpen aan de Lek op 02‑07‑1759 (impost).

 

Xc.            Johannes van Hattem, zn. van Cornelis van Hattem (IXe) (meester-chirurgijn te Ameide) en Maria Couper, ged. te Ameide op 01‑02‑1731 (doopgetuigen Elisabeth Couper en Jannetje Reine), op 23-12-1776 te Rio Berbice, tr. te Gouda op 05‑02‑1758 met Maria Slingerland, dr. van Jacob Slingerland en Petronella Godijn, ged. te Gouda op 18‑08‑1734, begr. te Gouda op 14‑11‑1775 (impost).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Cornelis van Hattem, ged. te Gouda op 10‑01‑1759, ovl. voor 14‑11‑1775.

2.              Jacob van Hattem, ged. te Gouda op 10‑01‑1760, seconde meester bij de admiraliteit, op zee verongelukt 21-11-1783.

3.              Jan van Hattem, ged. te Gouda op 18‑11‑1761, goud en zilver kashouder, tr. te Rotterdam op 25‑05‑1788 met Anna Geertruij van den Hoek.

 

Xd.            Jacobus van Hattem {H-Sliedrecht-1}, zn. van Cornelis van Hattem (IXe) (meester-chirurgijn te Ameide) en Maria Couper, ged. te Ameide op 12‑12‑1734 (doopgetuige Geertruij van Hattem), meester-chirurgijn en schepen te Giessendam, begr. te Giessendam op 21‑11‑1803 (impost) oud 68 jr, tr. voor 03‑04‑1768 met Cornelia Pietersdr de Rijk, dr. van Pieter de Rijk (chirurgijn te Giessendam) en Pietertje Cornelis Groeneweg, ged. te Hardinxveld op 27‑06‑1738, ovl. te Rotterdam oud 77 jr op 24‑09‑1815.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Cornelis van Hattem, geb. te Giessendam, ovl. te Lisse op 25‑05‑1838, volgt XIa [blz. 32].

2.              Johannes van Hattem, geb. te Giessendam, ged. te Hardinxveld op 28‑05‑1769, apotheker te Rotterdam, ongehuwd.

3.              Gerardus van Hattem, geb. te Giessendam, ovl. te Sliedrecht op 15‑04‑1846, volgt XIb [blz. 32].

4.              Pietertje/Petronella van Hattem, geb. te Giessendam, ged. te Hardinxveld op 29‑05‑1774, tr. te Rotterdam op 13‑10‑1805 met Nicolaas van Aken.

5.              Pieter van Hattem, geb. te Giessendam, ged. te Hardinxveld op 05‑05‑1776, begr. te Giessendam op 19‑01‑1778 (impost).

6.              Marinus van Hattem, geb. te Giessendam, ged. te Hardinxveld op 30‑11‑1777, begr. te Giessendam op 03‑01‑1778 (impost).

7.              Maria van Hattem, geb. te Giessendam, ged. te Hardinxveld op 18‑07‑1779, tr. te Rotterdam op 25‑06‑1806 met Marinus Glavimans.

8.              Pieter van Hattem, geb. te Giessendam, ged. te Hardinxveld op 16‑01‑1785, stadschirurgijn te Gorinchem, ovl. op 27‑03‑1826, tr. (1) te Gorinchem op 03‑06‑1813 met Josina Johanna Kraaijveld, geb. circa 1790, ovl. op 22‑02‑1815, tr. (2) te Gorinchem op 24‑12‑1817 met Elisabeth Groeneveld.

 

Xe.            Claas van Hattem, zn. van Cornelis van Hattem (IXi) en Neeltje Aertsdr Tol, ged. te Amerongen op 15‑10‑1693, tr. te Amerongen op 23‑07‑1719 met Reijntje Reijnders Krom.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Cornelis van Hattem, ged. te Amerongen op 07‑01‑1720, volgt XIc [blz. 32].

2.              Reijndert van Hattem, ged. te Amerongen op 05‑10‑1721, (vermoedelijk jong overl.).

3.              Berent van Hattem, ged. te Amerongen op 01‑11‑1722, ruiter, otr. te Amerongen op 07‑02‑1745 met Neeltje van Woudenberg, (zij hertr. Amerongen 2-3-1747 Daniel van Rooiwinkel).

4.              Neeltje van Hattem, ged. te Amerongen op 16‑09‑1725, (vermoedelijk jong overl.).

5.              Neeltje van Hattem, ged. te Amerongen op 19‑10‑1727, otr. te Amerongen op 17‑10‑1750 met Jan Pieter van Scherpenzeel.

6.              Reindert van Hattem, ged. te Amerongen op 06‑01‑1732, (vermoedelijk jong overl.).

7.              Cornelia van Hattem, ged. te Amerongen op 18‑07‑1734.

8.              Reindert van Hattem, ged. te Leersum op 08‑02‑1739.

 

Xf.             Lijsbeth van Hattem, dr. van Cornelis van Hattem (IXi) en Neeltje Aertsdr Tol, ged. te Amerongen op 05‑11‑1702, otr. te Rhenen op 02‑04‑1735, tr. te Amerongen op 24‑04‑1735 met Sander Janse van Remmerden, wonende te Elst onder Rhenen.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Hillegonda van Remmerden, geb. te Amerongen op 16‑08‑1738, tr. te Rhenen op 08‑05‑1774 met Hendrik Buijs.

 

Xg.            Adriana van Hattem, dr. van Cornelis van Hattem (IXi) en Neeltje Aertsdr Tol, tr. te Amerongen op 14‑12‑1710 met Henrick van Boort.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Maria van Boort, ged. te Amerongen op 22‑11‑1711.

2.              Cornelis van Boort, ged. te Amerongen op 30‑07‑1713.

 

Xh.            Wouter van Hattem, zn. van Reijer van Hattem (IXp) en Neeltje Aertsen, ged. te Maurik op 25‑10‑1715, beleend 12-10-1742, tr. te Maurik op 27‑07‑1743 met Maria van Kouteren.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Dirkje van Hattem, geb. te Maurik, otr. te Utrecht op 11‑05‑1773 met Adrianus de Haert.

2.              Jannigje van Hattem, ged. te Maurik op 07‑08‑1746.

3.              Dirk van Hattem, ged. te Maurik op 15‑04‑1748, ovl. te Ingen op 22‑11‑1826, volgt XId [blz. 33].

4.              Antonie van Hattem, ged. te Maurik op 20‑12‑1750.

5.              Antonia van Hattem, ged. te Maurik op 22‑07‑1753.

6.              Jacomijn van Hattem, ged. te Maurik op 31‑10‑1756, volgt XIe [blz. 33].

7.              Jacob van Hattem, ged. te Lienden op 27‑05‑1759, ovl. te Lienden op 12‑05‑1823, volgt XIf [blz. 33].

8.              Metje van Hattem, ged. te Lienden op 27‑11‑1762.

9.              Metje van Hattem, ged. te Lienden op 16‑10‑1763.

 

Xi.             Aart van Hattem (Xi) [blz. 31], zn. van Reijer van Hattem (IXp) en Neeltje Aertsen, ged. te Maurik op 29‑11‑1716, otr. te Maurik op 03‑07‑1748 met zijn nicht Theodora (Doortje) van Hattem, dr. van Cornelis van Hattem (IXq) en Elisabeth de Cock (zie Xk [blz. 32]).

 

Xj.             Dirk van Hattem, zn. van Reijer van Hattem (IXp) en Neeltje Aertsen, ged. te Maurik op 27‑07‑1721, otr. te Maurik op 02‑05‑1751 met Johanna van Kouteren, ovl. voor 21‑08‑1769.

                 Uit deze relatie:

1.              Reinier van Hattem, ged. te Maurik op 13‑02‑1752.

2.              Antonie van Hattem, ged. te Maurik op 22‑07‑1753.

3.              Jantje van Hattem, ged. te Maurik op 10‑03‑1754.

4.              Dirk van Hattem, ged. te Maurik op 07‑07‑1756.

5.              Wouter van Hattem, ged. te Maurik op 20‑08‑1759.

 

Xk.            Theodora (Doortje) van Hattem, dr. van Cornelis van Hattem (IXq) en Elisabeth de Cock, otr. met haar neef Aart van Hattem (zie Xi [blz. 31]).

                 Uit deze relatie:

1.              Neeltje van Hattem, ged. te Maurik op 06‑10‑1748, volgt XIg [blz. 33].

2.              Cornelis van Hattem, ged. te Maurik op 14‑02‑1751, volgt XIh [blz. 33].

 

Generatie XI

 

 

XIa.           Cornelis van Hattem, zn. van Jacobus van Hattem (Xd) en Cornelia Pietersdr de Rijk, geb. te Giessendam, ged. te Hardinxveld op 03‑04‑1768, chirurgijn, operateur en breukmeester te Rotterdam, ovl. te Lisse op 25‑05‑1838, tr. te Rotterdam op 08‑06‑1794 met Helena in 't Hout, geb. circa 1777, ovl. te Rotterdam op 29‑01‑1809.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Johanna Cornelia van Hattem, geb. te Rotterdam op 27‑08‑1801.

2.              Jacoba Helena van Hattem, geb. te Rotterdam op 02‑11‑1803, ovl. te Rotterdam op 27‑09‑1870, volgt XIIa [blz. 34].

 

XIb.           Gerardus van Hattem, zn. van Jacobus van Hattem (Xd) en Cornelia Pietersdr de Rijk, geb. te Giessendam, ged. te Hardinxveld op 24‑11‑1771, schout, secretaris, burgemeester en notaris te Sliedrecht (1846), ovl. te Sliedrecht oud 74 jr op 15‑04‑1846, otr. te Oud Beijerland op 08‑05‑1801 met Adriana van Driel, dr. van Jan Jansz van Driel (van Goudswaard, schout) en Adriana Rosmolen, ged. te Oud Beierland op 15‑10‑1780, ovl. te Sliedrecht op 10‑07‑1847.

                 Uit deze relatie:

1.              Jacobus van Hattem, geb. te Sliedrecht op 25‑03‑1802, ongehuwd, ovl. te Sliedrecht op 03‑02‑1851.

2.              Jan Adrianus van Hattem, geb. te Sliedrecht op 29‑11‑1803, ovl. te Sliedrecht op 01‑08‑1804.

3.              Adriana van Hattem, geb. te Sliedrecht op 30‑05‑1805, ovl. te Puttershoek op 05‑04‑1885, volgt XIIb [blz. 34].

4.              Cornelia Pieternella van Hattem, geb. te Sliedrecht op 14‑02‑1808, ovl. te Sliedrecht oud 9 mnd op 06‑11‑1808.

5.              Cornelia Pieternella van Hattem, geb. te Sliedrecht op 01‑11‑1809, ovl. te Sliedrecht op 10‑06‑1817.

6.              Jan Adrianus van Hattem, ged. te Sliedrecht op 20‑03‑1811, secretaris en burgemeester van Sliedrecht, ongehuwd, ovl. te Sliedrecht op 07‑10‑1887.

7.              Kornelis Johannes van Hattem, geb. te Sliedrecht op 31‑12‑1812, ovl. te Sliedrecht op 19‑02‑1813.

8.              Louisa Haasie van Hattem, geb. te Sliedrecht op 18‑01‑1814, tr. te Sliedrecht op 27‑08‑1835 met Jan Schouten, zn. van Jan Schouten en Anna Crans, geb. te Dordrecht in 1811, koopman.

9.              Pieter Kornelis Supet van Hattem, geb. te Sliedrecht op 17‑07‑1815, ovl. te Sliedrecht op 05‑01‑1897, volgt XIIc [blz. 34].

10.            Kornelis Izaak van Hattem, geb. te Sliedrecht op 23‑02‑1817, ovl. te Wijngaarden op 01‑10‑1861, volgt XIId [blz. 35].

11.            Cornelia Petronella van Hattem, geb. te Sliedrecht op 22‑03‑1818, ovl. te Sliedrecht op 22‑03‑1818.

12.            Kornelia Petronella Maria van Hattem, ged. te Sliedrecht op 29‑07‑1824, ovl. te Den Haag op 14‑04‑1864, volgt XIIe [blz. 35].

 

XIc.           Cornelis van Hattem, zn. van Claas van Hattem (Xe) en Reijntje Reijnders Krom, ged. te Amerongen op 07‑01‑1720, otr. te Amerongen in 10‑1741 met Deliaantje van de Waert.

                 Uit deze relatie:

1.              Grietje van Hattem, ged. te Amerongen op 27‑05‑1742.

2.              Rijntje van Hattem, ged. te Amerongen op 04‑09‑1746.

3.              Reintje van Hattem, ged. te Amerongen op 12‑04‑1748.

4.              Jan van Hattem, ged. te Amerongen op 31‑01‑1751.

5.              Barendt van Hattem, ged. te Amerongen op 28‑10‑1753.

6.              Geertrui van Hattem, ged. te Amerongen in 01‑1757.

7.              Deliaantje van Hattem, ged. te Amerongen op 23‑08‑1761.

 

XId.           Dirk van Hattem, zn. van Wouter van Hattem (Xh) (beleend 12-10-1742) en Maria van Kouteren, ged. te Maurik op 15‑04‑1748, ovl. te Ingen op 22‑11‑1826, otr. te Ingen op 05‑05‑1782 met Alida Noest.

                 Uit deze relatie:

1.              Maria van Hattem, ged. te Maurik op 09‑07‑1783.

 

XIe.           Jacomijn van Hattem, dr. van Wouter van Hattem (Xh) (beleend 12-10-1742) en Maria van Kouteren, ged. te Maurik op 31‑10‑1756, otr. te Maurik op 18‑04‑1783, tr. te Maurik op 04‑05‑1783 met Dirk Johannes van der Lingen, geb. te Buren circa 1756, (hij hertr. Peterke Grasbeek).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Aart van der Lingen, ged. te Maurik op 26‑08‑1787, tr. te Beusichem op 13‑08‑1813 (akte nr. 12) met Geertrui Remie, dr. van Jacobus Remie en Aaltje Bronk, geb. te Tiel in 1875.

2.              Wouter van der Lingen, ged. te Maurik op 01‑05‑1791.

3.              Maria Cunera van der Lingen, ged. te Maurik op 05‑06‑1793.

 

XIf.            Jacob van Hattem, zn. van Wouter van Hattem (Xh) (beleend 12-10-1742) en Maria van Kouteren, ged. te Lienden op 27‑05‑1759 (getuige Elisabeth van Kouteren), in 1821 kastelein te Eck, ovl. te Lienden op 12‑05‑1823, otr. te Lienden op 27‑04‑1783 met Mechtelina van Ommeren.

                 Uit deze relatie:

1.              Maria van Hattem, ged. te Lienden op 26‑10‑1783, ovl. te Driel (akte nr. 20) op 01‑03‑1857, relatie met Antonie Blom.

2.              Joost van Hattem, ged. te Lienden op 30‑09‑1787.

3.              Joost Johannes van Hattem, ged. te Avezaath op 15‑08‑1795.

4.              Wouter van Hattem, ged. te Avezaath op 14‑09‑1800, volgt XIIf [blz. 35].

 

XIg.           Neeltje van Hattem, dr. van Aart van Hattem (Xi) en Theodora (Doortje) van Hattem (Xk), ged. te Maurik op 06‑10‑1748, otr. te Maurik op 24‑05‑1771 met Johannes Roelof van Beusekom, (Johannes Roelof relatie(1) met Cornelia van Weesp.), (Johannes Roelof otr. (3) te Maurik op 09‑11‑1783, tr. te Maurik op 30‑11‑1783 met Commerijntje van Oort.).

                 Uit deze relatie:

1.              Hendrik van Beusekom, ged. te Maurik op 14‑11‑1773.

2.              Theodora van Beusekom, ged. te Maurik op 14‑11‑1773.

3.              Theodora van Beusekom, ged. te Maurik op 07‑05‑1775.

4.              Hendrik van Beusekom, geb. te Maurik op 06‑04‑1778, ged. te Maurik op 12‑04‑1778.

5.              Uliana van Beusekom, ged. te Maurik op 27‑09‑1777.

 

XIh.           Cornelis van Hattem, zn. van Aart van Hattem (Xi) en Theodora (Doortje) van Hattem (Xk), ged. te Maurik op 14‑02‑1751, tr. te Maurik op 11‑11‑1781 met Delphina van Maurik.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Theodora van Hattum, geb. te Maurik in 1782, ovl. te Maurik op 21‑09‑1845, volgt XIIg [blz. 36].

2.              Adolph Jacobus van Hattem, geb. te Maurik op 05‑08‑1788, ged. te Maurik op 10‑08‑1788.

3.              Anna Margaretha Reierina van Hattum, geb. te Maurik op 23‑06‑1795, volgt XIIh [blz. 36].

 

Generatie XII

 

 

XIIa.          Jacoba Helena van Hattem, dr. van Cornelis van Hattem (XIa) en Helena in 't Hout, geb. te Rotterdam op 02‑11‑1803, ovl. te Rotterdam op 27‑09‑1870, tr. te Rotterdam op 23‑05‑1827 met Hendrik Veder, geb. te Rotterdam op 25‑01‑1804, zeilmaker en reeder, ovl. te Rotterdam op 15‑06‑1869.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Tonia Veder, geb. te Rotterdam op 18‑04‑1828, ovl. te Kralingen op 04‑08‑1889, tr. te Rotterdam op 20‑08‑1851 met Adrianus Quirinus Kolff, zn. van Cornelis Geertruydus Kolff en Hermina Emeritia Hollert, geb. te Rotterdam op 12‑09‑1825, lid fa. Tollens & Co, vernis en verfhandel te Rotterdam, ovl. te Rotterdam op 27‑10‑1904.

 

XIIb.          Adriana van Hattem, dr. van Gerardus van Hattem (XIb) en Adriana van Driel, geb. te Sliedrecht op 30‑05‑1805, ovl. te Puttershoek op 05‑04‑1885, tr. te Sliedrecht op 24‑11‑1825 met Arie van Driel, geb. te Goudswaard op 14‑01‑1797, burgemeester van Puttershoek, ovl. te Puttershoek op 26‑08‑1874.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Mathilde Louise van Driel, geb. te Puttershoek op 27‑01‑1829, ovl. te Dordrecht op 18‑05‑1870, tr. te Puttershoek op 09‑08‑1854 met Ds Johannes Gosuinus Walraven Krol, geb. te Lith op 11‑03‑1826, predikant laatst te Oudenbosch, ovl. te Ginniken op 04‑08‑1897, (Ds Johannes Gosuinus Walraven tr. (2) te Puttershoek op 20‑06‑1872 met Louise Cornelia van Driel, dr. van Arie van Driel en Adriana van Hattem (XIIb).).

2.              Adriana Gerhardina van Driel, geb. te Puttershoek op 25‑07‑1831, relatie met Johannes Henricus André de la Porte, zn. van Gillis de la Porte en Adelaide Louise van der Palm, geb. te Arnhem.

3.              Louise Cornelia van Driel, geb. te Puttershoek op 02‑02‑1838, zuster zijner eerste echtgen, ovl. te Leiden op 10‑08‑1919, tr. met Ds Johannes Gosuinus Walraven Krol, (Ds Johannes Gosuinus Walraven tr. (1) met Mathilde Louise van Driel, dr. van Arie van Driel en Adriana van Hattem (XIIb).).

 

XIIc.          Pieter Kornelis Supet van Hattem, zn. van Gerardus van Hattem (XIb) en Adriana van Driel, geb. te Sliedrecht op 17‑07‑1815, grutter, later grindbaas en aannemer, ovl. te Sliedrecht op 05‑01‑1897, tr. te Sliedrecht op 12‑10‑1837 met Janna Leonora de Jong, dr. van Maarten de Jong en Janna Schram, geb. te Sliedrecht op 16‑11‑1818, ovl. te Sliedrecht op 31‑08‑1877.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Adriana Gerarda van Hattem, geb. te Sliedrecht op 15‑07‑1838, ovl. te Sliedrecht op 24‑03‑1839.

2.              Gerardus Adrianus van Hattem, geb. te Sliedrecht op 22‑10‑1839, ovl. te Sliedrecht op 18‑10‑1933, volgt XIIIa [blz. 36].

3.              Janna Martina van Hattem, geb. te Sliedrecht op 03‑10‑1841, ovl. te Dordrecht op 30‑09‑1922, volgt XIIIb [blz. 37].

4.              Martinus Cornelis van Hattem, geb. te Sliedrecht op 11‑12‑1842, ovl. te Sliedrecht op 25‑05‑1846.

5.              Adriana Gerardina van Hattem, geb. te Sliedrecht op 13‑05‑1844, ovl. te Dordrecht in 1931, tr. te Sliedrecht op 29‑11‑1867 met Filippus Kleijn, zn. van Willem Kleijn en Annigje Volker, geb. te Sliedrecht op 10‑09‑1840, ovl. te Dordrecht op 01‑12‑1920.

6.              Cornelis Hendrik van Hattem, geb. te Sliedrecht op 30‑01‑1846, aannemer, ovl. te Dordrecht op 24‑03‑1933, tr. te Sliedrecht op 07‑05‑1874 met Erlandina Johanna Luijt, dr. van Jan Luijt en Carolina Erlandina de Beus, geb. te Sliedrecht op 25‑04‑1847.

7.              Martinus Cornelis van Hattem, geb. te Sliedrecht op 06‑12‑1847, ovl. te Buenos Aires op 06‑11‑1924, tr. te Ensenada op 12‑09‑1889 met J.G. Moller.

8.              Hendrik van Hattem, geb. te Sliedrecht op 02‑10‑1850, ovl. te Leiden op 13‑10‑1912, volgt XIIIc [blz. 38].

9.             Jacobus Adrianus van Hattem, geb. te Sliedrecht op 08‑12‑1854, ovl. te Den Haag op 25‑03‑1931, volgt XIIId [blz. 38].

 

XIId.          Kornelis Izaak van Hattem, zn. van Gerardus van Hattem (XIb) en Adriana van Driel, geb. te Sliedrecht op 23‑02‑1817, bouwman te Wijngaarden (1848, 1861), ovl. te Wijngaarden oud 44 jr op 01‑10‑1861, tr. te Sliedrecht op 18‑03‑1842 met Willemijntje Korevaar, dr. van Willem Korevaar (bouman) en Barbara van der Leden, geb. te Sliedrecht op 02‑11‑1818, ovl. te Wijngaarden oud 41 jaar op 04‑07‑1860.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Bernardus Willem van Hattem, geb. in 1846, stalhouder, koetsier, ovl. in 1919, relatie(1) met Janna van den Heuvel, relatie(2) met Gijsje van Rijn, geb. in 1852, ovl. in 1931.

2.              Janna Adriana van Hattem, geb. te Wijngaarden op 14‑05‑1848, ged. te Wijngaarden op 28‑05‑1848, ovl. te Sliedrecht oud 73 jr op 14‑02‑1922, tr. te Molenaarsgraaf op 20‑12‑1867 met Frederik Streefland, geb. te Molenaarsgraaf op 14‑01‑1842, timmerman te Molenaarsgraaf (1867) en Sliedrecht (1880, 1901), 13 kinderen, ovl. te Sliedrecht oud 82 jaar op 27‑12‑1924.

 

XIIe.          Kornelia Petronella Maria van Hattem, dr. van Gerardus van Hattem (XIb) en Adriana van Driel, ged. te Sliedrecht op 29‑07‑1824, (zij hertrouwt Ds P.H. Wiersma), ovl. te Den Haag op 14‑04‑1864, tr. te Sliedrecht op 08‑04‑1848 met Christiaan Johannes Gaade, zn. van Jan Hendrik Gaade en Johanna Margaretha van Wichen, geb. te Den Haag op 20‑03‑1824.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Catharina Johanna Gaade, geb. te Den Haag op 26‑08‑1861, ovl. te Zeist op 28‑11‑1942, tr. te Den Haag op 11‑03‑1885 (bij volmacht) met Pieter Methost, geb. te Amersfoort op 27‑07‑1862, 2e luitenant der infanterie O.I.L, ovl. te Muntok op 09‑05‑1885.

2.              Jacobus Johannes Adrianus Gaade, geb. te Den Haag op 29‑03‑1864, ovl. overl. op het slagveld Ede 8-5-1889 (lans in de borst).

3.              Janna Margaretha Johanna Gaade, geb. te Den Haag, tr. te Den Haag met Willem Vleijsman, zn. van Jan Willem Vleijsman en Femmigje van der Vegt, geb. te Den Haag, gepensioneerd kolonel.

 

XIIf.           Wouter van Hattem, zn. van Jacob van Hattem (XIf) (in 1821 kastelein te Eck) en Mechtelina van Ommeren, ged. te Avezaath op 14‑09‑1800, tr. te Maurik op 23‑11‑1821 (akte nr. 10) met Maria Willemina van Ommeren, dr. van Jan van Ommeren en Cornelia van Ingen, geb. te Lienden in 1802.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Machtelina van Hattem, geb. te Lienden op 15‑03‑1822 (akte nr. 19), tr. te Lienden op 06‑07‑1854 (akte nr. 5) met Martinus Baggerman, zn. van Peter Baggerman en Elisabeth Lutteke, geb. te Driel in 1829.

2.              Jacob van Hattem, geb. te Lienden op 04‑12‑1823, volgt XIIIe [blz. 38].

3.              Jan van Hattem, geb. te Lienden op 01‑05‑1826.

4.              Cornelia van Hattem, geb. te Lienden op 19‑08‑1828, volgt XIIIf [blz. 39].

5.              Maria van Hattem, geb. te Lienden op 28‑08‑1830, ovl. te Driel op 31‑01‑1913, volgt XIIIg [blz. 39].

6.              Wouter van Hattem, geb. te Lienden op 25‑05‑1833, landbouwer, ovl. te Driel (akte nr. 1) op 24‑01‑1913.

7.              Willemina Maria van Hattem, geb. te Lienden op 06‑04‑1836, volgt XIIIh [blz. 39].

8.              Johanna Helena Josina van Hattem, geb. te Lienden op 04‑11‑1838.

9.              Antonia van Hattem, geb. te Lienden op 12‑08‑1840, volgt XIIIi [blz. 39].

10.            Margaretha Bartera van Hattem, geb. te Lienden in 1843, volgt XIIIj [blz. 41].

11.            Teunis van Hattem, geb. te Lienden op 23‑09‑1844, volgt XIIIk [blz. 41].

12.            Janna Cornelia van Hattem, geb. te Lienden op 22‑04‑1847, volgt XIIIl [blz. 41].

13.            Margaretha Barbera van Hattem, geb. te Lienden op 12‑01‑1848.

 

XIIg.          Theodora van Hattum, dr. van Cornelis van Hattem (XIh) en Delphina van Maurik, geb. te Maurik in 1782, ovl. te Maurik op 21‑09‑1845 (akte nr. 50), tr. te Maurik op 01‑12‑1802 met Brand Henssen, geb. te Amerongen in 1772.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Reijerina Theodora Henssen, geb. te Maurik op 04‑07‑1803, ged. te Maurik op 07‑07‑1803, tr. te Maurik op 10‑10‑1833 (akte nr. 16) met Jan van Nijkerk, zn. van Jan van Nijkerk en Geertrui Luthera Laer, geb. te Rijswijk circa 1804.

2.              Jannigje Henssen, geb. te Maurik op 21‑05‑1804, ged. te Maurik op 01‑06‑1804, tr. te Maurik op 23‑02‑1826 (akte nr. 2) met Jacob Huijgen, zn. van Jan Huijgen en Gijsbertje van Dodeweert, geb. te Maurik circa 1797.

3.              Cornelia Henssen, geb. te Maurik op 08‑02‑1806, ged. te Maurik op 02‑03‑1806, ovl. te Maurik (oud ruim 2 mnd) op 04‑05‑1806.

4.              Cornelis Adolf Henssen, geb. te Maurik op 16‑05‑1807, ged. te Maurik op 07‑06‑1807, tr. te Tiel op 29‑04‑1813 (akte nr. 11) met Johanna van den Berg, dr. van Arie van den Berg en Anna Meelebeek, geb. te Beusichem op 16‑07‑1813.

5.              Pouwelina Hendrica Henssen, geb. te Maurik op 11‑09‑1808, ovl. te Maurik (oud 4 wkn) op 29‑09‑1808.

6.              Paulus Gijsbartus Henssen, geb. te Maurik op 12‑05‑1810, ged. te Maurik op 27‑05‑1810, ovl. te Maurik (oud 8 mnd) op 11‑01‑1811.

 

XIIh.          Anna Margaretha Reierina van Hattum, dr. van Cornelis van Hattem (XIh) en Delphina van Maurik, geb. te Maurik op 23‑06‑1795, ged. te Maurik op 05‑07‑1795, tr. te Maurik op 14‑02‑1818 (akte nr. 1) met Matthijs Berend Stap, zn. van Klaas Stap en Maria van Heesen, geb. in 1796.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Nicolaas Stap, geb. te Maurik op 26‑01‑1819 (akte nr. 8), tr. te Maurik op 05‑04‑1848 (akte nr. 3) met Maria Mettha van Sandwijk, dr. van Gosen van Sandwijk en Grietje de Kemp, geb. te Maurik circa 1818.

2.              Dolphina Stap, geb. te Maurik op 29‑08‑1820, tr. te Tiel op 29‑04‑1852 (akte nr. 18) met Nicolaas Johannes van Schaik, zn. van Robertus van Schaik en Anna Maria van Eck, geb. te Maurik op 16‑10‑1815.

3.              Cornelis Stap, geb. te Maurik op 23‑04‑1822 (akte nr. 29), tr. te Maurik op 17‑12‑1851 (akte nr. 35) met Maaijke Christina Keij, dr. van Gerrit Keij en Catharina Johanna van Brummelen, geb. te Maurik circa 1818.

4.              Maria Stap, geb. te Maurik op 18‑01‑1824, tr. te Tiel op 31‑03‑1849 (akte nr. 9) met Jacob Heijmans, zn. van Jacob Heijmans en Willemina van der Linden, geb. te Tiel op 03‑01‑1821.

5.              Sientje Stap, geb. te Maurik in 1826, tr. te Maurik op 28‑04‑1855 (akte nr. 7) met Hendrik van Wijk, zn. van Cornelis van Wijk en Theodora van Beusekom, geb. te Ingen circa 1815.

6.             Gerdina Stap, geb. te Maurik in 1830, tr. te Maurik op 06‑11‑1861 (akte nr. 25) met Gerrit Verbrugh, zn. van Gijsbert Verbrugh en Cornelia van Kerkhof, geb. te Maurik circa 1820.

7.              Matthijs Berend Stap, geb. te Maurik in 1832, tr. te Lienden op 18‑05‑1865 (akte nr. 9) met Sophia Anna van de Peppel, dr. van Cornelis van de Peppel en Willemina van Lienden, geb. te Ingen in 1835.

 

Generatie XIII

 

 

XIIIa.         Gerardus Adrianus van Hattem, zn. van Pieter Kornelis Supet van Hattem (XIIc) en Janna Leonora de Jong, geb. te Sliedrecht op 22‑10‑1839, aannemer, wethouder van Sliedrecht, ovl. te Sliedrecht op 18‑10‑1933, tr. (1) te Sliedrecht op 27‑11‑1862 met Annigje de Groot, dr. van Arie de Groot en Neeltje Voorvoorn, geb. te Sliedrecht op 15‑08‑1840, ovl. te Sliedrecht op 29‑09‑1898.

                 Uit dit huwelijk:

1.             Arie van Hattem, geb. te Sliedrecht op 23‑10‑1867, aannemer, ovl. te Den Haag op 09‑03‑1925, tr. te Sliedrecht op 07‑11‑1888 met Neeltje Adriana van Seventer, dr. van Gerrit van Seventer en Teuntje Hardenbol, geb. te Sliedrecht op 16‑08‑1868, ovl. te Enschede op 09‑10‑1951.

2.              Pieter Cornelis Supet van Hattem, geb. in 1868, aannemer, ovl. te Sliedrecht op 23‑01‑1925, relatie met Lena Breesner.

3.              Kornelis Adrianus van Hattem, geb. te Sliedrecht op 23‑01‑1873, aannemer, ovl. te Schaerbeek op 09‑02‑1935, relatie met Maria-Dorine (M.D.J.F.A.) Jongen, geb. te Spaubeek op 01‑03‑1870, ovl. te Londerzeel op 06‑06‑1930.

4.              Jan Leonard van Hattem, geb. in 1879, aannemer, ovl. te Wassenaar op 29‑12‑1936 (akte nr. 188), relatie met Hendrika Johanna van der Mast.

 

                 Gerardus Adrianus van Hattem, tr. (2) te Sliedrecht op 28‑12‑1899 met Antje Kissing, geb. te Den Helder op 18‑01‑1852, (weduwe van C. Metzelaar), ovl. te Sliedrecht op 06‑09‑1904.

 

XIIIb.         Janna Martina van Hattem, dr. van Pieter Kornelis Supet van Hattem (XIIc) en Janna Leonora de Jong, geb. te Sliedrecht op 03‑10‑1841, ovl. te Dordrecht op 30‑09‑1922, tr. te Sliedrecht op 21‑05‑1863 met Gerrit Goedhart, zn. van Jan Goedhart (griendman, arbeider) en Pietertje van der Wiel, geb. te Sliedrecht op 22‑09‑1843, aannemer publieke werken en opzichter bij de Staatsspoorweg, ovl. te Nijmegen op 07‑02‑1887.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Jannetje Goedhart, geb. te Lochem op 06‑06‑1864, ovl. te Dordrecht op 27‑07‑1953, tr. te Dordrecht op 20‑03‑1890 met Willem Marinus van der Hoeven, geb. te Sliedrecht op 15‑05‑1853, aannemer weduwnaar van Helena Hendrina de Groot, ovl. te 's Gravenhage op 09‑07‑1916.

2.              Petrus Cornelis Goedhart, geb. te Sliedrecht op 09‑08‑1865, aannemer van baggerwerken, ovl. te Argentinie, tr. te Joure op 13‑10‑1887 (akte nr. 36 Haskerland) met Jeltje de Boer, geb. te Joure op 20‑03‑1863.

3.              Jan Marinus Goedhart, geb. te Hooge en Lage Zwaluwe op 10‑01‑1867, directeur van een aannemingsmaatschappij, ovl. te Soest op 15‑07‑1952, tr. te Joure op 11‑07‑1893 (akte 34 Haskerland) met Lijsbeth de Jong, geb. te Rauwerderhem op 13‑01‑1869, ovl. na 15‑07‑1952.

4.              Leonard Jan Goedhart, geb. te Hoge en Lage Zwaluwe op 10‑01‑1867, aannemer in Duitsland, ovl. te Dusseldorf (Dld) op 13‑08‑1939, tr. te Joure op 17‑05‑1892 (akte nr. 18 Haskerland) met Sjoukje de Boer, geb. te Joure op 25‑06‑1870.

5.              Pietje Hendrina Goedhart, geb. te Hooge en Lage Zwaluwe op 23‑01‑1869, ovl. te Princenhage op 09‑08‑1870.

6.             Hendrik Pieter Goedhart, geb. te Princenhage op 03‑09‑1870, ged. te Princenhage op 03‑09‑1870, kolenimporteur te Rotterdam, ovl. te Voorburg op 31‑01‑1950, tr. te Leiden op 05‑06‑1902 met Jacoba Gerarda Tieleman, geb. te Leiden op 16‑08‑1877, ged. te Leiden op 16‑08‑1877, ovl. te 's Gravenhage op 22‑09‑1964.

7.              Marinus Pieter Goedhart, geb. te Sliedrecht op 28‑07‑1872, ovl. te Duitsland.

8.              Johanna Leonora Goedhart, geb. te Sliedrecht op 22‑03‑1874, ovl. te 's Gravenhage op 01‑02‑1962, tr. te Dordrecht op 25‑10‑1907 met Jacob Arend Romeijn, geb. te Deil op 27‑09‑1864, arts, ovl. te Breda op 07‑06‑1938.

9.              Gerardus Jan Martinus Goedhart, geb. te Dordrecht op 21‑09‑1878, ovl. te Dordrecht.

10.            Pietje Hendrina Goedhart, geb. te Dordrecht op 21‑09‑1878, ovl. te Zeist op 18‑01‑1968.

11.            Henriette Johanna Goedhart, geb. te Dordrecht op 20‑07‑1881, ovl. te Buenos Aires (Brazilie) op 21‑02‑1967, tr. te Dordrecht op 21‑05‑1903 (bij volmacht) met Jan van Braam Houckgeest, geb. te Den Helder op 08‑10‑1879, civiel en mijnbouwkundig ingenieur (werkzaam bij de Ing. Firma Gebruder Goedhart te Rio de Janeiro), ovl. te Buenos Aires (Brazilie) op 26‑08‑1968.

12.            Gerardina Janna Martina Goedhart, geb. te Dordrecht op 01‑10‑1882, ovl. te 's Gravenhage op 03‑09‑1968, tr. te Dordrecht op 15‑12‑1921 met Otto Heuer, geb. te Beuthen (Dld) op 23‑11‑1879, ovl. te Berlijn (Dld) op 23‑11‑1945.

13.            Gerard Jan Martinus Goedhart, geb. te Dordrecht op 13‑08‑1884, werktuigkundig ingenieur, ovl. te Muiden op 05‑03‑1945, tr. te Dusseldorf (Dld) op 21‑02‑1914 met Helene Poock, geb. te Celle (Dld) op 27‑10‑1889, ovl. na 05‑03‑1945.

 

XIIIc.         Hendrik van Hattem, zn. van Pieter Kornelis Supet van Hattem (XIIc) en Janna Leonora de Jong, geb. te Sliedrecht op 02‑10‑1850, aannemer, ovl. te Leiden op 13‑10‑1912, tr. te Papendrecht op 01‑05‑1879 met Dirksje van der Graaf, dr. van Jacob van der Graaf en Neeltje Wapperom, geb. te Papendrecht op 13‑12‑1849, ovl. te Dordrecht op 31‑03‑1925.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Neeltje Jacoba van Hattem, geb. te Dordrecht op 13‑05‑1881, ovl. te Zaandam op 27‑04‑1969 (akte nr. 202), 87 jr oud, tr. te Dordrecht op 27‑12‑1901 met Dirk Talma, geb. te Voorst op 17‑04‑1877, ovl. te Den Haag op 15‑05‑1929.

2.              Petrus Cornelis Supet van Hattem, geb. te Dordrecht op 25‑06‑1883, aannemer, directeur H.A.M, ovl. te Dordrecht op 15‑05‑1923 39 jr. oud, relatie met Elsa Charlotte Sophia Vermast, dr. van Alphonse Emile Corneille Vermast en Cecile Virginie Masyn, geb. te Brugge (Belgie) op 16‑02‑1887, ovl. te Heerde.

 

XIIId.         Jacobus Adrianus van Hattem, zn. van Pieter Kornelis Supet van Hattem (XIIc) en Janna Leonora de Jong, geb. te Sliedrecht op 08‑12‑1854, aannemer, ovl. te Den Haag op 25‑03‑1931, tr. te Tiel op 03‑11‑1881 (akte nr. 50) met Louise Corbeleijn, dr. van Thomas Corbeleijn en Jane Lockyer Simmons, geb. te Vlissingen in 1858, ovl. te Den Haag op 09‑12‑1937.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Petrus Cornelis Supet van Hattem, geb. te Dordrecht in 1886, civiel ingenieur, tr. (1) te Den Haag op 06‑10‑1910 (akte nr. 1807) met Petronella Johanna Antoinette Tol, dr. van Jan Hendrik Tol (koopman in Indische artikelen) en Johanna Henriette Kempen, geb. te Rotterdam in 1888, tr.(2) met Eliza Jacoba van Rij, geb. te Den Haag op 03‑05‑1894, ovl. te Den Haag op 27‑01‑1966.

2.              Thomas van Hattem, geb. te Dordrecht circa 1888, tr. te Den Haag op 18‑04‑1912 (akte nr. 628) met Jacoba Johanna Gardenier Gardenier, dr. van David Adriaan Gardenier en Jeannette Geertrui Kempen, geb. te Utrecht circa 1888.

 

XIIIe.         Jacob van Hattem, zn. van Wouter van Hattem (XIIf) en Maria Willemina van Ommeren, geb. te Lienden op 04‑12‑1823, tr. (1) te Lienden op 13‑07‑1849 (akte nr. 14) met Angenies van Brenk, dr. van Gerrit van Brenk en Gerritje Berends, geb. te Lienden in 1823.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Wouter van Hattem, geb. te Lienden in 1850, tr. te Utrecht op 25‑08‑1886 (akte nr. 353) met Heintje Denekamp, dr. van Gerrit Denekamp en Kaatje Westrink, geb. te Elburg in 1853.

2.              Gerritje van Hattem, geb. te Lienden in 1852, tr. te Lienden op 05‑07‑1877 (akte nr. 16) met Willem Cornelis van Ommeren, zn. van Christinus van Ommeren en Hillegonda Johanna van Ommeren, geb. te Lienden in 1845.

 

                 Jacob van Hattem, tr. (2) te Lienden op 29‑08‑1862 (akte nr. 15) met Johanna Maria Daniels, dr. van Bernardus Daniels en Gijsberta van de Peppel, geb. te Lienden in 1834.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Gijsberta Bernardina van Hattem, geb. te Lienden op 12‑09‑1863 (akte nr. 100).

2.              Angenies van Hattem, geb. te Lienden op 18‑01‑1865 (akte nr. 6), tr. te Utrecht op 29‑11‑1893 akte nr. 617 met Anthonius Bernardus Albers, zn. van Anthonius Bernardus Albers (sigarenmaker) en Geertruida Johanna de Jong, geb. te Utrecht in 1869, timmerman.

3.              Bernardus van Hattem, geb. te Lienden op 26‑06‑1867, tr. te Kesteren op 11‑04‑1907 (akte nr. 6) met Maartje van Zetten, dr. van Gijsbert van Zetten en Johanna Willemina van Ingen, geb. te Kesteren op 04‑09‑1881.

 

XIIIf.          Cornelia van Hattem, dr. van Wouter van Hattem (XIIf) en Maria Willemina van Ommeren, geb. te Lienden op 19‑08‑1828, tr. (1) te Lienden op 11‑05‑1848 (akte nr.(akte nr. 8) met Gerrit Gijsbert van Brenk, zn. van Gerrit van Brenk en Gerritje Berends, geb. te Lienden in 1819.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Jan Hendrik van Brenk, geb. te Lienden in 1849, tr. te Wadenoijen op 05‑07‑1877 (akte nr. 3) met Alida Wijnandina Bergacker, dr. van Jacob Adrianus Bergacker en Jannigje van Wijk, geb. te Drumpt in 1857.

2.              Gerrit van Brenk, geb. te Lienden op 25‑08‑1850, tr. te Zaltbommel op 02‑08‑1900 (akte nr. 8) met Adriana van Zoelen, dr. van Christiaan van Zoelen en Maria Kivid, geb. te Zaltbommel op 28‑05‑1873.

3.              Maria Willemina van Brenk, geb. te Lienden in 1852, tr. te Lienden op 07‑06‑1878 (akte nr. 12) met Huibert van Mil, zn. van Johannes van Mil en Johanna van Ommeren, geb. te Lienden in 1852.

 

                 Cornelia van Hattem, tr. (2) te Lienden op 30‑10‑1856 (akte nr. 16) met Jan Pluim, zn. van Fredrik Pluim en Cornelia Hasselman, geb. te Lienden in 1817.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Wouter Pluim, tr. te Buren op 20‑07‑1883 (akte nr.(akte nr. 8) met Willemina Rijnberk, dr. van Jan Rijnberk en Mechelina Jansen, geb. te Maurik in 1846, (Willemina relatie(1) met Louis van Uijtert.).

2.              Cornelis Catharinus Pluim, geb. te Lienden in 1868, tr. te Beuningen op 27‑02‑1896 (akte nr. 2) met Anna Paulina Leijdecker, dr. van Jan Hendrick Leijdecker en Arnolda Leemans, geb. te Nijmegen in 1869.

3.              Johanna Pluim, geb. te Lienden in 1870, tr. te Beuningen op 29‑10‑1891 (akte nr. 15) met Leendert Nieuwland, zn. van Willem Nieuwland en Annetje Klok, geb. te Oostvoorne in 1860.

4.              Martinus Jan Cornelis Pluim, geb. te Lienden in 1872, tr. te Elst op 03‑10‑1895 (akte nr. 35) met Elisabeth Johanna van Beek, dr. van Gerrit van Beek en Wilhelmina Tap, geb. te Bemmel in 1833.

 

XIIIg.         Maria van Hattem, dr. van Wouter van Hattem (XIIf) en Maria Willemina van Ommeren, geb. te Lienden op 28‑08‑1830, ovl. te Driel (akte nr. 3) op 31‑01‑1913, tr. te Lienden op 18‑04‑1861 (akte nr. 5) met Gerrit Baggerman, zn. van Hendrik Baggerman en Jozijna Baggerman, geb. te Driel in 1827, ovl. voor 1913.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Wouter Baggerman, geb. te Driel in 1862, tr. te Driel op 21‑06‑1895 (akte nr. 9) met Gerritje van den Anker, dr. van Peter van den Anker en Johanna Elisabeth Grandia, geb. te Driel in 1868.

2.              Jozina Maria Baggerman, geb. te Driel in 1867, tr. te Driel op 28‑07‑1893 (akte nr. 13) met Cornelis Lammertse, zn. van Lambertus Lammertse en Jannetje Beuhof, geb. te Zeist in 1860.

3.              Maria Wilhelmina Baggerman, geb. te Driel op 13‑11‑1872, tr. te Driel op 26‑04‑1900 (akte nr. 8) met Jan Willem Kouwenberg, zn. van Adrianus Kouwenberg en Judig Baggerman, geb. te Driel op 29‑01‑1866.

 

XIIIh.         Willemina Maria van Hattem, dr. van Wouter van Hattem (XIIf) en Maria Willemina van Ommeren, geb. te Lienden op 06‑04‑1836, tr. te Lienden op 21‑06‑1867 (akte nr. 18) met Jacob Jan van Elst, zn. van Jacob van Elst en Neeltje Sanders, geb. te Kesteren in 1837.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Jacob Jan van Elst, geb. te Lienden in 1867, tr. te Kesteren op 08‑10‑1903 (akte nr. 16) met Jacomina van Kesteren, dr. van Jan Willem van Kesteren en Maria van Dodeweerd, geb. te Kesteren in 1881.

 

XIIIi.           Antonia van Hattem, dr. van Wouter van Hattem (XIIf) en Maria Willemina van Ommeren, geb. te Lienden op 12‑08‑1840, tr. te Lienden op 03‑12‑1874 (akte nr. 35) met Willem Christoffel van Grootveld, zn. van Willem Christoffel van Grootveld en Clasina Heij, geb. te Ede in 1849.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Antonia Klasina Maria van Grootveld, geb. te Lienden in 1875, tr. te Lienden op 19‑06‑1902 (akte nr. 20) met Baltus Campagne, zn. van Jan Roeland Campagne en Cecilia Walsmit, geb. te Lienden in 1878.

 

XIIIj.           Margaretha Bartera van Hattem, dr. van Wouter van Hattem (XIIf) en Maria Willemina van Ommeren, geb. te Lienden in 1843, tr. te Lienden op 25‑10‑1867 (akte nr. 23) met Derk van Elst, zn. van Jacob van Elst en Neeltje Sanders, geb. te Kesteren in 1835.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Neeltje Johanna van Elst, geb. te Lienden in 1868, tr. te Kesteren op 09‑11‑1899 (akte nr. 25) met Dilis Hendrikus Spaan, zn. van Jan Aartse Spaan en Hendrina Jacoba de Bie, geb. te Tiel in 1856.

2.              Jacob Jan van Elst, geb. te Kesteren in 1872, tr. te Lienden op 18‑04‑1901 (akte nr. 11) met Margaretha Sophia van Brenk, dr. van Matthijs van Brenk en Maria Willemina Stam, geb. te Lienden in 1867.

3.              Wouter van Elst, geb. te Oudenwaard in 1873, tr. te Kesteren op 04‑06‑1908 (akte nr. 9) met Cornelia van Doorn, dr. van Jan Willem van Doorn en Judik van Doorn, geb. te Kesteren in 1879.

 

XIIIk.          Teunis van Hattem, zn. van Wouter van Hattem (XIIf) en Maria Willemina van Ommeren, geb. te Lienden op 23‑09‑1844, tr. te Echteld op 16‑03‑1876 (akte nr. 4) met Gerritje Budding, dr. van Evert Budding en Adriana van Beijnhem, geb. te Echteld in 1851.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Adrianus van Hattem, geb. te Kesteren in 1881, tr. te Kesteren op 16‑08‑1917 (akte nr. 18) met Sophia Hendrika van Oort, geb. te Maurik in 1889.

2.              Maria Wilhelmina van Hattem, geb. te Kesteren op 19‑09‑1884, tr. te Kesteren op 04‑07‑1907 (akte nr. 19) met Willem van Vessem, zn. van Jan Frans van Vessem en Jannetje Sophia van den Plas, geb. te Vinkeveen op 15‑08‑1886.

 

XIIIl.           Janna Cornelia van Hattem, dr. van Wouter van Hattem (XIIf) en Maria Willemina van Ommeren, geb. te Lienden op 22‑04‑1847, tr. (1) te Lienden op 23‑12‑1875 (akte nr. 40) met Gijsbert Daniels, zn. van Bernardus Daniels en Gijsberta van de Peppel, geb. te Lienden in 1845.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Maria Willemina Daniels, geb. te Lienden in 1883, tr. te Lienden op 20‑08‑1908 (akte nr. 28) met Jacobus van den Berg, zn. van Jacobus van den Berg en Maria Anna Hol, geb. te Tiel in 1878.

 

                 Janna Cornelia van Hattem, tr. (2) te Lienden op 12‑06‑1885 (akte nr. 14) met Gerrit Jan van Eldik, zn. van Arie van Eldik en Gijsbertje Daniels, geb. te Wadenoijen in 1836.

 

 

Dit overzicht is gemaakt door:
Catherine R. van Hattum te Bergen NH


Terug naar beginInformatie: cr.vanhattum@quicknet.nl