TerugDit overzicht is bedoeld als discussiestuk. Aarzel niet om eventuele opmerkingen of aanvullingen te mailen naar cr.vanhattum@quicknet.nl
Als een aanvulling wordt opgenomen in de genealogie wordt uw naam in de "Hall of Fame" vermeld.
De Roos Van Hattems

Parenteel van Jan van Hattem

 

Dit overzicht is gebaseerd op een schema van Dhr. D.F. Tollenaar

 

 

Generatie I

 

 

I.               Jan van Hattem {H-Roos}, bastaardzoon van Reinald III van Gelre, ontving in 1371 de stad Hattem van zijn vader en bezat "enige goederen en erven in de Neder-Betuwe als to Ingen, Oijen, (Op)Heusden, Eck en Maurik", ovl. na 1422, tr. voor 1369 met NN..

                 Tot zijn nakomelingen behoorden vermoedelijk:

1.              Barthold van Hattem, volgt IIa [blz. 1].

2.              Roelof van Hattem, volgt IIb [blz. 1].

3.              Sophia (Fia) van Hattem, ovl. na 1476, tr. voor 04‑07‑1465 met Dirk Loufsz van Eck, geb. circa 1410, (wedn. van Claes NN.), ovl. circa 1474.

 

Generatie II

 

 

IIa.            Barthold van Hattem, zn. van Jan van Hattem (I) en NN, vermeld op 4-7-1465 als pachter van een hofstad in die Breije te Ingen, relatie met NN..

                 Uit deze relatie:

1.              Willem van Hattem, ovl. circa 1513, volgt IIIa [blz. 1].

2.              Hendrik van Hattem, ovl. na 1496, volgt IIIb [blz. 1].

 

IIb.            Roelof van Hattem, zn. van Jan van Hattem (I) en NN, vermeld te Ingen vanaf 1465 als pachter van een hofstad in die Breije te Ingen, bezat tevens land te Maurik (1477), vermoedelijk overl. voor 1491, relatie(1) met (mogelijk) NN. Knoop.

 

                 Roelof van Hattem, relatie(2) met NN. van der Mehr, ovl. na 1491.

                 Uit deze relatie:

1.              Jan van Hattem, ovl. tussen 1527 en 1533, volgt IIIc [blz. 1].

2.              Dirck van Hattem, ovl. circa 1526, volgt IIId [blz. 2].

3.              (vermoedelijk) Joris van Hattem, volgt IIIe [blz. 2].

 

Generatie III

 

 

IIIa.            Willem van Hattem, zn. van Barthold van Hattem (IIa) en NN, vermeld vanaf 1468, pachter van land te Ingen, ovl. circa 1513, relatie met NN..

                 Uit deze relatie:

1.              Gerrit van Hattem, ovl. circa 1543, volgt IVa [blz. 2].

2.              Bart van Hattem, ovl. na 1552, volgt IVb [blz. 2].

3.              Willem van Hattem, broeder (1522) en commandeur (1530) van de St. Jans orde te Ingen.

 

IIIb.            Hendrik van Hattem, zn. van Barthold van Hattem (IIa) en NN, ovl. na 1496, relatie met NN..

                 Uit deze relatie:

1.              Bart van Hattem, volgt IVc [blz. 2].

 

IIIc.            Jan van Hattem, zn. van Roelof van Hattem (IIb) en NN. van der Mehr, vermeld vanaf 1506, vanaf 1519 pachter van land in de Breij te Ingen, ovl. tussen 1527 en 1533, tr. voor 1511 met Alith van Wijck, dr. van N. van Wijck van de Woert en N. van de Vosse, ovl. na 1533.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Walraven van Hattem, ovl. tussen 1555 en 22‑05‑1559, volgt IVd [blz. 2].

2.              Margriet van Hattem, tr. in 1514 (CBG Jb 1993 p. 125) met Hillebrant Vonck van Lienden, zn. van Dirck Vonck en Johanna Pelgroms de Kemp, ovl. circa 1567.

3.              Jerephaes van Hattem, ovl. voor 01‑07‑1588, volgt IVe [blz. 3].

4.              Claes van Hattem, ovl. tussen 19‑05‑1548 en 19‑05‑1561, volgt IVf [blz. 3].

 

IIId.            Dirck van Hattem, zn. van Roelof van Hattem (IIb) en NN. van der Mehr, vermeld in 1502/3 als pachter van een rijsweert, ovl. circa 1526, relatie met Dirckje Jan Arndtsdr, ovl. na 22‑02‑1533.

                 Uit deze relatie:

1.              Arndt van Hattem, ovl. tussen 06‑04‑1544 en 1548, volgt IVg [blz. 3].

2.              Jan van Hattem, ovl. tussen 1548 en 1558, volgt IVh [blz. 3].

3.              Roelof Dirksz (Vreem) van Hattem, ovl. circa 1578, volgt IVi [blz. 3].

4.              Cornelia van Hattem, ovl. voor 08‑06‑1603, relatie met Cornelis van Meteren, ovl. voor 08‑06‑1603.

 

IIIe.            (vermoedelijk) Joris van Hattem, zn. van Roelof van Hattem (IIb) en NN. van der Mehr, pachter van een land te Verhuisen (Lienden) (1506),

                 één dochter:

1.              N. van Hattem, relatie met Johan van Hattem.

 

Generatie IV

 

 

IVa.           Gerrit van Hattem, zn. van Willem van Hattem (IIIa) en NN, vermeld vanaf 1490, ovl. circa 1543, relatie(1) met (vermoedelijk) Cornelia Ruijschen Dircks.

 

                 Gerrit van Hattem, relatie(2) met Heijl N., ovl. tussen 1547 en 1561.

                 Uit deze relatie:

1.              Thonis van Hattem, geb. circa 1520, volgt Va [blz. 4].

2.              Johanna van Hattem, ovl. te Tiel tussen 22‑02‑1577 en 06‑04‑1589, relatie met Dirk Aertsz, rentmeester te Buren, ovl. voor 22‑01‑1568.

3.              Dirk van Hattem, ovl. tussen 1589 en 1592, volgt Vb [blz. 4].

4.              Agniese van Hattem, relatie met Otto van Buren.

5.              Willem van Hattem, vermeld vanaf 1545, burger van Tiel (1538), ovl. na 1563, relatie met Willemken N..

6.              Jacob van Hattem, vermeld 1559.

7.              Adriaan van Hattem, kapelaan te Elst (1564).

 

IVb.           Bart van Hattem, zn. van Willem van Hattem (IIIa) en NN, ovl. na 1552 vermoedelijk overl. 22-1-1554, relatie met Jutta van Wijck, ovl. in 1521.

                 Uit deze relatie:

1.              Jan van Hattem, priester (vanaf 1539), ovl. na 1566.

2.              Dirk van Hattem, ovl. na 28‑02‑1603, volgt Vc [blz. 4].

3.              Adriaen van Hattem, ovl. circa 1588, volgt Vd [blz. 4].

4.              Gerrit van Hattem, vermeld op 25-5-1569.

5.              Joost van Hattem, volgt Ve [blz. 4].

6.              Margriet van Hattem, ovl. in 1566, volgt Vf [blz. 4].

7.              Steven van Hattem, vermeld in 1575.

 

IVc.           Bart van Hattem, zn. van Hendrik van Hattem (IIIb) en NN, vermeld op 15-3-1549, relatie met Maria van Hattem.

                 Uit deze relatie:

1.              Hendrik van Hattem, ovl. na 15‑05‑1564, volgt Vg [blz. 4].

 

IVd.           Walraven van Hattem, zn. van Jan van Hattem (IIIc) en Alith van Wijck, vermeld vanaf 22-2-1533, ovl. tussen 1555 en 22‑05‑1559, relatie(1) met Johanna Sweer Loeffsdr.

 

                Walraven van Hattem, relatie(2) met Gerrit van Grootveld, (zij tr. voor 17-7-1559 Christoffel van Elderen), ovl. na 23‑06‑1566.

                 Uit deze relatie:

1.              Cunera van Hattem, natuurlijke dochter, onmondig in 1559, ovl. na 14‑11‑1563, tr. voor 14‑11‑1563 met Gijsbert Pilgromsz.

2.              Walraven van Hattem, ovl. tussen 20‑09‑1603 en 13‑02‑1604, volgt Vh [blz. 5].

3.              Johanna van Hattem, onmondig in 1559, ovl. na 23‑06‑1566.

 

IVe.           Jerephaes van Hattem, zn. van Jan van Hattem (IIIc) en Alith van Wijck, ovl. voor 01‑07‑1588,

                 3 kinderen:

1.              Willem van Hattem, onmondig op 28-1-1578, maander van de graafse contributie (1600-1614), ovl. tussen 22‑06‑1624 en 15‑12‑1627.

2.              Lijsbeth van Hattem, onmondig op 28-1-1578, ovl. na 03‑05‑1623, relatie met Melchert Claessen van Tricht, ovl. tussen 03‑05‑1623 en 29‑10‑1638.

3.              Johanna van Hattem, onmondig op 28-1-1578, ovl. na 30‑12‑1639, tr. voor 19‑05‑1600 met Willem Stevensz van Grootveld, ovl. na 19‑11‑1640.

 

IVf.            Claes van Hattem, zn. van Jan van Hattem (IIIc) en Alith van Wijck, ovl. tussen 19‑05‑1548 en 19‑05‑1561,

                 3 kinderen:

1.              Alidt van Hattem, vermeld op 5-5-1562.

2.              Janne van Hattem, tr. voor 22‑10‑1580 met Alert Jansz Ruijsch.

3.              N. van Hattem, volgt Vi [blz. 5].

 

IVg.           Arndt van Hattem, zn. van Dirck van Hattem (IIId) en Dirckje Jan Arndtsdr, vermeld vanaf 1521, bezat goederen te Eck, ovl. tussen 06‑04‑1544 en 1548, relatie met Roelofke N., overl. tussen Martini 1572 en 9-12-1579.

                 Uit deze relatie:

1.              Jan van Hattem, ovl. tussen 1573 en 15‑11‑1575, volgt Vj [blz. 5].

2.              N. van Hattem, ovl. voor 30‑07‑1579, volgt Vk [blz. 5].

3.              Aernt van Hattem, ovl. tussen 01‑01‑1575 en 08‑10‑1575, volgt Vl [blz. 5].

 

IVh.           Jan van Hattem, zn. van Dirck van Hattem (IIId) en Dirckje Jan Arndtsdr, ovl. tussen 1548 en 1558, relatie met Cornelia N., ovl. na 1557.

                 Uit deze relatie:

1.              Jan van Hattem, ovl. voor 09‑04‑1626, volgt Vm [blz. 5].

2.              Neel van Hattem, ovl. voor 01‑07‑1610, relatie met Vasterick Aerdtsz, (hij tr. voor 1-7-1610 Meijnsken Peters), ovl. na 09‑04‑1626.

 

IVi.            Roelof Dirksz (Vreem) van Hattem, zn. van Dirck van Hattem (IIId) en Dirckje Jan Arndtsdr, vermeld vanaf 1547, ovl. circa 1578, tr. voor 03‑07‑1556 met Maria Hol (?), ovl. tussen 1578 en 14‑02‑1588.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Dirk van Hattem, vleeshouwer, vanaf 28-9-1577 te Tiel/Zandwijk vermeld, ovl. tussen 30‑04‑1601 en 22‑11‑1602, tr. te Tiel op 14‑02‑1588 met Dirkske Roelofsdr, (weduwe van Albert Dominicus overl. 1587, zij tr. Tiel 11-1-1614 Jan Dirksz Steucker), ovl. na 23‑01‑1619.

2.              Wolter van Hattem, vermeld vanaf 3-3-1589, wonende in het kerspel Elst, ovl. na 25‑09‑1616, tr. voor 05‑03‑1599 met Cornelisken Hermans, (weduwe van Steven N.), ovl. na 05‑12‑1603.

3.              Cornelia van Hattem, ovl. te Rhenen op 31‑12‑1606, tr. voor 23‑01‑1572 met Albert Verweij, zn. van Hugo Verweij, geb. circa 1538, procureur te Rhenen, ovl. na 12‑05‑1610.

4.              Maria van Hattem, ovl. tussen 11‑07‑1619 en 11‑06‑1623, tr. voor 08‑06‑1603 met Adriaan Provoist, vanaf 17-1-1594 te Culemborg vermeld, ovl. tussen 04‑11‑1607 en 29‑04‑1610.

5.              N. van Hattem, tr. voor 22‑11‑1602 met Cornelis van Eck.

6.              N. van Hattem, tr. voor 08‑06‑1603 met Cornelis Gisberts.

 

Generatie V

 

 

Va.            Thonis van Hattem, zn. van Gerrit van Hattem (IVa) en Heijl N, geb. circa 1520, kerkmeester te Ingen (1552-1564), vermoedelijk overl. ca. 1577, relatie met Alijt Gerrits, dr. van Gherit Florisz, geb. te Beusichem.

                 Uit deze relatie:

1.              Johan van Hattem, studeerde rechten te Leiden (1586-1591), schepen van Culemborg (1601-1604), ovl. te Culemborg op 16‑08‑1607, relatie met Margaretha Gerrits van Grootveld.

2.              Jasper van Hattem, geb. circa 1547, deurwaarder van het Hof van Gelderland, ovl. tussen 13‑05‑1610 en 21‑09‑1610, otr. te Arnhem op 11‑02‑1582 met Pauline Paulusdr, dr. van Pauwel Janssen, ovl. tussen 14‑02‑1612 en 03‑05‑1623.

3.              Gerrit van Hattem, vermeld in 1573/4, ovl. mogelijk overl. na 3-5-1623, relatie met Emme Goossens, dr. van Richardus Hofs en Catharina Maria van Hattum, ovl. na 03‑05‑1623.

 

Vb.            Dirk van Hattem, zn. van Gerrit van Hattem (IVa) en Heijl N, ovl. tussen 1589 en 1592, tr. voor 03‑07‑1556 met Margaretha Segers van Wijck, ovl. na 1607.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Bart van Hattem, ovl. na 1619, volgt VIa [blz. 5].

2.              Maria van Hattem, ovl. na 03‑05‑1623, relatie met Adriaen Jansz, ovl. tussen 08‑06‑1613 en 17‑08‑1617.

3.              Heijlwich van Hattem, volgt VIb [blz. 6].

4.              Margriet van Hattem, tr. voor 09‑10‑1587 met Jerephaes van Wijck.

 

Vc.            Dirk van Hattem, zn. van Bart van Hattem (IVb) en Jutta van Wijck, ovl. na 28‑02‑1603, tr. voor 03‑07‑1556 met Eecht N..

                 Uit dit huwelijk:

1.              Joost van Hattem, ovl. na 31‑01‑1607, volgt VIc [blz. 6].

2.              Bart van Hattem, ovl. voor 17‑01‑1603.

 

Vd.            Adriaen van Hattem, zn. van Bart van Hattem (IVb) en Jutta van Wijck, ovl. circa 1588, tr. (1) voor 03‑07‑1556 met Anna Hol (?).

 

                 Adriaen van Hattem, relatie(2) met Margriet Goossens, ovl. tussen 06‑07‑1590 en 15‑11‑1591.

                 Uit deze relatie:

1.              N. van Hattem, tr. voor 1600 met Jan Adriaensz.

2.              Hendrik van Hattem, ovl. na 25‑10‑1601.

3.              Bart van Hattem, vermeld op 22-5-1592.

 

Ve.            Joost van Hattem, zn. van Bart van Hattem (IVb) en Jutta van Wijck, vermeld op 20-12-1568,

                 één zoon:

1.              Arndt van Hattem, ovl. na 06‑10‑1618.

 

Vf.             Margriet van Hattem, dr. van Bart van Hattem (IVb) en Jutta van Wijck, ovl. in 1566, relatie met Jan Aertsz, vermoedelijk overl. voor 10-7-1564.

                 Uit deze relatie:

1.              Marten Janss.

 

Vg.            Hendrik van Hattem, zn. van Bart van Hattem (IVc) (vermeld op 15-3-1549) en Maria van Hattem, ovl. na 15‑05‑1564 mogelijk overl. na 18-10-1574, tr. voor 01‑05‑1547 met Hillegont Jansdr van Wijck, ovl. na 15‑05‑1564.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Hendrik van Hattem, ovl. na 20‑10‑1574.

 

Vh.            Walraven van Hattem, zn. van Walraven van Hattem (IVd) (vermeld vanaf 22-2-1533) en Gerrit van Grootveld, burgemeester te Lienden (1587), gerichtsman en heemraad (1600), ovl. tussen 20‑09‑1603 en 13‑02‑1604, relatie met Elisabet Ruijssen, ovl. na 02‑01‑1599.

                 Uit deze relatie:

1.              Walraven van Hattem, doodgeslagen kort voor 4-5-1607.

2.              Johan van Hattem, vermeld vanaf 2-5-1614, ovl. tussen 24‑11‑1609 en 21‑02‑1614.

3.              Hugo van Hattem, ovl. tussen 21‑02‑1614 en 10‑05‑1630, volgt VId [blz. 6].

4.              Peter van Hattem, geb. te Lienden, ovl. tussen 05‑06‑1661 en 20‑09‑1663, volgt VIe [blz. 6].

5.              Josina van Hattem, vermeld vanaf 2-5-1609, ovl. tussen 1663 en 1685.

 

Vi.             N. van Hattem, zn. van Claes van Hattem (IVf),

                 één zoon:

1.              Claes van Hattem, ovl. tussen 14‑08‑1616 en 28‑07‑1624, volgt VIf [blz. 7].

 

Vj.             Jan van Hattem, zn. van Arndt van Hattem (IVg) en Roelofke N, bezat goederen te Eck en Wiel, ovl. tussen 1573 en 15‑11‑1575, relatie(1) met Elis(abeth) N., ovl. voor 15‑11‑1575.

                 Uit deze relatie:

1.             Reijer van Hattem, beleend Proosdij van Elst door opdracht van Jan van Hattem Hendriksz (1606), ovl. tussen 03‑05‑1613 en 06‑06‑1613, tr. voor 09‑12‑1579 met Francisca Jelisdr van Wijck, ovl. overluid Utrecht 5-8-1617.

2.              Janna van Hattem, beleend Proosdij van Elst na dode van haar broeder Reijer (1616), ovl. tussen 23‑03‑1613 en 30‑01‑1626, relatie met Cornelis van Wijck, beleend Proosdij van Elst na dode van de broer van Janne, Reijer van Hattem (1613), ovl. na 30‑01‑1626.

3.              Geurt van Hattem, ovl. tussen 31‑01‑1603 en 19‑01‑1607, volgt VIg [blz. 7].

4.              Antonetta van Hattem, ovl. tussen 06‑06‑1613 en 17‑03‑1623, volgt VIh [blz. 7].

5.              Christina van Hattem, ovl. tussen 28‑09‑1637 en 05‑10‑1652, volgt VIi [blz. 7].

 

                 Jan van Hattem, relatie(2) met N. N., weduwe, ovl. na 20‑01‑1588.

 

Vk.            N. van Hattem, dr. van Arndt van Hattem (IVg) en Roelofke N, ovl. voor 30‑07‑1579, relatie met Goert Herberens, ovl. tussen 05‑08‑1575 en 01‑05‑1578.

                 Uit deze relatie:

1.              Herberen.

2.              Mariken.

 

Vl.             Aernt van Hattem, zn. van Arndt van Hattem (IVg) en Roelofke N, gerichtsman in de Neder-Betuwe (1575), ovl. tussen 01‑01‑1575 en 08‑10‑1575,

                 één zoon:

1.              Arndt van Hattem, volgt VIj [blz. 7].

 

Vm.         Jan van Hattem, zn. van Jan van Hattem (IVh) en Cornelia N, ovl. voor 09‑04‑1626, relatie met Aelbertje Jans, (zij tr. voor 9-4-1626 Johan Aerdtsz).

                 Uit deze relatie:

1.              Dirck van Hattem, ovl. na 05‑10‑1669, volgt VIk [blz. 7].

2.              Cornelis van Hattem, geb. te Ingen, ovl. voor 30‑07‑1660, volgt VIl [blz. 8].

3.              Jan van Hattem, geb. te Ingen, volgt VIm [blz. 8].

 

Generatie VI

 

 

VIa.           Bart van Hattem, zn. van Dirk van Hattem (Vb) en Margaretha Segers van Wijck, burger van Culemborg, weerd in de Hulck te Culemborg (1591), ovl. na 1619, tr. tussen 24‑04‑1577 en 12‑06‑1588 met Janneke Jansdr Bruijsten, weduwe van Cornelis Aertss Budding, ovl. na 19‑05‑1617.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Agnieta van Hattem, ovl. tussen 16‑07‑1657 en 16‑04‑1658, tr. voor 22‑05‑1654 met Jerephaes Gerritsz van Wijck, zn. van Gerrit van Wijck en Lijsbeth Dirks, (hij tr. voor 29-6-1663 Heijltje Hendriks), ovl. tussen 12‑02‑1674 en 25‑02‑1674.

2.              Dirk Bartensz van Hattem, ovl. tussen 06‑01‑1664 en 27‑04‑1665, volgt VIIa [blz. 8].

3.              Beatrix van Hattem, ovl. tussen 25‑08‑1675 en 12‑05‑1681, tr. voor 14‑05‑1647 met Alert Willemsz Wijckniet, kuiper, ovl. na 02‑01‑1682.

 

VIb.           Heijlwich van Hattem, dr. van Dirk van Hattem (Vb) en Margaretha Segers van Wijck, ovl. overl. na 12-5-1630, mogelijk na 11-5-1649, relatie met Dirck Verhuet, herbergier (1591), gildemeester van het O.L.V. gilde te Ingen (1603-1607), ovl. tussen 29‑05‑1616 en 20‑11‑1616.

                 Uit deze relatie:

1.              Anthonis Verhuet.

 

VIc.           Joost van Hattem, zn. van Dirk van Hattem (Vc) en Eecht N, ovl. na 31‑01‑1607, relatie met Anna van Randieck.

                 Uit deze relatie:

1.              Johan van Hattem, onmondig op 25-10-1586 en 16-6-1589, ovl. na 15‑05‑1609.

 

VId.           Hugo van Hattem, zn. van Walraven van Hattem (Vh) en Elisabet Ruijssen, vermeld vanaf 2-5-1609, ovl. tussen 21‑02‑1614 en 10‑05‑1630, relatie met Dirkje de Kemp, dr. van Aelbert de Kemp, (weduwe van Willem van den Boutenborch), ovl. na 30‑11‑1635.

                 Uit deze relatie:

1.              Amata van Hattem, volgt VIIb [blz. 8].

2.             Elisabeth Ruijsch van Hattem, ovl. tussen 20‑09‑1663 en 23‑05‑1683, relatie met N. Holsman, ovl. voor 20‑09‑1663.

3.              Frouwe van Hattem, ovl. tussen 20‑09‑1663 en 23‑05‑1683, relatie met N. Thomas, ovl. na 20‑09‑1663.

4.              Aeltje van Hattem, ovl. na 12‑10‑1683.

 

VIe.           Peter van Hattem, zn. van Walraven van Hattem (Vh) en Elisabet Ruijssen, geb. te Lienden, vermeld vanaf 2-5-1609, vaandrig en later luitenant van een compagnie voetknechten, ovl. tussen 05‑06‑1661 en 20‑09‑1663, tr. (1) te Dordrecht op 13‑02‑1628 met Christina Gerrits van Vorst, geb. te Dordrecht, ovl. na 04‑12‑1633.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Walraven van Hattem, ged. te Dordrecht in 06‑1628, vermoedelijk jong overleden.

2.              Walraven van Hattem, ged. te Dordrecht in 09‑1630.

3.              Louwis van Hattem, ged. te Nijmegen op 04‑12‑1633, overluid Nijmegen 31-1-1639 en vermoedelijk begraven Nijmegen 5-2-1639.

 

                Peter van Hattem, otr. (2) te Nijmegen op 26‑03‑1637, tr. te Nijmegen op 25‑04‑1637 met Soeta van Elderen, dr. van Gerrit van Elderen en Souta van Stoutenborg, ovl. voor 04‑10‑1646.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Gerard van Hattem, ged. te Nijmegen op 27‑09‑1640, overluid Nijmegen 13-12-1640.

 

                 Peter van Hattem, otr. (3) te Rhenen op 04‑06‑1648, tr. te Renswoude op 26‑06‑1648 met Maria van Eck, dr. van Willem van Eck en Lumme van Putzelaer, (weduwe van Bart van Wijck, zij tr. Rhenen 31-1-1664 Johan Vincent van Dijck), ovl. tussen 20‑11‑1679 en 23‑05‑1683.

 

VIf.            Claes van Hattem, zn. van N. van Hattem (Vi), ovl. tussen 14‑08‑1616 en 28‑07‑1624, relatie met Willemken Dircks, dr. van Dirck Hermansz, ovl. na 28‑07‑1624.

                 Uit deze relatie:

1.              Elisabeth van Hattem, ovl. voor 02‑12‑1618, tr. voor 13‑08‑1612 met Geurt Aertsz van Heemskerck, geb. te Amersfoort, weduwnaar van Neelken Jan Ottensdr,schout (1604-1628) en schepen (1615-1617) te Geldermalsen), ovl. tussen 31‑12‑1631 en 17‑04‑1632, (Geurt Aertsz otr. (2) te Amersfoort op 02‑12‑1618 met Maria van Hattem, dr. van Johan van Hattem en Johanna van Wijck.).

2.              Odilia van Hattem, ovl. tussen 12‑10‑1625 en 12‑05‑1626, relatie met Cornelis Dircksz, ovl. tussen 13‑05‑1630 en 11‑11‑1630.

3.              Neeltje van Hattem, ovl. tussen 19‑09‑1636 en 11‑11‑1636.

4.              Nieske van Hattem, ovl. na 01‑01‑1652, relatie met Nicolaes Willemsz van Amerongen, ovl. tussen 27‑11‑1630 en 19‑09‑1636.

5.              Maria van Hattem, geb. te Geldermalsen, in 1641 wonende te Benschop, ovl. te Utrecht op 08‑04‑1667, otr. te Vreeswijk op 08‑10‑1641, tr. te Vreeswijk op 30‑10‑1641 met Aert de Voorne, (weduwnaar van Cunera Antonis van Dalenoort, tollenaar en schepen te Vreeswijk), ovl. tussen 04‑03‑1654 en 26‑08‑1662.

6.              Dirkje van Hattem, ovl. na 11‑11‑1636.

 

VIg.           Geurt van Hattem, zn. van Jan van Hattem (Vj) en Elis(abeth) N, buurmeester te Ingen (1589), ovl. tussen 31‑01‑1603 en 19‑01‑1607, relatie met Dirkje van Wijck, ovl. na 20‑02‑1596.

                 Uit deze relatie:

1.              Bart Geurtsz van Hattem, volgt VIIc [blz. 9].

2.              Jan Geurtsz van Hattem, begr. te Breda op 12‑12‑1651, volgt VIId [blz. 9].

3.              Adriana van Hattem, ovl. tussen 27‑05‑1663 en 18‑01‑1675, volgt VIIe [blz. 9].

 

VIh.           Antonetta van Hattem, dr. van Jan van Hattem (Vj) en Elis(abeth) N, beleend Proosdij van Elst na dode van haar broeder Reijer (1616), ovl. tussen 06‑06‑1613 en 17‑03‑1623, relatie met Dirk van Leeuwen, leenman van Culenborg (1613), ovl. tussen 06‑06‑1613 en 30‑06‑1637.

                 Uit deze relatie:

1.              Matthijs van Leeuwen, volgt VIIf [blz. 9].

 

VIi.            Christina van Hattem (VIi) [blz. 7], dr. van Jan van Hattem (Vj) en Elis(abeth) N, ovl. tussen 28‑09‑1637 en 05‑10‑1652, tr. voor 1599 met haar neef Arndt van Hattem, zn. van Aernt van Hattem (Vl) (zie VIj [blz. 7]).

 

VIj.            Arndt van Hattem, zn. van Aernt van Hattem (Vl), (momber tot Wiel), ovl. overl. tussen vermoedelijk 21-11-1603 en 9-11-1611, tr. met zijn nicht Christina van Hattem (zie VIi [blz. 7]).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Arend van Hattem, ovl. op 22‑03‑1661, volgt VIIg [blz. 10].

2.              Johan van Hattem, ovl. tussen 10‑04‑1629 en 05‑05‑1638.

3.              Roelandina van Hattum, geb. op 20‑06‑1599, begr. te Arnhem op 10‑02‑1665, volgt VIIh [blz. 10].

4.              Isabella van Hattem, ovl. tussen 11‑08‑1674 en 24‑01‑1676, volgt VIIi [blz. 10].

 

VIk.           Dirck van Hattem, zn. van Jan van Hattem (Vm) en Aelbertje Jans, vermeld in 1626, ovl. na 05‑10‑1669, tr. voor 12‑06‑1649 met Neeltje van Wijck, ovl. tussen 04‑05‑1651 en 05‑10‑1669.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Gerrit van Hattem, ovl. voor 26‑04‑1698, volgt VIIj [blz. 10].

2.              Aeltje van Hattem, ovl. in 10‑1674, relatie met Jan Willemsen, hij otr. Ingen 30-1-1675 Dijmken Jansen.

 

VIl.            Cornelis van Hattem, zn. van Jan van Hattem (Vm) en Aelbertje Jans, geb. te Ingen, vermeld in 1626, ruiter onder heer Chatillon, ovl. voor 30‑07‑1660, otr. te Wijk bij Duurstede in 04‑1628, tr. te Wijk bij Duurstede op 18‑05‑1628 met Catelijntje Jans Cals, geb. te Bergen op Zoom.

                 Uit dit huwelijk:

1.            Cornelia van Hattem, ovl. na 31‑07‑1660, otr. te Den Bosch op 09‑09‑1651 (zij als j.d. van Hattem) met Cornelis Jacobs, geb. te Groningen, (soldaat onder zijn excellentie Van Breedenroode).

2.              Trina van Hattem, ged. te Den Bosch op 06‑03‑1631.

3.              Jantien van Hattem, ged. te Den Bosch op 28‑12‑1634.

4.              Jan van Hattem, ged. te Den Bosch op 29‑10‑1637.

5.              Aelbertie van Hattem, ged. te Den Bosch op 24‑04‑1640, ovl. na 31‑07‑1660.

6.              Dirck van Hattem, ged. te Den Bosch op 19‑10‑1642.

7.              Jan van Hattem, ged. te Den Bosch op 20‑04‑1647.

8.              Cornelis van Hattem, ovl. voor 03‑05‑1683, volgt VIIk [blz. 10].

 

VIm.          Jan van Hattem, zn. van Jan van Hattem (Vm) en Aelbertje Jans, geb. te Ingen, vermeld in 1626, ruiter onder ritmeester Chatillon te Den Bosch (1638), otr. te Den Bosch op 25‑01‑1638 met Lijsbeth Jans Severts/Segers, geb. te Wesel.

                 Uit deze relatie:

1.              Jan van Hattem, ged. te Den Bosch op 02‑10‑1640.

2.              Dirck van Hattem, ged. te Den Bosch op 18‑01‑1643.

3.              Maria van Hattem, ged. te Den Bosch op 08‑02‑1646 (getuigen Cornelis Cornelissen van Hattem, Mechgelt Danckers).

4.              Aelbregt van Hattem.

5.              Elske van Hattem, ovl. na 04‑11‑1685, otr. te Maurik/Ingen op 22‑01‑1665, tr. (Elske als j.d. te Ingen) met Dirk van Wijk, wonende te Wiel, ovl. na 04‑11‑1685.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.          Dirk Bartensz van Hattem, zn. van Bart van Hattem (VIa) en Janneke Jansdr Bruijsten, in 1627 wonende op de Latesteinse bouwing, burger van Tiel (1629), lid van het Cramers gilde (1636) en brouwer te Tiel, ovl. tussen 06‑01‑1664 en 27‑04‑1665, relatie met Johanna van Wijck, dr. van Gerrit van Wijck en Lijsbeth Dirks, ovl. tussen 01‑02‑1679 en 25‑02‑1679.

                 Uit deze relatie:

1.              Dirk van Hattem, geb. circa 1623, ovl. tussen 19‑12‑1696 en 31‑10‑1698, volgt VIIIa [blz. 11].

2.              Anneken van Hattem, ged. te Tiel op 22‑07‑1627 (getuige Lijsbeth van Wijck), jong overl.

3.              Gerrit/Gerard van Hattem, ged. te Tiel op 12‑03‑1630, ovl. te Utrecht op 07‑11‑1682, volgt VIIIb [blz. 11].

4.              Jenneken van Hattem, ged. te Tiel op 27‑07‑1632 (getuigen Andries van Ravenswaaij, Agnies van Hattem), ovl. voor 15‑11‑1665.

5.              Anneken van Hattem, ged. te Tiel op 27‑07‑1632 (getuigen Andries van Ravenswaaij, Agnies van Hattem), ovl. voor 15‑11‑1665.

6.              Bartholomeus van Hattem, ged. te Tiel op 28‑01‑1634 (getuigen Andries van Ravenswaaij, Agnies van Hattem), ovl. voor 15‑11‑1665.

7.              Johannes van Hattem, ged. te Tiel op 18‑03‑1637, ovl. tussen 12‑12‑1665 en 27‑12‑1665.

8.              Elisabeth van Hattem, ged. te Tiel op 07‑07‑1643, ovl. na 04‑12‑1701, otr. te Tiel op 20‑05‑1666 met Petrus van Westrhenen, predikant te Ingen, ovl. na 04‑12‑1701.

 

VIIb.          Amata van Hattem, dr. van Hugo van Hattem (VId) (vermeld vanaf 2-5-1609) en Dirkje de Kemp, relatie met N. Welckers.

                 Uit deze relatie:

1.              Hybregh Welckers, relatie met Frederik Henrick Martens, zn. van Henrick Martens.

 

VIIc.          Bart Geurtsz van Hattem, zn. van Geurt van Hattem (VIg) en Dirkje van Wijck, ovl. overl. tussen (vermoedelijk) 2-7-1616 en 17-3-1623, tr. (1) buiten echt met met Jenneken Michielsdr.

                 Uit deze relatie:

1.              Jan Bartsz van Hattem, geb. circa 1609, ovl. tussen 27‑05‑1679 en 19‑02‑1683, volgt VIIIc [blz. 11].

2.              Dirk van Hattem, geb. circa 1611.

 

                 Bart Geurtsz van Hattem, tr. (2) buiten echt met met Cornelia Hendriks.

                 Uit deze relatie:

1.              Hendrik van Hattem, geb. te Tiel na 21‑02‑1614, ovl. tussen 15‑05‑1671 en 01‑01‑1672, volgt VIIId [blz. 12].

 

                 Bart Geurtsz van Hattem, relatie(3) met Elisabeth van Achtevelt, (Elisabeth relatie(2) met Goossen van Grootveld, zn. van Hendrik Gosensz van Grootveld en Adriana van Oort.).

                 Uit deze relatie:

1.              Theodora van Hattem, ovl. na 18‑02‑1680, volgt VIIIe [blz. 12].

2.              Geurt van Hattem, geb. te Eck, ovl. tussen 30‑06‑1654 en 09‑08‑1655, volgt VIIIf [blz. 12].

 

                 Elisabeth van Achtevelt, relatie (2) met Goossen van Grootveld, zn. van Hendrik Gosensz van Grootveld en Adriana van Oort.

                 Uit deze relatie:

1.              Jan van Grootveld, ovl. op 02‑05‑1663, relatie met Elisabeth van Schadijkc.

2.              Margaretha van Grootveld, relatie met Gerrit van Hooge.

3.              Bartholomeus van Grootveld, ovl. tussen 04‑01‑1665 en 08‑05‑1668, tr. met Christina van Hattem, dr. van Dirk Johan Hermansz en Isabella van Hattem (VIIi) (zie VIIIj [blz. 13]).

 

VIId.          Jan Geurtsz van Hattem, zn. van Geurt van Hattem (VIg) en Dirkje van Wijck, kerkmeester te Ingen (1630), begr. te Breda op 12‑12‑1651, relatie(1) met Juliana van Wijck.

 

                 Jan Geurtsz van Hattem, otr. (2) te Wijk bij Duurstede in 02‑1635 (attestatie naar Ingen) met Johanna Cornelisdr Vernooij, begr. te Breda op 07‑07‑1652.

                 Uit deze relatie:

1.              Theodora/Dirkske van Hattem, ovl. na 1674, volgt VIIIg [blz. 13].

2.              Christina van Hattem, ged. te Breda op 25‑03‑1640.

3.              Govert/Godefroy van Hattem, ged. te Breda op 02‑04‑1642, ovl. voor 11‑08‑1675, volgt VIIIh [blz. 13].

4.              Cornelia van Hattem, ged. te Breda op 10‑04‑1644.

5.              Cornelia van Hattem, ged. te Breda op 21‑11‑1646.

 

VIIe.          Adriana van Hattem, dr. van Geurt van Hattem (VIg) en Dirkje van Wijck, ovl. tussen 27‑05‑1663 en 18‑01‑1675, tr. voor 01‑07‑1617 met Willem van Essevelt, ovl. tussen 27‑05‑1663 en 18‑01‑1675.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Belia van Essevelt, geb. te Ingen, otr. te Elst op 08‑05‑1659, tr. te Elst op 12‑06‑1659 met Claes Vermeer, zn. van Hubert Vermeer en N. van Hattem, geb. te Elst, ovl. na 20‑11‑1669, (Claes tr. (2) in 1661 met Johanna Noordinck.).

 

VIIf.           Matthijs van Leeuwen, zn. van Dirk van Leeuwen en Antonetta van Hattem (VIh), relatie met N. Renkens.

                 Uit deze relatie:

1.              Reinier van Leeuwen.

 

VIIg.          Arend van Hattem, zn. van Arndt van Hattem (VIj) ((momber tot Wiel)) en Christina van Hattem (VIi), huismeester van het St. Elisabeth gasthuis te Culemborg (1627-1629), rentmeester van de goederen van de graaf van Culemborg (1622-1635), leenman van Culemborg (1624), ouderling te Eck (1652), ovl. op 22‑03‑1661, tr. (1) tussen 13‑07‑1616 en 10‑05‑1621 met Barbara van Leeuwen, dr. van Arndt Hendriksz van Leeuwen en Antonia Eck, weduwe Coenraad van der Wel (overluid Utrecht 13-7-1616), ovl. op 01‑03‑1636.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Francina van Hattem, jong overl.

 

                 Arend van Hattem, otr. (2) te Maurik op 16‑06‑1650, tr. te Gorinchem op 19‑06‑1650 met Elisabeth Gerrits van Sijdervelt, (wed Jaspar van Puersen wonende Gorinchem. NL 1966 k 408-409), ovl. tussen 27‑09‑1655 en 10‑11‑1655.

 

VIIh.          Roelandina van Hattum, dr. van Arndt van Hattem (VIj) ((momber tot Wiel)) en Christina van Hattem (VIi), geb. op 20‑06‑1599, begr. te Arnhem op 10‑02‑1665, otr. te Arnhem op 06‑01‑1633, tr. te Arnhem op 10‑02‑1633 met Hendrik van Eck, zn. van Arent van Eck (burgemeester van Rhenen) en Weijntje Keijsers, (weduwnaar van Alidt Everwijn Gijsbertsdr en van Petronella Engelen), burgemeester van Arnhem, ovl. na 24‑05‑1668, (Hendrik relatie(1) met Alidt Gijsbertsdr Everwijn.), (Hendrik otr. (2) te Utrecht op 09‑10‑1610 met Naleke (Petronella) Engelen.).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Arnold (Arnt) van Eck, ged. op 09‑04‑1634, volgt VIIIi [blz. 13].

 

VIIi.           Isabella van Hattem, dr. van Arndt van Hattem (VIj) ((momber tot Wiel)) en Christina van Hattem (VIi), collatrice der vicarie van St. Jan te Eck, ovl. tussen 11‑08‑1674 en 24‑01‑1676, tr. voor 27‑09‑1629 met Dirk Johan Hermansz, zn. van Johan Hermans (rentmeester) en Hendrica van Oort, rentmeester van de goederen van de graaf van Culemborg in de Neder-Betuwe (1628-1661), ovl. tussen 28‑03‑1662 en 01‑04‑1662.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Christina van Hattem, ovl. tussen 09‑07‑1694 en 11‑11‑1694, volgt VIIIj [blz. 13].

2.              Arnoldus van Hattem, geb. voor 18‑05‑1627, ovl. tussen 02‑07‑1670 en 23‑04‑1675, volgt VIIIk [blz. 13].

3.              Hadewich van Hattem, lidmaat te Amersfoort (25-12-1667), ovl. na 18‑09‑1669, otr. te Amersfoort op 31‑08‑1667 met Joachim Wolfsen Berger, zn. van Johan Wolfssen Berger en Beatrix Hartens, geb. te Harderwijk op 21‑12‑1645 (attestatie naar Amersfoort 1-9-1667), brouwer tot Amersfoort, ovl. tussen 11‑12‑1699 en 22‑08‑1718, (Joachim Wolfsen tr. (2) in 1673 (huw. voorw. 11-10-1673) met Elisabeth van Hattem, dr. van Geurt van Hattem (VIIIf) en Hendrikje Joosten VVttenweert.).

4.              Francina van Hattem, ovl. na 03‑02‑1692, otr. te Tiel op 27‑09‑1656 met Johan Suermondt van Meerten, geb. te Tiel, ovl. tussen 24‑01‑1676 en 20‑09‑1679.

5.              Maria van Hattem, ovl. tussen 02‑07‑1670 en 20‑09‑1679, tr. in 1641 met Aart de Voorn, ontvanger van de tol aan de Vaart.

6.              Reijnier van Hattem, ovl. tussen 13‑03‑1667 en 28‑05‑1667, volgt VIIIl [blz. 14].

 

VIIj.           Gerrit van Hattem, zn. van Dirck van Hattem (VIk) en Neeltje van Wijck, ovl. voor 26‑04‑1698, relatie met Dirkje Cornelis, ovl. na 26‑04‑1698.

                 Uit deze relatie:

1.              Dirk van Hattem, ged. te Ingen op 02‑05‑1675, ovl. na 26‑04‑1698.

2.              Cornelis van Hattem, ged. te Ingen op 10‑12‑1676, ovl. na 26‑04‑1698.

3.              Grietje van Hattem, ged. te Ingen op 08‑08‑1686, vermoedelijk overl. na 26-4-1698.

4.              Gerrit van Hattem, ged. te Ingen op 27‑03‑1689, ovl. na 26‑04‑1698.

5.              Neeltje van Hattem, minderjarig op 26-4-1698.

 

VIIk.          Cornelis van Hattem, zn. van Cornelis van Hattem (VIl) en Catelijntje Jans Cals, ovl. voor 03‑05‑1683, relatie met Aeltje van Wijck, (zij tr. voor 3-5-1683 Jan van Wijck), ovl. na 21‑03‑1692.

                 Uit deze relatie:

1.              Willem "van Wijck" van Hattem, ged. te Ingen op 11‑10‑1675, ovl. te Eck op 06‑05‑1743, volgt VIIIm [blz. 14].

2.              Geertruijd van Hattem, ged. te Ingen op 02‑06‑1678, ovl. na 10‑02‑1704, tr. te Lienden op 14‑04‑1715 met Willem Gijsbertss.

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.         Dirk van Hattem, zn. van Dirk Bartensz van Hattem (VIIa) en Johanna van Wijck, geb. circa 1623, koopman te Amsterdam (1660), lid van het Cramersgilde (1666), burger van Tiel (1667), brouwer te Tiel (vanaf 1674), ovl. tussen 19‑12‑1696 en 31‑10‑1698, otr. (1) te Tiel op 12‑08‑1655, tr. te Amsterdam op 28‑08‑1655 met Anna Mullers, dr. van Pieter Dircksz en Eva Victors, ged. te Amsterdam op 05‑04‑1626, ovl. tussen 26‑12‑1670 en 02‑02‑1676.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Janneke van Hattem, ged. te Amsterdam op 14‑03‑1657 (getuigen Dirk van Hattem, Eva Victors), begr. te Amsterdam op 12‑06‑1685, otr. te Amsterdam op 20‑01‑1684 met Lambertus van der Steeg.

2.              Anna van Hattem, ged. te Amsterdam op 29‑09‑1658 (getuigen Gerrit van Hattem, Anna Victors, Dirck Muller), begr. te Amsterdam op 01‑12‑1698, otr. te Amsterdam op 19‑12‑1696 (met haar vaders consent) met Remond Cramer.

3.              Eva van Hattem, ged. te Amsterdam op 03‑12‑1660 (getuigen Gerrit van de Poel, Rebecca Mullers), relatie met Johannes van Herwerden.

4.              Elisabeth van Hattem, ged. te Amsterdam op 07‑03‑1663 (getuigen Gerrit van Hattem, Dirk van Hattem, Eva Mullers).

5.              Dirk van Hattem, ged. te Amsterdam op 26‑04‑1666 (getuigen Gerart van Hattem, Johanna van Wijck), ovl. na 08‑01‑1667.

 

                 Dirk van Hattem, otr. (2) te Tiel op 09‑11‑1677, tr. te Nijmegen op 09‑12‑1677 (met attestatie naar Weurt) met Hillegonda van Westrhenen, (weduwe van Reijnier van de Water), ovl. na 22‑01‑1690.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Helena van Hattem, ged. te Tiel op 11‑02‑1679.

2.              Theodora van Hattem, ged. te Tiel op 21‑09‑1680.

 

VIIIb.         Gerrit/Gerard van Hattem, zn. van Dirk Bartensz van Hattem (VIIa) en Johanna van Wijck, ged. te Tiel op 12‑03‑1630 (getuigen Albert van Wijck, Lijsbeth van Wijck), onder meer koopman te Amsterdam, ovl. te Utrecht op 07‑11‑1682, otr. (1) te Tiel op 17‑03‑1661, tr. te Leersum op 15‑04‑1661 met Maria de Vree, dr. van Herman de Vree en Maria Jacobs, geb. te Wageningen, ovl. na 07‑06‑1678.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Hermannus van Hattem, ovl. na 22‑08‑1684.

2.              Maria van Hattem, tr. voor 17‑03‑1684 met François Dobleer.

 

                 Gerrit/Gerard van Hattem, tr. (2) te Ingen in 08‑1679 (met attestatie van Utrecht) met Aletta van Rijnevelt, dr. van Johan van Rhijnevelt en Jacomina van Velthuijsen, (zij otr. Rhenen 21-10-1683 Alard van Laer, overl. voor 3-3-1710), ovl. na 15‑06‑1689.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Dirk van Hattem, ged. te Tiel op 11‑12‑1681, ovl. te Tiel in 1720, volgt IXa [blz. 14].

 

VIIIc.         Jan Bartsz van Hattem, zn. van Bart Geurtsz van Hattem (VIIc) en Jenneken Michielsdr, geb. circa 1609, armmeester (1658) en nabuur (1664) te Ophemert, ovl. tussen 27‑05‑1679 en 19‑02‑1683, tr. (1) voor 25‑05‑1640 met Grietje Jans Holl.

 

                 Jan Bartsz van Hattem, tr. (2) voor 19‑04‑1649 met Geertruijt Cornelis Goorman.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Bart van Hattem, ovl. tussen 18‑01‑1691 en 03‑09‑1712, volgt IXb [blz. 14].

2.              Hendrik van Hattem, geb. te Lienden, volgt IXc [blz. 14].

3.              Michiel van Hattem, geb. te Ophemert, ovl. voor 29‑05‑1720, volgt IXd [blz. 15].

 

                 Jan Bartsz van Hattem, tr. (3) voor 07‑05‑1676 met Baetgen Jans.

 

VIIId.         Hendrik van Hattem, zn. van Bart Geurtsz van Hattem (VIIc) en Cornelia Hendriks, geb. te Tiel na 21‑02‑1614, burger van Tiel (1654), weerd in het Casteel van Antwerpen (1638-1662), ovl. tussen 15‑05‑1671 en 01‑01‑1672, otr. (1) te Tiel op 24‑03‑1638 met Sophia van Hoogstraten (van Hoogbergen), dr. van Hendrik van Hoogstraten en Hendrikske Jerefaes, geb. te Tiel, ovl. voor 15‑07‑1657.

                 Uit deze relatie:

1.              Theodora van Hattem, ged. te Tiel op 07‑02‑1641, ovl. na 27‑02‑1682, tr. te Utrecht op 26‑10‑1673 met Hendrik Segerman, groefbidder.

2.              Hendrik van Hattem, geb. te Tiel, ovl. na 23‑05‑1721, volgt IXe [blz. 15].

3.              Bartholdus van Hattem, volgt IXf [blz. 15].

4.              Christiaen van Hattem, ged. te Tiel op 29‑11‑1648, ovl. tussen 27‑09‑1666 en 23‑04‑1674.

5.              Willemijn van Hattem, ged. te Tiel op 19‑09‑1652, otr. te Amsterdam op 30‑10‑1682 met Isac Thin.

6.              Henrica van Hattem, lidmaat te Utrecht op 26-9-1682, tr. te Vleuten op 26‑11‑1676 met Gerrit van Liesfelt, schout van De Haer.

 

                 Hendrik van Hattem, otr. (2) te Tiel op 22‑03‑1663, tr. te Zoelen in 04‑1663 met Adriana van Leerdam, geb. te Wijk bij Duurstede, ovl. tussen 27‑09‑1666 en 12‑03‑1667.

 

                 Hendrik van Hattem, otr. (3) te Tiel op 23‑02‑1668, tr. te Utrecht op 11‑03‑1668 (beiden wonende te Utrecht) met Aaltje van Holst, weduwe van Willem van Schalkwijk, ovl. tussen 01‑01‑1678 en 31‑12‑1678.

 

VIIIe.         Theodora van Hattem, dr. van Bart Geurtsz van Hattem (VIIc) en Elisabeth van Achtevelt, onmondig op 18-7-1633, ovl. na 18‑02‑1680, relatie(1) met Geurt Verhuet, ovl. na 06‑05‑1639.

                 Uit deze relatie:

1.              Johannes Verhuet, geb. te Tiel in 1637.

 

                Theodora van Hattem, otr. (2) te Tiel op 17‑10‑1640, tr. te Tiel op 03‑11‑1640 met Arndt Rutgers van Liesvelt, zn. van Rutger van Liesveldt, burger van Tiel (1640), provisor (1652-1657), weesmeester (1657-1665), gasthuismeester (1667-1671), ouderling (1656, 1657, 1670, 1671) en borger capiteijn/hopman te Tiel (1678, 1685), overluid Tiel 22-9-1688.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Rutger van Liesvelt, predikant, tr. te Schalkwijk in 1686 met Anna van Loon.

2.              Margaretha van Liesvelt, volgt IXg [blz. 15].

3.             Johanna van Liesvelt, ged. te Tiel op 05‑02‑1643, otr. te Tiel op 21‑10‑1676 met Hendrik van Oijen, houtkoper en weesmeester 1687-88 te Tiel (NL 1952 k 373), ovl. te Tiel in 08‑1710.

4.              Juliana van Liesvelt, geb. circa 1648, ovl. na 1704, volgt IXh [blz. 15].

 

VIIIf.          Geurt van Hattem, zn. van Bart Geurtsz van Hattem (VIIc) en Elisabeth van Achtevelt, geb. te Eck, onmondig op 18-7-1633, buurmeester te Eck (1651), ovl. tussen 30‑06‑1654 en 09‑08‑1655, otr. te Amerongen op 26‑12‑1644 (attestatie naar Eck) met Hendrikje Joosten VVttenweert, geb. te Amerongen, (zij tr. voor 24-6-1668 Gijsbert van Grootveld), ovl. tussen 13‑05‑1671 en 09‑07‑1694.

                 Uit deze relatie:

1.              Geurtje van Hattem, ovl. na 09‑07‑1694, tr. voor 05‑06‑1670 met Dirck de Leeuw, ovl. tussen 20‑01‑1681 en 09‑04‑1682.

2.              Elisabeth van Hattem, ovl. te Utrecht op 22‑08‑1718, tr. met Joachim Wolfsen Berger, zn. van Johan Wolfssen Berger en Beatrix Hartens (zie VIIi [blz. 10]).

3.              Anthonetta van Hattem, geb. te Eck, ovl. voor 22‑06‑1675, volgt IXi [blz. 15].

 

VIIIg.         Theodora/Dirkske van Hattem, dr. van Jan Geurtsz van Hattem (VIId) (kerkmeester te Ingen (1630)) en Johanna Cornelisdr Vernooij, lidmaat te Ommeren (1673), ovl. na 1674, tr. voor 15‑10‑1644 met Joost van Essevelt, won. te Ommeren, gerichtsman (1633), buurmeester (1647), schepen der heerlijkheid Ommeren, leenman van Lienden et ter Lede te Ommeren, landeigenaar en pachter van de Commanderij van Ingen en pachter te Ingen, ovl. (overl. kort na 10-10-1673).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Gijsbert van Essevelt, leenman van Lienden en ter Lede te Ommeren (1677), landeigenaar op Meerten in de heerlijkheid Lienden, ovl. voor 01‑02‑1692, relatie met Judith Jansdr van Westrhenen, dr. van Jan Gerritsz van Westrhenen en Gerritje Jelisdr van Lienden, ovl. na 17‑01‑1693.

2.              Cornelia van Essevelt, ovl. na 01‑05‑1697, tr. voor 01‑01‑1665 met Anthon Jansz van Westrhenen, zn. van Jan Gerritsz van Westrhenen en Gerritje Jelisdr van Lienden, ovl. voor 07‑03‑1688.

3.              Uliana van Essevelt, ovl. voor 22‑04‑1685, tr. te Maurik na 31‑03‑1667 met Herman Verbrugh, zn. van Cornelis Verbrugh en Jantje Jansdr van Wijck, geb. te Maurik, geref. diaken (1661-1662), ovl. voor 12‑06‑1692.

4.              Margriet van Essevelt, ovl. na 19‑12‑1690.

 

VIIIh.         Govert/Godefroy van Hattem, zn. van Jan Geurtsz van Hattem (VIId) (kerkmeester te Ingen (1630)) en Johanna Cornelisdr Vernooij, ged. te Breda op 02‑04‑1642 (getuige Govert van Hattem), ovl. voor 11‑08‑1675, otr. (1) te Den Haag op 26‑10‑1664 met Margaretha van Westenhoven, weduwe van Charles Huijge.

 

                 Govert/Godefroy van Hattem, tr. (2) voor 02‑11‑1672 met Catharina Croese, geb. te Amsterdam, (zij otr. Den Haag 11-8-1675 Huijbert Del Vaux).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Johannes van Hattem, ged. te Den Haag op 02‑11‑1672 (getuigen Simon Gerritsz, Anneken Plaijeel).

 

VIIIi.           Arnold (Arnt) van Eck, zn. van Hendrik van Eck en Roelandina van Hattum (VIIh), ged. op 09‑04‑1634, burgemeester van Arnhem, tr. op 23‑11‑1676 met Anna Catharina ten Behm.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Helena Hendrika van Eck, volgt IXj [blz. 16].

 

VIIIj.           Christina van Hattem, dr. van Dirk Johan Hermansz en Isabella van Hattem (VIIi), ovl. tussen 09‑07‑1694 en 11‑11‑1694, tr. (1) voor 03‑06‑1663 met Bartholomeus van Grootveld, zn. van Goossen van Grootveld en Elisabeth van Achtevelt (zie VIIc [blz. 9]).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Dirk van Grootveld, ovl. voor 09‑11‑1692.

 

                 Christina van Hattem, otr. (2) te Maurik op 15‑02‑1674 met Johan van Schevickhoven, geb. te Maurik, richter en schout van Eck, wonende te Wiel (1703), (hij otr. Amerongen 28-9-1703 (met attestatie naar Eck) Maria van Wijckersloot), ovl. na 01‑02‑1732.

 

VIIIk.          Arnoldus van Hattem, zn. van Dirk Johan Hermansz en Isabella van Hattem (VIIi), geb. voor 18‑05‑1627, ouderling te Eck (1664), schepen van Eck en Wiel (1668), ovl. tussen 02‑07‑1670 en 23‑04‑1675, tr. (huw. voorwaarden 5-3-1647) met Josina de Vries, dr. van Gijsbert de Vries en Aeltje van Leeuwen, geb. te Tiel, (weduwe van Cornelis van der Wel, in 1633 "over 22 jaar oud"), ovl. na 28‑06‑1669.

                 Uit deze relatie:

1.              Johannes van Hattem, ovl. tussen 27‑05‑1672 en 27‑12‑1673.

2.              Arnoldus van Hattem, onmondig in 1672, buurmeester te Eck en Wiel (1683), begr. op 10‑05‑1683.

 

VIIIl.           Reijnier van Hattem, zn. van Dirk Johan Hermansz en Isabella van Hattem (VIIi), verving in 1661 en 1662 zijn overleden vader als rentmeester van de graaf van Culemborg, ovl. tussen 13‑03‑1667 en 28‑05‑1667, tr. buiten echt met met Sibilla Liesbeth Weidner, dr. van Johannes Leonard Weidner en Anna Maria Zinckgräff, ged. te Duisburg op 24‑03‑1627, gouvernante bij de Van Hattems, (zij tr. Utrecht 3-2-1652 Paulus van Westenborch, geb. Utrecht).

                 Uit deze relatie:

1.              Reijnerus van Hattem, geb. te Huissen circa 1651, begr. te Amsterdam op 14‑11‑1681, volgt IXk [blz. 16].

 

VIIIm.        Willem "van Wijck" van Hattem, zn. van Cornelis van Hattem (VIIk) en Aeltje van Wijck, ged. te Ingen op 11‑10‑1675, ovl. te Eck na gevecht met Coenraet van Heteren in de herberg van Oth van Eck te Eck op 06‑05‑1743, tr. circa 1698 met Elisabeth van Voorthuijsen, dr. van Peter Gerritsz van Voorthuijsen en Jantjen Daniels Holl, ged. te Ingen op 18‑06‑1676.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Anna Geertruid van Hattem, ged. te Ingen op 19‑03‑1699, volgt IXl [blz. 16].

2.              Baetje van Hattem, ged. te Ingen op 12‑12‑1700 (getuige Geertruijd van Hattem), relatie met Hermen Jansse van Ommeren.

3.              Cornelis van Hattem, relatie met Catharina Beeckhof.

4.              Peter van Hattem, ged. te Avezaath op 10‑02‑1704 (getuige Geertruijd van Hattem), tr. te Lienden op 29‑05‑1730 met Elisabeth van Asch.

5.              Geertruid van Hattem, ged. te Kapel Avezaath op 04‑11‑1706, tr. te Ommeren op 04‑09‑1735 met Jan Pot.

 

Generatie IX

 

 

IXa.           Dirk van Hattem, zn. van Gerrit/Gerard van Hattem (VIIIb) en Aletta van Rijnevelt, ged. te Tiel op 11‑12‑1681, ovl. te Tiel in 1720, tr. (1) te Rhenen op 28‑10‑1708 met Elisabeth Rouwers, ovl. te Utrecht op 07‑09‑1709.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Alida Jacoba van Hattem, relatie met Robertus Bushof.

 

                 Dirk van Hattem, tr. (2) te Utrecht in 1710 met Johanna Maria Vonck, geb. te Lienden, ovl. in 1750.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Beatrix Petronella van Hattem, geb. in 1711.

2.              Gerrit Jan van Hattem, geb. in 1713.

3.              Willem Adriaan van Hattem, geb. in 1715, ovl. in 1763.

4.              Catharina van Hattem.

 

IXb.           Bart van Hattem, zn. van Jan Bartsz van Hattem (VIIIc) en Geertruijt Cornelis Goorman, ovl. tussen 18‑01‑1691 en 03‑09‑1712, relatie(1) met Beeltie Claessen.

 

                 Bart van Hattem, otr. (2) te Opijnen op 23‑09‑1677, tr. te Ophemert op 13‑10‑1677 met Neeltje Goossens Schaeij, zij tr. voor 3-9-1712 N.N.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Claes van Hattem, ged. te Opijnen op 21‑01‑1683, ovl. tussen 11‑10‑1722 en 26‑04‑1727, volgt Xa [blz. 16].

2.              Sijtje van Hattem, ged. te Opijnen op 22‑03‑1685, volgt Xb [blz. 17].

3.              Geusken van Hattem, ged. te Opijnen op 03‑07‑1687.

4.              Goossen van Hattem, ged. te Opijnen op 18‑01‑1691.

 

IXc.           Hendrik van Hattem, zn. van Jan Bartsz van Hattem (VIIIc) en Geertruijt Cornelis Goorman, geb. te Lienden, secretaris (1671-1691), schout (1685-1689), schepen (1685-1714), diaken (1671) en ouderling (1680) te Wadenoijen, otr. te Ophemert op 31‑07‑1669, tr. te Amerongen op 16‑12‑1669 met Maria Passavant, dr. van Gerardo Passavant en Aeltgen van der Slonien, geb. te Wadenoijen, ovl. na 1732.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Gerardus van Hattem, ged. te Wadenoyen op 11‑03‑1671.

2.              Geertruid van Hattem, ged. te Tiel op 17‑09‑1672, otr. te Wadenoijen op 10‑04‑1692 met Johan Aertsen Spaan.

3.              Gerardus van Hattem, ged. te Wadenoijen op 06‑12‑1674.

4.              Aletta van Hattem, ged. te Wadenoijen op 25‑07‑1680, otr. te Wadenoijen op 26‑04‑1716 met Peter Jansen van Wombergen.

5.              Jacomijntje van Hattem, ged. te Wadenoijen op 26‑11‑1682.

6.              Cornelis van Hattem, geb. te Wadenoijen, ovl. in 1732, volgt Xc [blz. 17].

 

IXd.          Michiel van Hattem, zn. van Jan Bartsz van Hattem (VIIIc) en Geertruijt Cornelis Goorman, geb. te Ophemert, ovl. voor 29‑05‑1720, otr. (1) te Ophemert op 05‑01‑1676, tr. te Ophemert op 30‑01‑1676 met Jenneke Jansdr de Hotté, dr. van Jan Lowisse de Hotté (brouwer te Ophemert) en Lijsken Jansdr van Beest, (weduwe van Jan Berentse), ovl. na 08‑07‑1688.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Grietje van Hattem, ged. te Wadenoijen op 08‑07‑1688.

2.              Lijsbet van Hattem, ged. te Wadenoijen op 08‑07‑1688.

 

                 Michiel van Hattem, tr. (2) te Wadenoyen op 06‑10‑1689 met Anneke Gerrits, (weduwe van Arij Cornelisse), ovl. na 08‑11‑1720.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Odilia/Uken van Hattem, geb. te Ophemert, volgt Xd [blz. 17].

2.              Geertruijt van Hattem, tr. voor 29‑05‑1720 met Peter van (der) Weide.

 

IXe.           Hendrik van Hattem, zn. van Hendrik van Hattem (VIIId) en Sophia van Hoogstraten, geb. te Tiel, ovl. na 23‑05‑1721, otr. te Den Haag op 03‑07‑1678 met Hillegont van Amerongen, geb. te Arnhem.

                 Uit deze relatie:

1.              Sofia van Hattem, ged. te Den Haag op 14‑04‑1679.

2.              Jacobus van Hattem, ged. te Den Haag op 19‑08‑1680, volgt Xe [blz. 17].

 

IXf.            Bartholdus van Hattem (IXf) [blz. 15], zn. van Hendrik van Hattem (VIIId) en Sophia van Hoogstraten, predikant te Vleuten (NL 1920 k 248), otr. te Amsterdam op 07‑01‑1679 met zijn halfnicht Juliana van Liesvelt, dr. van Arndt Rutgers van Liesvelt en Theodora van Hattem (VIIIe) (onmondig op 18-7-1633) (zie IXh [blz. 15]).

 

IXg.           Margaretha van Liesvelt, dr. van Arndt Rutgers van Liesvelt en Theodora van Hattem (VIIIe) (onmondig op 18-7-1633), tr. te Asch in 1676 met Cornelis Breunis.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Cornelia Breunis, geb. in 1678, tr. te Tiel in 1699 met Ds Wilhelmus van Viersen, ovl. in 1724.

2.              Ds Theodoris Breunis.

 

IXh.           Juliana van Liesvelt, dr. van Arndt Rutgers van Liesvelt en Theodora van Hattem (VIIIe) (onmondig op 18-7-1633), geb. circa 1648, ovl. na 1704, otr. met haar halfneef Bartholdus van Hattem (zie IXf [blz. 15]).

                 Uit deze relatie:

1.              Theodorus Cornelis van Hattem, ged. te Tiel op 03‑04‑1684.

 

IXi.            Anthonetta van Hattem, dr. van Geurt van Hattem (VIIIf) en Hendrikje Joosten VVttenweert, geb. te Eck, ovl. voor 22‑06‑1675, otr. te Maurik op 12‑05‑1667 met Jan van Hattem, zn. van Dirk van Hattem en Elisabeth van Vincelaer, ged. te Maurik op 25‑02‑1644 (doopgetuige Roelof Gerritsz), schepen (1670-1685) en buurmeester (1684) te Eck en Wiel, ovl. tussen 14‑01‑1693 en 13‑04‑1693, (Jan tr. (2) (huw. voorw. 26-6-1675) met Geertruid Heuff, dr. van Gijsbert Heuff en Margriet van der Lingen.).

                 Uit deze relatie:

1.              Cornelia van Hattem, ged. te Maurik op 19‑04‑1668, volgt Xf [blz. 17].

2.              Hendrina van Hattem, volgt Xg [blz. 17].

 

IXj.            Helena Hendrika van Eck, dr. van Arnold (Arnt) van Eck (VIIIi) (burgemeester van Arnhem) en Anna Catharina ten Behm, relatie met N. op ten Noort.

                 Uit deze relatie:

1.              Anna Catharina op ten Noort, volgt Xh [blz. 17].

 

IXk.           Reijnerus van Hattem, zn. van Reijnier van Hattem (VIIIl) en Sibilla Liesbeth Weidner, geb. te Huissen circa 1651, goudsmid, poorter van Amsterdam op 8-5-1671, begr. te Amsterdam op 14‑11‑1681, otr. te Amsterdam op 10‑01‑1671 met Margrieta van Halteren, dr. van Trijntje Hendriks, geb. te Amsterdam circa 1649, (zij otr./tr. Amsterdam/Sloterdijk 9/24-5-1682 Lucas Verspeck).

                 Uit deze relatie:

1.              Geertruij van Hattem, ged. te Amsterdam op 04‑11‑1671 (getuigen Johan Suurmont, Sibilla van Hattem).

2.              Sibilla van Hattem, ged. te Amsterdam op 24‑08‑1673, begr. te Amsterdam op 06‑08‑1674.

3.              Hendrick van Hattem, ged. te Amsterdam op 15‑05‑1675.

4.              Sibilla van Hattem, ged. te Amsterdam op 09‑06‑1677.

 

IXl.            Anna Geertruid van Hattem, dr. van Willem "van Wijck" van Hattem (VIIIm) en Elisabeth van Voorthuijsen, ged. te Ingen op 19‑03‑1699, tr. te Tiel tussen 23‑04‑1724 en 03‑09‑1724 met Gerrit van Elst, geb. te Tiel.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Elizabeth van Elst, geb. te Tiel in 1736, rentenierster, ovl. te Tiel op 20‑12‑1812 (akte nr. 100).

2.              Bartus van Elst, geb. te Tiel in 1738, ovl. te Tiel op 26‑05‑1812 (akte nr. 54).

 

Generatie X

 

 

Xa.            Claes van Hattem, zn. van Bart van Hattem (IXb) en Neeltje Goossens Schaeij, ged. te Opijnen op 21‑01‑1683, tapper van gedistilleerde wateren (1705-1709), wonende te Meteren (1712), ovl. tussen 11‑10‑1722 en 26‑04‑1727, otr. (1) te Opijnen op 11‑02‑1703 met Johanna Rutgers van Meerten, geb. te Heesselt.

                 Uit deze relatie:

1.              Baatje van Hattem, ged. te Meteren op 18‑11‑1703, relatie met Herman van Ommeren.

2.              Odilia van Hattem, ged. te Meteren op 18‑11‑1703.

3.              Rutger (Ruth) van Hattum, volgt XIa [blz. 18].

4.              Jan van Hattem, ged. te Meteren op 31‑07‑1707.

5.              Bart van Hattem, ged. te Meteren op 08‑04‑1709, volgt XIb [blz. 18].

6.              Bastiaen van Hattem, ged. te Meteren op 26‑04‑1711.

 

                 Claes van Hattem, otr. (2) te Ravenswaaij op 03‑09‑1712, tr. te Meteren op 25‑09‑1712 (getuigen de stiefvader van de bruidegom en de bruids moeders nigte) met Catharijna Dirks van Arle, wonende te Ravenswaaij, zij otr/tr Ravenswaaij/Rijswijk 26-4/11-5-1727 Jan Jacobse van den Bergh, wedn Jannigje Jans van Asch van Rijswijk (die otr. Rijswijk tussen 29-1-1729 en 20-2-1729), ovl. voor 20‑02‑1729.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Maijke van Hattem, ged. te Meteren op 01‑07‑1714.

2.              Johanna van Hattem, ged. te Meteren op 22‑03‑1716.

3.              Dirk van Hattem, ged. te Meteren op 04‑04‑1717.

4.              Maaijke van Hattem, geb. te Ravenswaaij op 29‑07‑1721, ged. te Ravenswaaij op 03‑08‑1721.

5.              Maaijke van Hattem, geb. te Ravenswaaij op 06‑10‑1722, ged. te Ravenswaaij op 11‑10‑1722.

 

Xb.            Sijtje van Hattem, dr. van Bart van Hattem (IXb) en Neeltje Goossens Schaeij, ged. te Opijnen op 22‑03‑1685, otr. te Ravenswaaij op 08‑07‑1712, tr. te Geldermalsen met Arien Hendricks Vermeerten, zn. van Hendrick Vermeerten en Stijntje Ariëns de Leeuw, ged. NH te Buren op 18‑07‑1687.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Stijntjen Vermeerten, ged. NH te Opijnen op 03‑03‑1715.

2.              Jenneke Vermeerten, ged. NH te Opijnen op 24‑01‑1723.

 

Xc.            Cornelis van Hattem, zn. van Hendrik van Hattem (IXc) en Maria Passavant, geb. te Wadenoijen, schepen in de Hoge Gerichtsbank van Deil (1714-1731), lidmaat te Wadenoijen (1718, 1732), ovl. in 1732, tr. te Wadenoijen op 02‑05‑1717 met Geuske (Gozewina) Dirks van Wijck, dr. van Dirck Gijsbertse van Wijck en Teunisken Jans, ged. te Wadenoijen op 17‑08‑1686.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Dirkje van Hattum, ged. te Wadenoijen op 11‑04‑1728, ovl. te Ophemert op 27‑06‑1795, volgt XIc [blz. 18].

2.              Teuntje van Hattum, ged. te Wadenoijen op 20‑07‑1721, volgt XId [blz. 19].

 

Xd.            Odilia/Uken van Hattem, dr. van Michiel van Hattem (IXd) en Anneke Gerrits, geb. te Ophemert, tr. te Tiel op 05‑05‑1711 met Herman Petersen van Walbeeck, zn. van Peter van Walbeek en Dirckje op den Hevelt, ged. te Tiel op 03‑05‑1677.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Johan van Walbeek, ged. te Tiel op 20‑12‑1713, schoolmeester, schepen van Oudenhoorn, ovl. na 1780.

 

Xe.            Jacobus van Hattem, zn. van Hendrik van Hattem (IXe) en Hillegont van Amerongen, ged. te Den Haag op 19‑08‑1680, tr. te Utrecht op 23‑09‑1716 (get. o.a. de vader van de bruidegom) met Anna van Vilsteren.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Diderick van Hattem, geb. te Utrecht in 1717.

2.              Leonora Margrita van Hattem, geb. te Utrecht in 1718.

3.              Willemina van Hattem, geb. te Utrecht in 1720.

4.              Theodorus Cornelis van Hattem, geb. te Utrecht in 1721.

5.              Hillegonda van Hattem, geb. te Utrecht in 1723.

 

Xf.             Cornelia van Hattem, dr. van Jan van Hattem en Anthonetta van Hattem (IXi), ged. te Maurik op 19‑04‑1668 (getuige Elisabeth van Hattem), lidmaat te Maurik (ca. 1680, 1692), tr. (1) voor 03‑05‑1696 met Cornelis van Rijnberck.

 

                 Cornelia van Hattem, otr. (2) te Beusichem op 11‑06‑1702 (met attestatie naar Zoelmond d.d. 25-6-1702) met Jerefaes Rijken van Rijnberg.

                 Uit deze relatie:

1.              Jan van Rijnberk.

 

Xg.            Hendrina van Hattem, dr. van Jan van Hattem en Anthonetta van Hattem (IXi), lidmaat te Maurik (1701), tr. als j.d met Dirk Gerritsz van Dam, richter te Ommeren.

                 Uit deze relatie:

1.              Elisabeth van Dam.

2.              Margrita van Dam.

 

Xh.            Anna Catharina op ten Noort, dr. van N. op ten Noort en Helena Hendrika van Eck (IXj), relatie met Reinier van Brienen.

                 Uit deze relatie:

1.              Johan van Brienen.

 

Generatie XI

 

 

XIa.           Rutger (Ruth) van Hattum, zn. van Claes van Hattem (Xa) en Johanna Rutgers van Meerten, afkomstig uit Meteren, ovl. overlijden aangegeven Zoetermeer 6-5-1777 door Pieter van Muijden; fl. 3,-, otr. (1) te Zoetermeer op 18‑02‑1734, tr. te Zoetermeer op 07‑03‑1734 met Trijntje Rodenburg, afkomstig uit Loosduinen, ovl. te Zoetermeer op 27‑09‑1759 overlijden aangegeven Zoetermeer 27-9-1759 door haar man; fl. 3,-.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Marijtje van Hattum (Voorweg), ged. te Zoetermeer op 26‑02‑1734 (doopgetuige Marijtje Rodenburg, Loosduinen), ovl. overlijden aangegeven Zoetermeer 19-10-1734 door de vader; fl. 3,-.

 

                 Rutger (Ruth) van Hattum, otr. (2) te Zoetermeer op 08‑04‑1753, tr. te Est op 25‑04‑1753 met Ariaantje de With, geb. circa 1713, afkomstig uit Est, ovl. overlijden aangegeven Zegwaart 26-5-1801 door Huibert van den Bosch als zijnde zijn vrouws moeder oud 88 jr; pro deo.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Johanna van Hattum, ged. te Zoetermeer op 01‑01‑1755, ovl. overlijden aangegeven Zoetermeer 7-1-1755 door de vader; fl. 3,-.

2.              Maria van Hattum, ged. te Zoetermeer op 01‑01‑1755, ovl. overlijden aangegeven Zoetermeer 7-1-1755 door de vader; fl. 3,-.

3.              Johanna van Hattum, ged. te Zoetermeer op 18‑02‑1756, ovl. overlijden aangegeven Zoetermeer 24-10-1785 door Huibert van den Bosch; pro deo.

4.              Maria van Hattum, ged. te Zoetermeer op 18‑02‑1756, ovl. te Zegwaart op 13‑09‑1825 (akte 23; 7.30 uur; Dorpstraat 66), otr. te Zoetermeer op 27‑04‑1781, tr. te Zoetermeer op 20‑05‑1781 met Huibert van den Bos, afkomstig uit 's Gravenzande, ovl. overlijden aangegeven Zegwaart 9-6-1809 door Maria van Hattum, weduwe H. van den Bos.

 

XIb.           Bart van Hattem, zn. van Claes van Hattem (Xa) en Johanna Rutgers van Meerten, ged. te Meteren op 08‑04‑1709 (kint van Claes van Hattem te Geldermalsen gedoopt en op zijn verzoek alhier gestelt), otr. te Waardenburg en Neerijnen op 22‑02‑1733, tr. te Waardenburg en Neerijnen op 01‑03‑1733 met Hilleke Vos, dr. van Hendrik Vos, geb. te Waardenburg, weduwe van Marten Cardol, (Hilleke otr. (1) te Waardenburg op 28‑04‑1724, tr. te Waardenburg op 21‑05‑1724 (Hilleke trouwt als j.d. van Waardenburg) met Marten Lammertse Cardol.).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Engel van Hattem, ged. te Waardenburg en Neerijnen op 11‑03‑1736, ovl. als weduwe van Adrianus de Wit op 17‑01‑1812.

2.              Claas van Hattem, geb. tussen 30‑03‑1738 en 20‑04‑1738 (tweeling met Merten).

3.              Merten van Hattem, geb. tussen 30‑03‑1738 en 20‑04‑1738 (tweeling met Claas).

4.              Jan van Hattem, ged. te Waardenburg en Neerijnen op 12‑06‑1739 (den 12 jennij een kindt gedoopt van Bart van Hattem en Hilleke Vos, den naam van het kindt is Jan. De getuige is Cornelia Willems Schoock).

5.              Wouter van Hattem, ged. te Waardenburg en Neerijnen op 14‑07‑1743, ovl. te Waardenburg op 29‑03‑1813, volgt XII [blz. 19].

6.              Johanna van Hattem, ged. te Waardenburg en Neerijnen op 15‑12‑1746.

 

XIc.           Dirkje van Hattum {H-Zennewijnen-2}, dr. van Cornelis van Hattem (Xc) en Geuske (Gozewina) Dirks van Wijck, ged. te Wadenoijen op 11‑04‑1728, ovl. te Ophemert op 27‑06‑1795, begr. te Ophemert (Sint Maartenskerk), otr. te Avezaath op 16‑06‑1752, tr. te Avezaath op 09‑07‑1752 met Hendrik Verkerk, zn. van Dirk Verkerk en Jenneke Simons Kerkhof, geb. circa 1730, ovl. te Ophemert op 27‑09‑1776.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Jacob Verkerk, ged. te Ophemert op 20‑01‑1755 (doopgetuige Jantje Verkerk).

2.              Gozewijna Verkerk, ged. te Ophemert op 02‑02‑1755 (doopgetuige Maria van Wijk), woonde te Avezaath, ovl. na 21‑11‑1818, tr. te Avezaath op 16‑08‑1801 met Nicolaas van Dokkum, zn. van Hermannus van Dokkum en Elisabeth van Everdingen, ged. te Rossum op 30‑09‑1742, heemraad, schout te Enspijk, secretaris van Enspijk, ovl. te Enspijk op 20‑11‑1818, (Nicolaas tr. (1) te Enspijk op 18‑04‑1773 met Theodora Johanna Verspijk, dr. van Everhard Verspijk en Anna Francoise Beekman.).

3.              Janske Verkerk, ged. te Ophemert op 08‑11‑1757 (doopgetuige Jantje Verkerk), ovl. te Ophemert op 27‑11‑1807, otr. te Ophemert op 06‑06‑1783, tr. te Ophemert op 29‑06‑1783 met Formijn Peterse Formijne, zn. van Peter Formijne en Hendrika van Welij, ged. te Ophemert op 13‑02‑1752 (doopgetuige Peterke van Wely), ovl. te Ophemert op 19‑08‑1800.

4.              Cornelis Verkerk, ged. te Ophemert op 27‑01‑1760 (doopgetuige Steventje van Hattum).

5.              Jordanus Verkerk, ged. te Ophemert op 03‑04‑1762 (doopgetuige Jantje de Kok).

6.              Jacob Verkerk, ged. te Ophemert op 08‑07‑1764 (doopgetuige Jantje de Kok).

7.              Dirk Verkerk, ged. te Ophemert op 06‑10‑1765 (doopgetuige Maria van Hattem), ovl. in 04‑1805, otr. te Ophemert op 11‑04‑1794, tr. te Ophemert op 04‑05‑1794 met Dilia van Sas, dr. van Teunis van Sas en Teuntje van de Wal, geb. te Ophemert op 29‑10‑1773, ged. te Ophemert op 31‑10‑1773 (doopgetuigen Fijke van de Wal, H.V. van Klaas van Trigt), ovl. na 1805.

8.              Jacoba Verkerk, ged. te Ophemert op 18‑12‑1768 (doopgetuige Areke van Versendaal), ovl. na 1799, otr. te Ophemert op 06‑04‑1792, tr. te Ophemert op 29‑04‑1792 met Roelof van Wijk, geb. te Avezaath circa 1762, ovl. na 1799.

9.              Hendrikus Verkerk, ged. te Ophemert op 23‑09‑1770 (doopgetuige Maria van Hattem).

 

XId.           Teuntje van Hattum {H-Zennewijnen-3}, dr. van Cornelis van Hattem (Xc) en Geuske (Gozewina) Dirks van Wijck, ged. te Wadenoijen op 20‑07‑1721, otr. op 10‑12‑1751, tr. op 02‑01‑1752 met Anthonij van de Werken, geb. circa 1725.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Gosewina van de Werken, ged. te Wadenoijen op 13‑02‑1757, otr. te Wadenoijen op 14‑03‑1794 met Jan van Everdingen, geb. te Geldermalsen circa 1765.

2.              Grietje van de Werken, ged. te Wadenoijen op 03‑08‑1760, ovl. na 1813, otr. te Wadenoijen, tr. te Ophemert op 09‑05‑1788 met Dirk Vermijne, zn. van Louis Formijne (schout van Zennewijnen) en Aaltje Verbeek, geb. te Zennewijnen, ged. te Ophemert op 03‑08‑1755 (doopgetuige Maaike van Mil), buurmeester van Zennewijnen, ovl. te Zennewijnen op 26‑11‑1793, (Dirk otr. (1) te Ophemert op 11‑05‑1781, tr. te Ophemert op 03‑06‑1781 met Cornelia van Mil, dr. van Remmet van Mil en Metje Valkis.).

 

Generatie XII

 

 

XII.            Wouter van Hattem, zn. van Bart van Hattem (XIb) en Hilleke Vos (weduwe van Marten Cardol), ged. te Waardenburg en Neerijnen op 14‑07‑1743, ovl. te Waardenburg op 29‑03‑1813 (oud 69 jr, acte 30-3-1813 blad 12), otr. te Brakel op 24‑02‑1771 met Maaiken van Horssen, geb. te Hellouw op 30‑04‑1747.

                 Uit deze relatie:

1.              Bart van Hattem, geb. te Brakel op 01‑05‑1771, ovl. te Zaltbommel op 29‑11‑1847, volgt XIII [blz. 20].

2.              Clazientie van Hattem, geb. in 1792, tr. te Waardenburg op 27‑03‑1812 (akte nr. 3) met Johannes den Otter, zn. van Jan den Otter en Lijdiea van Anrooij, geb. te Waardenburg in 1782.

 

Generatie XIII

 

 

XIII.           Bart van Hattem, zn. van Wouter van Hattem (XII) en Maaiken van Horssen, geb. te Brakel op 01‑05‑1771, ovl. te Zaltbommel op 29‑11‑1847, otr. te Bruchem op 05‑07‑1805, tr. te Zaltbommel op 21‑07‑1805 met Fijke van Well, geb. te Bruchem op 17‑02‑1771, ovl. te Zaltbommel op 19‑04‑1835.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Aart Catrinus Adrianus van Hattem, geb. te Zaltbommel op 20‑12‑1807, volgt XIVa [blz. 20].

2.              Wouter Hendrik van Hattem, geb. te Zaltbommel op 18‑06‑1812, ovl. te Zaltbommel op 05‑07‑1870, volgt XIVb [blz. 20].

 

Generatie XIV

 

 

XIVa.         Aart Catrinus Adrianus van Hattem, zn. van Bart van Hattem (XIII) en Fijke van Well, geb. te Zaltbommel op 20‑12‑1807, tr. te Zaltbommel op 01‑08‑1829 (akte nr. 18) met Jantje Bakker, dr. van Hendrik Bakker en Catharina de Gram, geb. te Zaltbommel op 10‑03‑1805.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Catharina Hendrika van Hattem, geb. te Zaltbommel op 17‑02‑1833, tr. te Zaltbommel op 19‑05‑1859 (akte nr. 11) met Samuel Happel, zn. van Samuel Happel en Aaltje Holl, geb. te Zaltbommel op 23‑11‑1834.

2.              Bartje van Hattem, geb. te Zaltbommel in 1836, volgt XVa [blz. 20].

3.              Fijke van Hattem, geb. te Zaltbommel op 01‑01‑1838, volgt XVb [blz. 21].

 

XIVb.         Wouter Hendrik van Hattem, zn. van Bart van Hattem (XIII) en Fijke van Well, geb. te Zaltbommel op 18‑06‑1812, ovl. te Zaltbommel op 05‑07‑1870, tr. (1) te Zaltbommel op 10‑04‑1847 (akte nr. 3) met Arnolda Arlijda Johanna van Broekhoven, dr. van Antonie van Broekhoven en Josina van Voorden, geb. te Zaltbommel op 26‑11‑1818, ovl. te Zaltbommel op 22‑03‑1853.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Bart van Hattem, geb. te Zaltbommel op 19‑12‑1847, ovl. voor 1909, volgt XVc [blz. 21].

 

                 Wouter Hendrik van Hattem, tr. (2) te Zaltbommel op 22‑07‑1853 (akte nr. 15) met Cornelia den Otter, dr. van Cornelia den Otter, geb. te Nieuwaal (Gameren) in 1820.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Hendrika van Hattem, geb. te Zaltbommel op 17‑05‑1862, volgt XVd [blz. 21].

 

Generatie XV

 

 

XVa.         Bartje van Hattem, dr. van Aart Catrinus Adrianus van Hattem (XIVa) en Jantje Bakker, geb. te Zaltbommel in 1836, tr. te Zaltbommel op 17‑05‑1854 (akte nr. 11) met Jacobus Cornelis van Batenburg, zn. van Klasina van Batenburg, geb. te Zaltbommel in 1834.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Aart Frederik van Batenburg, geb. te Zaltbommel op 16‑09‑1854, tr. te Zaltbommel op 17‑08‑1882 (akte nr. 12) met Teuntje van Leerdam, dr. van Jan van Leerdam en Johanna Vink, geb. te Waardenburg op 16‑09‑1862.

2.              Jantje Clasina van Batenburg, geb. te Zaltbommel op 26‑01‑1856, tr. (1) te Zaltbommel op 13‑03‑1884 (akte nr. 4) met Arie Blom, zn. van Herbert Blom en Maria Catharina Hillegreen, geb. te Gorinchem op 23‑09‑1858, tr. (2) te Zaltbommel op 22‑11‑1900 (akte nr. 20) met Cornelis Sterrenberg, zn. van Gerrit Sterrenberg en Hillegonda Petronella Groeneveld, geb. te Zaltbommel op 09‑08‑1861, (weduwnaar van Aaltje Mooring).

3.              Cornelis Adrianus van Batenburg, geb. te Zaltbommel op 04‑01‑1859, volgt XVIa [blz. 21].

4.              Crosina Adriana van Batenburg, geb. te Zaltbommel op 16‑06‑1860, volgt XVIb [blz. 22].

5.              Jacobus Cornelis van Batenburg, geb. te Zaltbommel op 21‑11‑1866, tr. te Zaltbommel op 01‑10‑1891 (akte nr. 21) met Margaretha Adriana Jambroers, dr. van Josephus Theodorus Jambroers en Elisabeth Timmermans, geb. te Zaltbommel op 13‑02‑1871.

 

XVb.         Fijke van Hattem, dr. van Aart Catrinus Adrianus van Hattem (XIVa) en Jantje Bakker, geb. te Zaltbommel op 01‑01‑1838, tr. (1) te Geldermalsen op 04‑05‑1850 (akte nr. 4) met Cornelis Johannes de Gram, zn. van Pieter de Gram en Johanna Janssen, geb. te Geldermalsen in 1810.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Aart Cornelis de Gram, geb. te Zaltbommel op 08‑04‑1857, tr. te Zaltbommel op 23‑08‑1883 (akte nr. 14) met Martina Catarina van Woerkom, dr. van Willem van Woerkom en Wilhelmina Hendrika de Keizer, geb. te Zuilichem op 09‑03‑1859.

 

                 Fijke van Hattem, tr. (2) te Zaltbommel op 23‑05‑1867 (akte nr. 13) met Anthonie Verbeek, zn. van Anthonia Verbeek, geb. te Buurmalsen op 31‑10‑1842.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Jantje Verbeek, geb. te Zaltbommel in 1868, tr. te Zaltbommel op 19‑09‑1907 (akte nr. 21) met Jan Willekus, zn. van Jan Willekus en Barbara Spiering, geb. te Herwijnen in 1865, (wedn van Stijntje van Loopik; wedn van Cornelia Willemina Blom).

 

XVc.         Bart van Hattem, zn. van Wouter Hendrik van Hattem (XIVb) en Arnolda Arlijda Johanna van Broekhoven, geb. te Zaltbommel op 19‑12‑1847, ovl. voor 1909, tr. te Zaltbommel op 03‑06‑1871 akte nr. 11 met Elisabeth van Maren, dr. van Glaudi Christiaan van Maren en Francina Barbara Klein, geb. te Zaltbommel op 13‑10‑1842.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Wouter Hendrik van Hattem, geb. op 12‑05‑1871, ovl. te Zaltbommel op 24‑06‑1872 10 maanden oud.

2.              Francisca Woutera van Hattem, geb. te Zaltbommel op 07‑09‑1873, ovl. te Zaltbommel op 02‑01‑1965, volgt XVIc [blz. 22].

3.              Arnolda Johanna van Hattem, geb. op 21‑01‑1876, ovl. ongehuwd overleden in Engeland (oorlogsjaren).

4.              Bart van Hattem, geb. te Zaltbommel op 08‑09‑1880, ovl. te Eindhoven op 11‑11‑1953, volgt XVId [blz. 22].

5.              Wouter Christiaan van Hattem, geb. te Zaltbommel op 28‑02‑1883, ovl. te Eindhoven op 27‑09‑1971, volgt XVIe [blz. 22].

 

XVd.         Hendrika van Hattem, dr. van Wouter Hendrik van Hattem (XIVb) en Cornelia den Otter, geb. te Zaltbommel op 17‑05‑1862, tr. te Zaltbommel op 05‑11‑1885 (akte nr. 25) met haar achterneef Cornelis Adrianus van Batenburg, zn. van Jacobus Cornelis van Batenburg en Bartje van Hattem (XVa) (zie XVIa [blz. 21]).

                 Uit dit huwelijk:

1.              Bartje Jacoba van Batenburg, geb. te Zaltbommel in 1888, tr. te Zaltbommel op 12‑09‑1912 (akte nr. 19) met haar neef Johannes Hubertus Hoogland, zn. van Hendrik Johannes Hoogland en Crosina Adriana van Batenburg (XVIb), geb. te Gorinchem in 1887.

2.              Woutera Hendrika Jacoba van Batenburg, geb. te Zaltbommel in 1890, tr. te Zaltbommel op 21‑11‑1918 (akte nr. 28) met Wouter Eenhoorn, zn. van Cornelis Eenhoorn en Cornelia Antonia Kooijman, geb. te Gorinchem in 1890.

 

Generatie XVI

 

 

XVIa.         Cornelis Adrianus van Batenburg (XVIa) [blz. 21], zn. van Jacobus Cornelis van Batenburg en Bartje van Hattem (XVa), geb. te Zaltbommel op 04‑01‑1859, tr. met zijn achternicht Hendrika van Hattem (zie XVd [blz. 21]).

 

XVIb.         Crosina Adriana van Batenburg, dr. van Jacobus Cornelis van Batenburg en Bartje van Hattem (XVa), geb. te Zaltbommel op 16‑06‑1860, tr. te Zaltbommel op 07‑07‑1887 (akte nr. 9) met Hendrik Johannes Hoogland, zn. van Hendrik Hoogland en Johanna Huberta Murman, geb. te Rotterdam op 10‑07‑1862.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Johannes Hubertus Hoogland, geb. te Gorinchem in 1887, tr. met zijn nicht Bartje Jacoba van Batenburg, dr. van Cornelis Adrianus van Batenburg (XVIa) en Hendrika van Hattem (XVd).

 

XVIc.         Francisca Woutera van Hattem, dr. van Bart van Hattem (XVc) en Elisabeth van Maren, geb. te Zaltbommel op 07‑09‑1873, ovl. te Zaltbommel op 02‑01‑1965 (91 jr), tr. te Zaltbommel op 01‑11‑1894 (akte nr. 23) met Fernandus Fredericus Polder, zn. van Willem Polder en Catharina Huijg, geb. te Middelburg op 10‑06‑1861, ovl. te Tiel op 12‑10‑1944.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Bart Polder, geb. te Zaltbommel in 1896, tr. te Zaandam op 06‑11‑1919 (akte nr. 300) met Grietje Duijve, dr. van Jacob Duijve en Aafje Bruin, geb. te Amsterdam in 1899.

 

XVId.         Bart van Hattem, zn. van Bart van Hattem (XVc) en Elisabeth van Maren, geb. te Zaltbommel op 08‑09‑1880, ovl. te Eindhoven op 11‑11‑1953, tr. te Gameren op 12‑10‑1900 akte nr. 14 met Geertje van Pouderoijen, dr. van Dirk van Pouderoijen en Willemina van Tilborg, geb. te Zuilichem op 29‑10‑1875, ovl. te Eindhoven op 08‑01‑1933.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Elisabeth Wilhelmina van Hattem, geb. te Zaltbommel op 24‑12‑1900, ovl. op 22‑06‑1967, relatie met Maarten Brouwer, ovl. te Veldhoven op 21‑05‑1977.

2.              Bart van Hattem, geb. te Gameren op 03‑05‑1902, ovl. op 29‑01‑1972, tr. op 12‑02‑1953 met A.P.W. (Jeanette) Tiebax.

3.              Willem Arnold van Hattem, geb. te Sterkrade op 08‑03‑1905, ovl. op 29‑03‑1981, relatie met Antje van der Kaap, geb. op 09‑07‑1905.

4.              Francisca Hendrika Arnold van Hattem, geb. te Sterkrade op 16‑10‑1907, ovl. op 25‑03‑1994, relatie met Henk Stam.

5.              Ferdinand Gerard van Hattem, geb. te Sterkrade op 07‑12‑1909, ovl. op 28‑03‑1986, relatie met Annie de Haan.

6.              Marius Hendricus van Hattem, geb. te Sterkrade op 27‑06‑1911, ovl. op 02‑01‑1984, relatie met Elisabeth Meijer, geb. op 09‑04‑1911, ovl. op 09‑09‑1992.

7.              Wouter Christiaan van Hattem, geb. te Strijp (Eindhoven) op 30‑11‑1912, ovl. op 05‑03‑1994, relatie met Martha Kocks, ovl. op 13‑06‑1974 (65 jr).

8.              Wilhelmina van Hattem, geb. te Strijp (Eindhoven) op 18‑04‑1914, tr. te Strijp (Eindhoven) op 10‑08‑1945 met Cornelis Christiaan Sierag, geb. te Leiden op 19‑10‑1920, hoofd administratie (gepens.).

9.              Arnolda Johanna van Hattem, geb. te Strijp (Eindhoven) op 22‑09‑1915, ovl. op 02‑02‑1997.

10.            Gerard Hendrikus van Hattem, geb. te Strijp (Eindhoven) op 16‑01‑1918, ovl. op 18‑08‑1935.

11.            Hendrika Cornelia van Hattem, geb. te Eindhoven op 22‑01‑1920, tr. te Eindhoven op 22‑03‑1951 met Harke Blaam, ovl. op 08‑02‑1984.

 

XVIe.         Wouter Christiaan van Hattem, zn. van Bart van Hattem (XVc) en Elisabeth van Maren, geb. te Zaltbommel op 28‑02‑1883, bouwkundig opzichter, ovl. te Eindhoven op 27‑09‑1971, tr. te Zaltbommel op 20‑01‑1905 met Arnolda Helena Carolina Fierant, geb. te Zaltbommel op 15‑04‑1882, ovl. te Eindhoven op 03‑07‑1949.

                 Uit dit huwelijk:

1.              Elisabeth Francina Arnolda van Hattem, geb. te Zaltbommel op 24‑03‑1906, relatie met V.H.C.J. Thaels, ovl. op 05‑07‑1989.

2.              Jan van Hattem, geb. te Zaltbommel op 02‑05‑1907, ovl. in 1986, tr. op 25‑05‑1932 met Alida NN..

3.              Helena Margaretha Johanna van Hattem, geb. te Zaltbommel op 24‑06‑1910, tr. te Zaltbommel op 18‑04‑1940 met Dick v.d. Hart, ovl. op 29‑04‑1993.

4.              Francina Frederica van Hattem, geb. te Strijp (Eindhoven) op 24‑06‑1914, tr. te Strijp (Eindhoven) op 23‑12‑1942 met A. van Straten.

5.              Bart van Hattem, geb. te Strijp (Eindhoven) op 18‑01‑1919, ovl. te Strijp (Eindhoven) op 30‑01‑1919.

 

                

Dit overzicht is gemaakt door:
Catherine R. van Hattum te Bergen NH


Terug naar beginInformatie: cr.vanhattum@quicknet.nl