TerugDit overzicht is bedoeld als discussiestuk. Aarzel niet om eventuele opmerkingen of aanvullingen te mailen naar cr.vanhattum@quicknet.nl
Als een aanvulling wordt opgenomen in de genealogie wordt uw naam in de "Hall of Fame" vermeld.
Parenteel van Jan NN.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Jan NN. {H-Hellouw-1},

                 2 zonen:

1.              Jan (van) Hattem, gegoed te Hellouw, ovl. tussen 05‑02‑1653 en 04‑07‑1654.

2.              Gerrit (van) Hattem, van Hellouw, ovl. na 08‑08‑1623, otr. te Zaltbommel op 21‑10‑1620 (met attestatie van Utrecht 22-11-1620) met Jenneken Cornelis, (van Utrecht, weduwe van Wilm Wilms), ovl. na 05‑12‑1621, (Jenneken relatie(1) met Wilm Wilms.).

                 Gerrit (van) Hattem en Jenneken Cornelis

                 Recht. archief Zaltbommel nr. 311.

                 fol. 126, 05-12-1621.

                 Gerit Jansz Hattem ende Janneke Cornelis, e.l, hebben malcanderen getocht. Indien hij Gerit Jansz voernt. de lanxste leeft (zal hij) sijns huijsfrouwen kint tot sijnen mundigen dagen toe eerlick opvoeden ende onderhouden.

                 Recht. archief Zaltbommel nr. 311.

                 fol. 201, 25-01-1623.

                 Gerit Jansz Hattem sijnen legerdienst met eenen wagen en 3 peerden gecedeert Folpert Jansz.

                 Recht. archief Zaltbommel nr. 311.

                 fol. 255v, 08-08-1623.

                 Gerit Jansz van Hattem sijnen wagen ende peerden mitsgaders den legerdienst gecedeert Folpert Jansz.

                 Protocol Tuil nr. 1251.

                 fol. 309, 05-02-1653.

                 Jan Janssen Hattem heeft getransporteert alle sijne goederen aan Adriaen van de Velde als rentmeester van het capittel van Haften.

                 Protocol Tuil nr. 1252.

                 fol, 04-07-1654.

                 Vermeld wordt land in den gerichte van Hellouw binnen Corfgraeff, tussen land van Gerit Cornelissen en de erven van Jan Jansen Hattem.

                 Protocol Tuil nr. 1252.

                 fol, 29-11-1659.

                 Vermeld wordt de Celis acker in den gerichte van Hellouw, belendend de erven van Jan van Hattem.

 

                

Dit overzicht is gemaakt door:
Catherine R. van Hattum te Bergen NH


Terug naar beginInformatie: cr.vanhattum@quicknet.nl