Introductie

CDA-landelijk

Chinese cultuur

Surinaams Verbond

Links


HET NETWERK CHINESE VRIJWILLIGERS

Het is van groot belang dat vrijwilligerswerk in Nederland minimaal op dit niveau blijft. Opvallend is dat dit werk bij etnische minderheden een veel lager participatiegraad kent. De Chinese bevolkingsgroep is de eerste die een eigen Netwerk heeft; niet alleen om het belang van vrijwilligerswerk onder de Chinese organisaties bekendheid te geven, maar vooral als middel om het integratieproces te bevorderen. De bedoeling is om na verloop van tijd Chinese vrijwilligers te laten instromen in Nederlandse vrijwilligersorganisaties. Momenteel zijn er 1500 Chinezen in Nederland die vrijwiligerswerk doen. 300 van hen zijn aangesloten bij het Netwerk. In 7 regio's zijn plaatselijke netwerken voor Chinese vrijwilligers opgezet. De plaatselijke besturen en het landelijk bestuur hebben al 2 scholingscursussen gevolgd voor bestuursleden. De landelijke stuurgroep heeft een eigen "GIDS VOOR VRIJWILLIGERS" uitgegeven. Een complete gids voor vrijwilligerswerk die verkrijgbaar is op het adres van de landelijke stuurgroe