De Waagtoren, een begrip!

Een jaar geleden zaten we midden in het fusieproces. Ik herinner me de eerste verkennende ontmoeting tussen het bestuur van VVV en een delegatie van dat van 0-0-0 nog goed. Ondertekende zat toen in het bestuur van VVV. Het was 14 februari 2006. Eigenlijk had ik een samengaan met 0-0-0 al een jaar of twee eerder in gedachten, maar bij VVV was nu eenmaal een sterk verlangen (ook bij mij) om het 100-jarig jubileum te halen! Dat had prioriteit, rationeel of niet. Dat dit uiteindelijk niet alleen is gelukt, maar dat het ook een zeer geslaagd jubileumjaar was, met als hoogtepunt het toernooi op Hemelvaartsdag 2006, stemde ons zeer tevreden.
En daar zaten we dan op die 14e februari om de tafel in het Gulden Vlies. Nico Mak kende ik nauwelijks; ik had één keer een partij tegen hem gespeeld. Vanaf het begin van de gesprekken was er wederzijds een sfeer van vertrouwen, zonder welke een fusie sowieso geen kans van slagen heeft. Nico zette de toon: “Laten we eens kijken hoe we de situatie voor het schaken in Alkmaar beter kunnen maken”.
Een deel van het eerste bestuur op 1-7-2006, de eerste dag van het bestaan van de vereniging. Vlnr: staand, Ruud Adema, Jan Drewes, Dirk van der Meiden, Bert Buitink, zittend: Arthur Barhorst en Nico Mak.
We besloten al snel de mogelijkheid van een volledige fusie te onderzoeken. 0-0-0 stelde voor om ook ASG in de fusie op te nemen. Daar hadden wij van VVV geen enkel bezwaar tegen: in 1999 had het VVV-bestuur al een voorstel voor samenwerking (uitmondend in een fusie) met ASG aan de leden voorgelegd. Dat ging toen niet door omdat er bij de VVV-ers onvoldoende animo was om op de vrijdagavond te gaan schaken. Frits Leenart, de toenmalige voorzitter, verklaarde toen al zonder fusie geen toekomst voor VVV te zien en het was een grote teleurstelling voor hem dat het plan niet door kon gaan. Wie had gedacht dat de fusie met ASG uiteindelijk nog zou plaats vinden, maar dan wel met een onverwachte derde partner er bij!

We besloten in die eerste bijeenkomst om een enquête onder de leden van 0-0-0 en VVV te houden over de bereidheid tot samengaan. Ook waren er vragen opgenomen over de naam, de speelavond, de speellocatie en de clubnaam. De uitkomsten waren dusdanig dat doorgaan met de gesprekken zin had. Er zijn toen nog enkele bijeenkomsten geweest maar veel is ook per e-mail of per telefoon afgedaan. We werden het snel eens over een fusieovereenkomst die aan de leden zou moeten worden voorgelegd. ASG sloot zich hier ook bij aan.
Het laatste punt dat beslist moest worden was de naam van de fusieclub. We besloten om de dertien bestuursleden een naam te laten kiezen. Na een procedure met voorrondes bleven er zeven namen over. Elk bestuurslid had 28 punten om te verdelen. De naam die hij het meest verkoos gaf hij 7 punten, de volgende 6 enz. De uitkomst was dat ‘De Waagtoren’ de meeste punten kreeg: 67. Op nummer twee stond ‘Schaakvereniging Alkmaar’ met 65 punten. Besloten werd dat de formele en volledige naam zou worden: Alkmaarse Schaakvereniging ‘De Waagtoren’. Deze naam werd in de fusieovereenkomst opgenomen en die werd als één geheel aan de leden voorgelegd met de bekende uitkomst. Natuurlijk kan met stellen dat deze gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient. Wij waren echter bang dat streven naar democratische perfectie tot een eindeloos gedoe zou leiden. Hoe dan ook, op de eerste ledenvergadering werd duidelijk dat de meerderheid van de leden zich in de gekozen procedure kon vinden.
Thans is dit alles al weer lang verleden tijd. De Waagtoren is inmiddels in de Alkmaarse schaakwereld een begrip en is het daar buiten snel aan het worden. De integratie van de leden gaat prima. Natuurlijk moet het gevoel lid te zijn van dezelfde vereniging langzaam groeien. Geleidelijk zal een ‘Waagtorengevoel’ ontstaan dat sterker is dan het sentiment naar de oude club. Dit sentiment zal nooit geheel verdwijnen, maar het moet een ‘plaats krijgen’. Overigens is De Waagtoren volgens de statuten een gezamenlijke voortzetting van de oude clubs.
Sceptici van de fusie wezen op de cultuurverschillen tussen, met name, VVV en 0-0-0. Maar daarbij spreek je altijd generaliserend want binnen de oude clubs waren de leden ook niet allen precies hetzelfde. We houden allemaal van schaken en schakers heb je, overal in Nederland, onder allerlei soorten mensen, jong en oud, links en rechts, arm en rijk, bourgondisch en calvinistisch, enz. En dat gaat allemaal gewoon samen en dat is goed. Ook bij onze Alkmaarse Schaakvereniging ‘De Waagtoren’.


terug