Dit is een informatieve pagina over dieren
In de dieren wereld zijn heel veel verschillende dier soorten
we kunnen de dieren in verschillende groepen verdelen

In de volgende tabel zie je van elk soort een voorbeeld


Ongewervelde dieren

Ongewervelden of invertebraten zijn dieren zonder een wervelkolom of ruggengraat, in tegenstelling tot vertebrata ofwel gewervelden. Het belangrijkste onderscheid tussen gewervelden en ongewervelden is de aanwezigheid van een verstevigde kolom van wervels rond de centrale zenuw, die bij de ongewervelden ontbreekt. De gewervelden hebben zich ontwikkeld uit de ongewervelden en zijn in vergelijking daarmee sterk in de minderheid. Ongeveer 98% van alle diersoorten wordt tot de ongewervelden gerekend. Nochtans is het geen coherente groep dieren. Veel leden van deze groep zijn meer verwant met de gewervelde dieren dan met andere ongewervelden.

Vissen

Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. De meeste vissen zijn koudbloedig, maar sommige grotere soorten vertonen warmbloedige trekjes. Vissen komen over de hele wereld voor. Er zijn ruim 32.000 bekende soorten,[1] in meer dan 500 families onderverdeeld en er wordt met regelmaat een nieuwe soort ontdekt. Vis vormt voor mensen een voorname voedselbron. De vis heeft ook een belangrijke cultuurhistorische en symbolische betekenis.

AmfibieŽn

De amfibieŽn (Amphibia) vormen een klasse van koudbloedige dieren. De naam amfibie is afgeleid van het Griekse ?Ķf?-Ŗ??? amphŪ-bios, wat "dubbel-levend"[1] betekent. Dit verwijst naar de levenswijze van amfibieŽn: ze kunnen zowel in het water als op het land overleven. Tot de amfibieŽn behoren de kikkers (Anura), de salamanders (Caudata) en de wormsalamanders (Gymnophiona). In totaal zijn er ruim 7500 beschreven soorten (7517 in maart 2016). [2] Hiervan behoren er circa 6600 tot de kikkers (inclusief padden), ongeveer 700 tot de salamanders en ruim 200 soorten tot de wormsalamanders. Alleen in het eerste kwartaal van 2010 al zijn er meer dan 75 nieuwe soorten amfibieŽn ontdekt en benoemd, dit is een sterke stijging in vergelijking met voorgaande jaren. Sinds 1985 is het totaal aantal wetenschappelijk geaccepteerde benoemde soorten amfibieŽn met ruim 60 % toegenomen.

Reptielen

Reptielen (Reptilia) of kruipdieren vormen een klasse van koudbloedige, gewervelde dieren. Reptielen komen over de gehele wereld voor behalve in heel koude gebieden zoals de polen en de toppen van bergen. Er zijn meer dan 10.200 moderne soorten.[1] Daarnaast zijn er vele uitgestorven vertegenwoordigers beschreven die meestal alleen bekend zijn als fossiel. Tot de uitgestorven reptielen behoorden monsterlijke soorten zoals de in zee levende Mosasaurus die ook in het huidige Nederland gevonden is. Een belangrijke uitgestorven groep zijn de vliegende reptielen zoals de pterosauriŽrs. Deze dieren domineerden tot miljoenen jaren geleden het luchtruim, maar worden niet meer vertegenwoordigd door nog levende verwanten. De groep van reptielen in bredere zin (alle bekende reptielen) verschilt wezenlijk met de groep van reptielen in engere zin (de moderne soorten). Reptielen worden vaak in ťťn adem genoemd met de amfibieŽn, hoewel het hier twee zeer verschillende diergroepen betreft. AmfibieŽn hebben een permeabele huid en geen schubben, in tegenstelling tot de reptielen. Het belangrijkste verschil met de amfibieŽn is echter het ontbreken van een larvaal stadium bij alle reptielen. Traditioneel wordt het opgevat als een klasse die de volgende ordes met nog levende vertegenwoordigers omvat: Schubreptielen (Squamata) (Slangen, hagedissen en wormhagedissen) Schildpadden (Testudines) Krokodilachtigen (Crocodilia) Brughagedissen (Sphenodontidae) Volgens moderne opvattingen over classificatie wordt de traditionele klasse niet langer als geldig beschouwd, omdat het een parafyletische groep is. (Lees meer onder 'indeling'.) In dit artikel worden, tenzij anders vermeld, de vogels en de zoogdier(reptiel)en buiten beschouwing gelaten.

Vogels

Vogels (Latijn: Aves; komt van avis, wat vogel betekent) zijn een klasse van de chordadieren (Chordata) met 10.507 wetenschappelijk beschreven nog levende soorten, in 2284 geslachten, 232 families en 40 orden,[1] die twee zeer kenmerkende eigenschappen gemeen hebben: ze hebben vleugels en veren. Vogels hebben zeer uiteenlopende leefgebieden: van oceanen tot woestijnen en van tropische regenwouden tot het poolgebied. Ook in vorm en grootte zijn vogels zeer verschillend. De struisvogel is groot en kan niet vliegen; de kolibrie is klein en is een zeer behendige vlieger.

Zoogdieren

Zoogdieren (Mammalia) vormen een klasse van warmbloedige, meestal levendbarende chordadieren die hun jongen zogen: de moederdieren produceren melk en voeden hiermee hun jongen. Ze zijn deel van de Amniota en zijn als zodanig het nauwst verwant aan de reptielen en vogels. Tot de zoogdieren worden ruim 5500 soorten gerekend in meer dan 1250 geslachten, in ruim 150 families en in bijna 30 ordes. De zoogdieren kennen zowel vliegende (vleermuizen) als zwemmende (walvissen) en zowel vleesetende (roofdieren) als plantenetende (onder andere herkauwers) soorten. Het grootste dier aller tijden (de blauwe vinvis) en het grootste levende landdier (de savanneolifant) zijn beide Zoogdieren komen op vrijwel de hele aarde voor, behalve in de meest extreme habitats. De mens valt ook onder de zoogdieren.

bronvermelding: Wikipedia

ga terug