Esperanto
Links
  van
      Bert
links schaken historie muziek esperanto

Enkonduko
Esperanto estas artefarita lingvo, farita de la pola okulisto, doktoro Ludoviko Zamenhof, en la lasta parto de la 19a jarcento. Esperanto estas internacia lingvo por komunikado inter homoj el diversaj naciaj lingvoj. Esperanto estas neŭtrala lingvo kiu ne apartenas al iu lando, religio aŭ kulturo. Krome ĝi estas pli facile lernebla ol ĉiuj naciaj lingvoj ĉar la gramatiko estas tute regula. Kwankam Esperanto estas farita per homo, ĝi tamen estas vivanta kaj evoluanta lingvo. Kaj ĝi estas plezura lingvo; oni povas mem krei vortojn!

Sur tiu ĉi paĝo mi donas kelkajn ligilojn pri Esperanto. La ligiloj estas pli malpli aranĝitaj laŭ tipo.

Inleiding
Esperanto is een kunstmatige taal, gemaakt door de poolse oogarts Dr. Ludwig Zamenhof., aan het eind van de 19e eeuw. Esperanto is een internationale taal voor communicatie tussen mensen van verschillende nationale talen. Esperanto is een neutrale taal die niet behoort bij een land, religie of cultuur. Bovendien is ze veel eenvoudiger te leren dan alle nationale talen want de grammatica is volkomen regelmatig. Hoewel Esperanto door een mens is gemaakt is het toch een levende en evoluerende taal. En het is een leuke taal; men kan zelf woorden creëren.
Op deze pagina geef ik enkele links betreffende Esperanto. De links zijn min of meer gerangschikt naar type.


Fotoj de la ĝemelurba renkontiĝo en maio 2015 en Alkmaar. Klaku ĉi tie por la fotoj
       

ĝenerala algemeen
Esperanto Nederland Esperanto en Nederlando Esperanto Nederland
FEL Flandra Esperanto-Ligo Vlaamse Esperanto Bond
Esperanto startpaĝo Esperanto startpaĝo Esperanto startpagina eo
UEA Universala Esperanto-Asocio Universele Esperanto-Vereniging
Esperanto wat is dat? Esperanto, kio estas tio? Informatie over Esperanto (TEJO)
Esperanto-Jongeren Nederlanda Esperanto Junularo   Nederlandse Esperanto-Jongeren
TEJO Tutmonda Esperantista Junulara Organizo Wereld Esperanto Jeugdorganisatie
Akademio de Esperanto sendependa lingva institucio onafhankelijke taalacademie
     
instrua leerzaam
Broŝuro elŝutebla konciza basa kurso Eo brochure met beknopte basiscursus
Lernu lerni Esperanton rete leer Esperanto via internet
Esperanto cursus kurso kun senpaga korektado cursus met gratis correctie van Koos Scharroo
Esperanto-oefenen ekzerci vortojn de la antaŭa kurso overhoor woordjes van bovenstaande cursus
Esperanto cursus multrimeda komputilprogramo multimedia computerprogramma
Mazi en Gondolando Videokurso por infanoj per You-Tube Videocursus voor kinderen, via You-Tube te zien.
edukado.net por instruistoj kaj lernantoj voor docenten en leerlingen
Bazaj Radikoj de Esperanto kun klarigoj pri la signifo Basis-Woordenschat Esperanto
PMEG Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko handleiding Esperantogramatica
Mallongigo Mallongigoj en Esperanto Afkortingen in het Esperanto
NL/EO vortaro Vortaro nederlanda-esperanto Nederlands-esperanto woordenboek
Majstro multlingva tradukvortaro veeltalig vertaalwoordenboek
Multlingvaj Vortlistoj nederlanda - Esperanto Nederlands - Esperanto
Vortaro elŝutebla programo por traduki kaj lerni downloadbaar programma voor vertalen en leren
     
literaturo literatuur
Proverbaro de Zamenhof Proverbaro de Zamenhof Esperanto spreekwoorden
Proverbaro Esperante Proverbaro Esperante Esperanto spreekwoorden
Literaturo: Infana kaj junulara rakontoj por infanoj verhalen voor kinderen
Originala literaturo Esperanta informoj pri aŭtoroj kaj verkoj orginele esperanto literatuur
Bitlibroj en Esperanto informoj pri bitlibroj e-boeken in esperanto
     
ceteroj overigen
Libera Folio Sendependa movado bulteno Onafhankelijk buletin in Esperanto
INTERnacialingvo.ini.hu Kritikema retejo pri Eo-movado Kritische webstek t.a.v de Eo-beweging
Pasporta Servo internacia gastiga servo Internationaal netwerk gastadressen
Esperanto Koresponda Servo Esperanto Koresponda Servo Esperanto Correspondentie service
Karapaco germana Esperanto paĝaro Duitse Esperanto website (+ cursus)
la Verda Krokodilo la Verda Krokodilo (enhavas bildvortaro) de groene krokodil (+ beeldwoordenboek)
Esperanto League N. America usona paĝaro amerikaanse website
Bonvenon al Eo-TTTejo! rusa Esperanto paĝaro Russische Esperanto website
La Ondo de Esperanto pri la Ruslandaj gazeto La Ondo de Esperanto Over het russische blad 'De Golf v.Esperanto'
La Eo Komputilfaka Centrejo La Esperanta Komputilfaka Centrejo Esperanto computervak-centrum
Komputada leksikono Komputada leksikono Esperanto-angla Computertermen in Esperanto-Engels
Esperantaj Radioj Esperantaj Radioj per interreto Esperanto radio via internet

naar begin